Thorichthys maculipinnis

Het minder bekende neefje van de Vuurkeelcichlide, de Thorichthys maculipinnis is zeker niet minder mooi. Ze hebben ook hetzelfde leuke gedrag als de vuurkelen!

Thorichthys maculipinnis

De Thorichthys maculipinnis man kan een lengte bereiken van zo’n 15 centimeter. De vrouw blijft iets kleiner Herkomst: zuidoost Mexico, Rio Nacional enPapaloapán basin lager dan 300 meter. Klimaat: tropisch zoetwater, 22-28°C  Waterwaarden: pH 7,0-8,5; GH 8-12; hoewel aan de waterwaarden niet heel veel eisen gesteld worden is een goede waterkwaliteit wel belangrijk.

Aquarium lengte: 150 cm voor een klein groepje, voor een koppel met enkele kleinere, rustige scholenvissen kan een bak van 100-120 cm ook al voldoen. Er geldt wel dat hoe groter het aquarium, hoe meer plezier je aan deze vissen zult beleven.

Synoniemen: Thorichthys maculipinnis, Cichlasoma ellioti, Heros maculipinnis, Thorichthys ellioti.

Natuurlijke habitat

Thorichthys maculipinnis leeft van nature in helder, minder helder of zelfs troebel water met zeer beperkte zichtbaarheid. Het water stroomt langzaam en heeft meestal een zanderige bodem welke vaak bedekt is door een laag bladeren van bomen. Door het troebele water en overhangende takken is de hoeveelheid licht minimaal en waterplanten zijn hierdoor meestal afwezig. De rivieren zijn meestal omgeven door bomen waarvan de wortels in het water staan. Deze geven extra schuilplaatsen voor Thorychtis. Het water heeft een pH tussen de 7.5 en 8.0 en een hardheid van ongeveer 8 DH. De temperatuur varieert tussen 25 en 28°C.

In het natuurlijke leefgebied komen cichliden voor als Petenia splendida, Mayaheros urophthalmus, Rocio octofasciata, Cichlasoma salvini, Paratheraps fenestratus, en Paraneetroplus nebuliferus. Ook veel andere vissen zijn aanwezig, waaronder vissen uit de families Atherinidae, Belonidae, Characidae, Clupeidae, Glasbaarzen, Cyprinodontidae, Eleotridae, Gerreidae, Lepisosteidae, Mugilidae, Pimelodidae, Poeciliidae en Symbranchidae.

Beschrijving

Thorichthys ellioti
Thorichthys ellioti

Thorichthys maculipinnis lijkt heel erg veel op de andere Thorichthys soorten, zoals de meer bekende vuurkeelcichlide (Thorichthys meeki). Opvallend bij Thorichthys maculipinnis zijn de rode buik, de fluoriserende blauwe vlekken bij de bek die doorgaan op de buik en de grote zwarte stip op de zijkant van het lichaam. Net als alle Thorichthys soorten (behalve de Thorichthys callolepsis) heeft ook Thorichthys maculipinnis een zwarte, op een oog gelijkende vlek op de kieuwdeksels. In de paartijd en tijdens het verdedigen van het territorium zijn de verticale banden over het gehele lijf duidelijk te zien. Buiten de paartijd is dit minder duidelijk. Vaak loopt er dan, in plaats van de verticale banden, een horizontale donkere streep over het hele lichaam dat zijdelings sterk is samengedrukt. De rugvin, met draadvormig verlengde stralen (welke zich ook aan de rug-, aars- en staartvin bevinden), heeft aan de bovenkant een rode streep. De aarsvin heeft eenzelfde rode streep, alleen zit deze aan de onderkant. Verder heeft deze vis een redelijk spitse kop met een niet al te groot bekje.

Het is vaak lastig deze vis te onderscheiden van andere Thorichthys soorten. Een verschil zou zijn dat Thorichthys maculipinnis dikkere lippen heeft dan de andere Thorichthys soorten. Tussen de mannetjes en de vrouwtjes van deze soort bestaat nog minder verschil. De mannetjes worden over het algemeen wat groter en de vinnen lopen iets puntiger uit, maar dit verschil is niet heel groot.

Het Aquarium

De bodem moet bestaan uit een fijn en niet te scherp substraat. Zand als bodem is voor deze vis ideaal. Het is belangrijk dat het zand niet te grof en niet te scherp is omdat deze vis regelmatig een hap zand neemt waarbij een deel van het zand er via de kieuwen weer uitkomt. Scherp materiaal zal de kieuwen dan ook beschadigen en moet dus worden vermeden. De inrichting kan verder bestaan uit keien en kienhout. Zorg uiteraard dat deze stevig liggen zodat de vissen er niet onder vast kunnen komen te zitten. Planten zijn mogelijk, maar deze moeten stevig zijn en een goed wortelgestel hebben. Hoewel deze vis geen grote graver is zullen kleine plantjes of planten die niet stevig in de bodem staan uitgegraven worden. Vooral wanneer ze eieren hebben wil er nog wel eens aardig gegraven worden. Planten als Echinodorus zijn zeer geschikt.

