Nederlandse Namen Zeewater Vissen

In dit deel van de database vindt je de Nederlandse Namen Zeewater Vissen onderverdeeld op groepsnaam. Vaak zijn dit de Nederlands namen van hele families maar soms zijn deze ook weer onderverdeeld in groepen.

Niet alle groepen of families met vissen hebben een specifieke Nederlandse naam. Je vindt hier dan ook niet alle vissoorten terug die we in de database hebben opgenomen.

Nederlandse namen

Lengte Minimaal

Lengte Maximaal

Product Temperatuur minimaal

Temperatuur maximum

pH Minimum

pH Maximum

Minimum hoogte plant

Maximum hoogte plant

Min. aquarium lengte Zoet

Min. inhoud aquarium Zout