Carangidae

De familie Carangidae of in het Nederlands Horsmakrelen omvat zo’n 30 geslachten en 146 soorten.

Caranx papuensis