Mastacembelidae

De familie Mastacembelidae omvat 3 geslachten en zo’n 86 soorten. Ze kennen een zeer groot verspreidingsgebied wat loopt van Afrika, door Syrië tot aan Maleisië en China.

De Nederlandse naam voor deze familie is Stekelalen. Ze lijken erg op de echte alen maar zijn het niet. De echte alen hebben namelijk geen harde stekels in hun vinnen zoals de stekelalen dat wel hebben. Daarnaast hebben de stekelalen een ligament (doorgaans een soort brug tussen botten over een gewricht heen) wat de borstspieren verbind met de ruggengraat, deze ontbreekt bij de echte alen.

De wetenschappelijk naam is afgeleid uit het Grieks: Mastax heeft meerdere vertalingen: beet, mondvol, bovenlip en emballo betekend zoiets als zich ergens opwerpen. De vertaling zou kunnen betekenen dat ze hun bovenlip kunnen opwerpen (om iets te ruiken).

Sommige soorten worden gevangen voor menselijke consumptie.

Mastacembelus shiranus