Callichthyidae

De familie Callichthyidae zijn een familie van vissen zonder schubben. De familie kent acht geslachten en ongeveer 177 soorten. De meeste soorten binnen deze familie vallen binnen het geslacht Corydoras.

De naam Callichthyidae is op te breken in twee oud Griekse woorden. Kallis betekent mooi en ichthys betekent vis.

Bijzonderheid

In de plaats van schubben wordt hun lichaam door grote beenplaten onder de slijmhuid (als een pantser) beschermd. Hieraan danken ze hun Nederlandse naam Pantsermeervallen.

Onderverdeling

De familie Callichthyidae is verdeeld in twee onderfamilies:

Callichthyinae

  • Callichthys
  • Dianema
  • Hoplosternum
  • Lepthoplosternum
  • Megalechis

Corydoradinae

  • Aspidoras
  • Corydoras (inclusief Brochis)
  • Scleromystax
Corydoras arcuatus