Pteridaceae

Ceratopteris thalictroides - Fijn Eikenbladvaren