Antennariidae

De familie Antennariidae, zijn een familie van beenvissen die voorkomen in ondiepe, tropische en subtropische wateren over de hele wereld. Ze staan bekend om hun unieke uiterlijk, waaronder een rond, gedrongen lichaam en een grote, gapende mond. Ze worden ook wel Hengelaarsvissen genoemd.

De familie omvat zo’n 15 geslachten en 50 soorten.

Hier zijn enkele belangrijke kenmerken en feiten over hengelaarsvissen:

  • Uiterlijk: Hengelaarsvissen zijn er in verschillende kleuren en patronen, en hun huid kan bedekt zijn met stekels, bulten en filamenten waardoor ze opgaan in hun omgeving. Ze worden meestal ongeveer 7,5 tot 15 centimeter lang, maar sommige soorten kunnen wel een 30 centimeter lang worden.
  • Habitat: Hengelaarsvissen worden meestal gevonden in ondiepe wateren in de buurt van koraalriffen, rotsen of zandbodems. Ze zijn over het algemeen solitair en kunnen vanwege hun camouflage moeilijk te herkennen zijn.
  • Dieet: Hengelaarsvissen zijn vleeseters en voeden zich voornamelijk met kleine vissen, schaaldieren en andere ongewervelde dieren. Ze hebben een unieke jachttechniek waarbij ze prooien naar binnen lokken met een vlezig lokaas aan hun kop, dat lijkt op een worm of garnaal.
  • Voortplanting: Hengelaarsvissen leggen hun eieren in het open water. De pas uitgekomen larven maken onderdeel uit van het zoöplankton voordat ze afdalen naar de bodem.
  • Gedrag: Hengelaarsvissen zijn relatief langzaam en brengen het grootste deel van hun tijd op de bodem door. Het is bekend dat ze hun kleur en textuur aanpassen aan hun omgeving, waardoor ze roofdieren kunnen ontwijken en prooien kunnen besluipen.
  • Bedreigingen: Sommige soorten hengelaarsvissen worden bedreigd door vernietiging van leefgebieden, overbevissing en vervuiling. Veel soorten worden momenteel echter niet als bedreigd beschouwd.

Over het algemeen zijn hengelaarsvissen fascinerende en unieke wezens die populair zijn bij onderwaterfotografen en duikers. Door hun ongewone uiterlijk en gedrag zijn ze een populair onderwerp voor observatie en studie. Hun dieet maakt ze wat minder geschikt voor het aquarium.

Antennarius striatus - Gestreepte Hengelaarvis