Nederlands

In deze categorie zijn de zoetwater vissen ingedeeld per soorten groep en naar hun Nederlandse naam. Sommige vissen vallen onder meerdere categorieën. Een dwergcichlide is bijvoorbeeld ook een cichlide en zit hierdoor automatisch in beide categorieën. Niet alle groepen vissoorten hebben een duidelijk omschreven naam in het Nederlands. Je kunt deze vissen wel terugvinden in de categorie met de wetenschappelijke namen.

Nederlandse namen