Rhincodontidae

De familie Rhincodontidae, wat vrij vertaald “rasptanden” betekend, bestaat uit slechts 1 soort: de walvishaai.

Rhincodon typus - Walvishaai