Algemene voorwaarden

Welkom op AquaInfo!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de AquaInfo-websites, te vinden op https://aquainfo.nl/ – https://aquainfo.org/

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf AquaInfo niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich op deze website aanmeldt en voldoet aan de algemene voorwaarden van AquaInfo. “AquaInfo”, “Onszelf”, “Wij”, “Ons” en “Ons”, verwijst naar onze website. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de acceptatie en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel tegemoet te komen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot het leveren van de vermelde diensten, in overeenstemming met en onderhevig aan de heersende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of/hij/zij, worden als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies

Wij  maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot AquaInfo, stemt u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy van AquaInfo.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gebruikersgegevens voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden in te schakelen om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze partners / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten AquaInfo en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op AquaInfo. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit vanuit AquaInfo gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Zonder toestemming van AquaInfo mag je niet:

Materiaal publiceren van AquaInfo
Inhoud van AquaInfo verkopen, verhuren of sublicentiëren
Inhoud van AquaInfo reproduceren, dupliceren of kopieëren
Inhoud van AquaInfo opnieuw verspreiden

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie in bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. AquaInfo filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen van deze reacties voorafgaand aan hun plaatsing op de website. Reacties of artikelen geven niet de opvattingen en meningen weer van AquaInfo, de medewerkers en/of gelieerde ondernemingen. Reacties en artikelen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn opvatting en meningen post. Voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, is AquaInfo niet aansprakelijk voor de opmerkingen en artikelen of voor enige aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen en artikelen op deze website.

AquaInfo behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een inbreuk op deze algemene voorwaarden betekenen.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

U hebt het recht om reacties en content op onze website te plaatsen en hebt alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De reacties en content overtreden geen enkel intellectueel eigendomsrecht, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht, patent of handelsmerk van een derde partij;
De reacties bevatten geen lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy of auteursrecht vormt;
De reacties en content zullen niet worden gebruikt om zakelijke of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten uit te voeren of te promoten.
U verleent AquaInfo hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen en content in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze Webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op deze website wordt weergegeven. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op onze Website ontstaan. Geen enkele link mag op de website worden geplaatst die kan worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die de rechten van derden schendt.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te vragen dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijderd. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze voorwaarden te volgen.

Als u een link vindt op onze website die om welke reden dan ook beledigend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons op de hoogte stellen. We zullen verzoeken in overweging nemen om links te verwijderen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct, volledig of nauwkeurig is; evenmin beloven we om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle aansprakelijkheid, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Zoekfilter

zoekfilter

Nieuws, Updates en Acties

Wil je op de hoogte gehouden worden van Nieuws, Updates en Acties op de AquaInfo website? Schrijf je dan hieronder in!