Myriophyllum aquaticum – Parelvederkruid

De Myriophyllum aquaticum, in het Nederlands vaak Kransvederkruid of Parelvederkruid genoemd, wordt niet alleen in het aquarium gehouden maar ook in de vijver.

Myriophyllum aquaticum – Parelvederkruid

De Myriophyllum aquaticum is een zeer decoratieve plant. Hij wordt niet alleen in het aquarium gehouden maar ook als vijverplant. Nederlandse naam: Kransvederkruid, Parelvederkruid

Myriophyllum’ is afkomstig uit het grieks: Myrios betekend ‘zeer veel’ en ‘phyllon’ betekend ‘blad’

Hoogte in het aquarium: 10-30 cm
Temperatuur: 5-30ºC word verdragen maar optimaal is 13-25ºC.

Ph: 5.5-7.6.
GH: <1-7 dH.
KH: <1-7 dH.

In Vijvers, sloten en andere waterwegen

Parelvederkruid is een waterplant die bij voorkeur wortelt op de overgang van land naar water. De stengels kunnen tot 2 meter lang worden en enkele decimeters boven het water uitsteken. De bloemen staan in de oksels van de hogere bladeren. In Nederland komen alleen vrouwelijke planten voor die geen kiemkrachtig zaad vormen. Parelvederkruid is overblijvend.

Oorsprongsgebied

Parelvederkruid is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika.

Habitat

Zoet stilstaand of langzaam stromend water, zoals meren, vijvers en kanalen. Parelvederkruid groeit vooral goed in ondiepe, warme en voedselrijke wateren. De plant wortelt meestal in ondiepe oeverzones, maar in voedselrijk diep water kunnen vrij zwevende stengels zonder wortels ook overleven.

Introductieroute Europa

Parelvederkruid werd geïmporteerd voor de handel in vijver- en aquariumplanten. De planten komen in de natuur doordat mensen overtollige planten weggooien in openbare wateren, hij kan zich daarna verder verspreiden. Onopzettelijke verspreiding door mensen treedt op doordat de plant blijft hangen aan o.a. boten en vistuig en doordat er delen achterblijven bij bestrijding van de plant.

Aanwezigheid en effect in Europa

Aanwezigheid en effect in Europa Stand van zaken in 2015: Parelvederkruid is gevestigd in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Oostenrijk en Hongarije. Verwacht wordt dat vestiging ook mogelijk is in een groot aantal andere lidstaten.

Effect op biodiversiteit / ecosysteem

Parelvederkruid kan snel voor veel biomassa zorgen, dit leidt tot dichte op het wateroppervlak drijvende matten. Hierdoor worden inheemse planten verdrongen, onderwaterplanten sterven af en aanwezige dieren verdwijnen. Het afsterven van grote massa’s parelvederkruid kan in stilstaand water leiden tot zuurstofgebrek in het water. Dit heeft een negatieve invloed op andere waterorganismen en kan leiden tot vissterfte.

Effect op ecosysteemdiensten

Dichte matten van parelvederkruid belemmeren de doorstroming van water. Door de verminderde doorstroming wordt er ook meer sediment op de bodem afgezet, waardoor de kans op overstroming verder toeneemt. De plant veroorzaakt hinder voor de pleziervaart en beperkt recreatieve mogelijkheden (zwemmen, hengelsport) en heeft hierdoor een negatieve invloed op toerisme. De bestrijding van de plant door waterschappen brengt extra kosten met zich mee. Overige effecten Stilstaand water in combinatie met het hinderen van vissen om muggenlarven te eten, bevordert muggenplagen. Deze effecten waren aanleiding voor plaatsing van deze soort op de Unielijst van de EU

Wet en Regelgeving

Parelvederkruid staat sinds augustus 2016 op de Unielijst met invasieve exoten van EU. Voor een soort die op de Unielijst geldt een verbod op bezit, handel, kweek, transport en import. Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voor plantensoorten die veel aanwezig zijn in particuliere tuinen, zoals Parelvederkruid, geldt dat verspreiding naar de omgeving moet worden voorkomen.

Auteur

John de Lange

Copyright foto’s

Aquaplantsonline

Bijgewerkt op 19 juni 2021 door John

Extra informatie

Familie

Geslacht

Soortnaam

Nederlandse Namen

Verzorging

Zone

Herkomst

Hoogte minimaal

Hoogte maximaal

Temperatuur minimaal

Temperatuur maximaal

pH minimum

pH maximum

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Myriophyllum aquaticum – Parelvederkruid” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *