Melanotaenia pygmaea
Allen, 1978

Soortbeschrijving

Mannetjes van Melanotaenia pygmaea vertonen een briljante kleur bestaande uit een metaalglanzende hemelsblauwe rug, een zwartachtige middenstreep en bleekgele vinnen. Mannetjes zijn helderder gekleurd, groter en hebben een veel hoger lichaam dan vrouwtjes. Paaiende mannetjes hebben een gelige lichaamskleur onder de zijstreep en een helder gekleurde, roestrode band vanaf de eerste rugvin tot aan de bovenlip die verder loopt tot op de borst. Mannetjes kunnen een maximale lengte bereiken van zeven centimeter. Vrouwtjes zijn gewoonlijk minder dan vijf centimeter standaardlengte.

Verspreiding en leefgebied

Melanotaenia pygmaea werd voor het eerst ontdekt door Gerald Allen in 1974 in de zijrivieren van de Prince Regent River in de regio Kimberley van West-Australië. De Prince Regent River is op dit moment het enig bekende leefgebied van Melanotaenia pygmaea. Ze zijn alleen gevangen in twee kleine zijriviertjes: Cascade Creek en Youwanjela Creek, waar ze werden gevonden rondom verzonken vegetatie, stammen of takken. De meeste vangsten zijn gedaan in Cascade Creek, ongeveer twintig kilometer stroomopwaarts.

De Prince Regent River ligt in het noordoosten van West-Australië en stroomt naar de Indische Oceaan. De rivier stijgt vijftig kilometer van de kust naar een hoogte van achthonderd meter en valt door een ruwe kloof. Aan de bron van de rivier ligt een wijd plateau, gemiddeld 700 meter boven zeeniveau. De kustlijn wordt diep ingesneden door een aantal ondergelopen riviervalleien. De volgende kreken komen uit in de Prince Regent River: Pitta Creek, Gundarara Creek, Womarama Creek, Youwanjela Creek, Cascade Creek en Quail Creek. De bovenlopen van de rivier en kreken zijn over in het algemeen tijdelijk, met een paar permanente poelen die in diepte variëren tot meerdere meters gedurende het droge seizoen.

Opmerkingen

In 1992 en 1994 werden levende exemplaren gevangen en afstammelingen van deze exemplaren vormen nu de basis van de stammen die heden ten dage in de aquariumhobby beschikbaar zijn.

Literatuur

Allen, G. R. (1978). The rainbowfishes of northwestern Australia (family Melanotaeniidae). Tropical Fish Hobbyist 26 (10): 91-102.

Allen, G.R. (1989). Freshwater fishes of Australia. T.F.H. Publications, Inc., Neptune City, New Jersey.

Allen, G.R. and Leggett, R. (1990). A collection of freshwater fishes from the Kimberley region of Western Australia. Records of the Western Australian 14: 527-545.

Bron: Home of the Rainbowfish

Auteur

Adrian R. Tappin

Vertaling

Eric van de Meerakker

Copyright foto’s

AquariumGlaser.com
Günther Schmida
Allan Travers