Voedsel

Thorichthys maculipinnis eet vrijwel alle soorten voer. Hoewel rode muggenlarven tot het natuurlijke dieet behoort wordt dit afgeraden. Deze worden vaak gekweekt in redelijk vervuild water en hier is de vis toch wat kwetsbaar voor. Het is beter om te kiezen voor voedsel als krill, mysis of artemia. Ook droogvoer als spirulinavlokken of cichlidensticks worden goed gegeten. Het voer wordt uit alle waterlagen gegeten, maar het beste is als het voer niet te lang aan het oppervlak blijft drijven, maar langzaam naar beneden zakt. Het voer dat niet meteen gepakt wordt en op de bodem komt te liggen wordt meestal later nog wel opgegeten. Ze nemen dan een flinke hap zand en halen hier het voer tussen uit. Het zand wordt daarna weer uitgespuugd.

Gedrag

Thorichthys maculipinnis houd zich nabij de bodem of de middenlaag van de waterkolom op, boven zanderige en rotsachtige bodem. Van nature komt hij voor in stilstaande of langzaam stromende wateren. Hier leeft hij buiten het broedseizoen in losse groepen. Tijdens het  broedseizoen vallen deze groepen uit elkaar en vormen er zich koppels. Het is een rustige vis die in het aquarium redelijk gemakkelijk te houden is. In tegenstelling tot sommige Midden-Amerikaanse cichliden is Thorichthys maculipinnis geen agressieve soort. Zelfs wanneer hij een nest heeft is hij nog relatief vreedzaam. Hier dient men bij de keuze van de medebewoners dan ook rekening mee te  houden. Agressieve medebewoners zullen al snel zorgen voor de dood van deze vis. Hoewel het mogelijk is deze vis in koppels te houden, schijnt het beter te zijn hem in groepen te houden. Houd deze vis niet met te kleine medebewoners. Wanneer het in zijn bek past is de kans aanwezig dat dit ook zal gebeuren. Hoewel het mogelijk is meerdere Thorichthys soorten bij elkaar in één bak te  houden is dit niet aan te raden. Het is mogelijk dat de soorten met elkaar kruisen en dat is natuurlijk niet gewenst.

Kweken

Het vormen van een koppel gaat meestal zeer eenvoudig. Met een man en een vrouw bij elkaar ontstaat er meestal vanzelf al een koppel. Bij een goede waterkwaliteit en afwisselend voeren zullen ze regelmatig eieren afzetten. De hoeveelheid eieren kan tussen de 100 en 500 stuks liggen. Hoewel Thorichthys maculipinnis in de vrije natuur hun eieren in een hol afzetten hoeft er in het aquarium geen grot gebouwd te worden. De vissen nemen ook al snel genoegen met andere mogelijkheden om hun eieren af te zetten, bijvoorbeeld een gladde steen of een groot blad. Na het poetsen van de ondergrond zet het vrouwtje de eieren af en worden deze bevrucht door het mannetje. Na het afzetten bewaaieren de ouders de eieren en verdedigen ze deze tegen eierrovers.

Hoewel zonder veel agressie weten ze hun mannetje wel te staan. Naar het schijnt wordt zelfs een Cincelichthys pearsei of synspilum van 30 cm zonder aarzelen verjaagd. Bij het verdedigen van het territorium zet het mannetje zijn kieuwen op en zwemt dreigend op de indringer af. Meestal is dit genoeg om de indringer te verjagen. De vis zal een indringer dan ook niet beschadigen of de dood injagen om zijn jongen te beschermen. Het territorium is meestal maar zo’n 30 cm groot. Dit maakt het dan ook een goede cichlide voor de “wat kleinere bakken”. Met “de wat kleinere bakken” worden hier niet bakjes van 60 en 80 cm bedoeld, maar bakjes vanaf 1 meter, wat voor een Midden-Amerika aquarium relatief klein is.

Ook wanneer de eitjes zijn uitgekomen blijven de Thorichthys maculipinnis ouders de jonge visjes beschermen. In eerste instantie worden de nog niet zwemmende jongen overgebracht naar een kuiltje in de buurt. Vaak worden ze hierna nog een aantal keer verplaatst naar een ander kuiltje, tot dat ze vrij rond gaan zwemmen. Dit is het moment waarop het snel fout kan gaan. De jongen blijven meestal wel redelijk in de buurt van de ouders, maar regelmatig zullen er enkele toch afdwalen. De ouders zullen ze dan in de bek nemen en terug uitspuwen in de groep. Dit is ook het moment dat de ouders even minder goed opletten en daar wordt door andere vissen graag gebruik van gemaakt. Als dit regelmatig gebeurt, zal de groep ook snel slinken.

Het is mijzelf tot nu toe nog niet gelukt om de jongen in de bak groot te brengen. Vaak vielen ze uiteindelijk ten prooi aan de andere vissen. Bij de laatste kweek heb ik er voor gekozen een (toch wat groot deel) van het nest af te zuigen en over te zetten in een opfokbak. Dit is veiliger voor de jongen, maar het is ook makkelijker met het voeren. Dit kan gedaan worden met Liquifry, stofvoer of met artemia naupliën.

Thorichthys ellioti jongen
Thorichthys maculipinnis jongen

Alles bij elkaar is dit naar mijn mening een erg leuke vis om te houden. Hij is niet heel erg moeilijk te houden en er is ook geen enorm grote bak voor nodig, dit in tegenstelling tot veel andere midden-amerikaanse cichliden. Zeker een aanrader voor de beginnende middenamerika liefhebber, maar ook de gevorderde aquariaan zal aan deze vis veel plezier beleven.

Video

Geschiedenis van de naam

(door Rene Beerlink – NVC)

Thorichthys maculipinnis is een vis met een bewogen, verwarrende en tot op de dag van vandaag nog niet geheel opgehelderde taxanomische status. Hier een korte samenvatting van de taxanomische geschiedenis:
————————————————————————————————————–

1843: Karl Bartholomäus Heller, een botanicus-naturalis die in opdracht van de Oostenrijkse horticultural Assosiation in Mexico op zoek was naar Botanische noviteiten, vangt in de rio Jamapa een Cichlide die hij als bijvangst meestuurt naar Oostenrijk.
————————————————————————————————————–

1864: Franz Steindachner beschrijft de vis als Heros maculipinnis en vermeldt hierbij geen overeenkomst met de Heros helleri die hij tegelijkertijd beschrijft. Hij vermeldt dat de vis op Heros fenestratus lijkt.
————————————————————————————————————–

1904: Seth Eugene Meek richt het geslacht Thorichthys op en laat dit geslacht aanvoeren door T. elliot. Een vis die door Meek was gevangen in de rio Papaloapan. Deze rivier ligt in de buurt van de rio Jamapa (de vangstplek van de H. maculipinnis). Sommigen rekenen de Jamapa tot hetzelfde stroombekken al de Papaloapan. Feit blijft echter dat beide rivieren geen directe verbinding hebben. Behalve de ellioti wordt ook de helleri, aureus en affinis in dit nieuwe geslacht ondergebracht. Ook Heros maculipinnis wordt door Meek als een Thorichthys aangemerkt, maar dan wel als synoniem van Thorichthys helleri.
————————————————————————————————————–

1905: Charles Tate Regan gaat nog een stapje verder. T. helleri (waar dus de maculipinnis nog in zit) wordt samen met T. ellioti, door Regan als synoniem beschouwd van T. aureus. Daarbij wordt het geslacht Thorichthys gedegradeerd tot een sectie binnen Cichlasoma. De Thorichthys sectie bevat dan nog maar drie soorten, Cichlasoma callolepis, Cichlasoma affinis en Cichlasoma aureus (waar de helleri en dus ook de maculipinnis in zit)
————————————————————————————————————–

1983: Kullander pakt het geslacht Cichlasoma weer uit en hersteld daarbij de status van het geslacht Thorichthys. De drie soorten die zich in C. aureus bevonden krijgen ook ieder hun status terug. H. maculipinnis blijft echter synoniem van T. helleri.
————————————————————————————————————–

1996: Juan Artigas herstelt in zijn “The forgotten Maculipinnis” de status van H. maculipinnis. Hij stelt dat Torichthys ellioti een junior synoniem is van Heros maculipinnis. De vis heet voortaan Thorichthys maculipinnis.

Auteurs

Erik Smits
Rene Beerlink – NVC

Copyright foto’s

Erik Smits
Rene Beerlink – NVC

Bronnen

Database A.V. AquaVisie
Fishbase
Malawicichlidhomepage
The cichlidroom
Kahl, W.; Atlas aquariumvissen; Uitgeversmaatschappij Tirion.

Extra informatie

Familie

Onderfamilie

Tribus

Geslacht

Groep

Soortnaam

maculipinnis

Synoniemen

Cichlasoma ellioti, Heros maculipinnis, Thorichthys ellioti

Eerstbeschrijving

Karakter

Broedgedrag

Dieet

Omnivoor

Herkomst

Landen

Ecosysteem

, , , ,

Lengte Minimaal

12

Lengte Maximaal

15

Temperatuur minimaal

22

Temperatuur maximaal

28

pH minimum

7.0

pH maximum

8.5

GH minimum

8

GH maximum

12

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Thorichthys maculipinnis” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.