Pantodontidae

Pantodon buchholzi - Afrikaanse Vlindervis