Bacterien in een flesje - de diepte in

2.8.1. Aquarium opstart bacteriën in een flesje – De diepte in

We hebben bacteriën in een flesje getest en ontdekten dat ze gewoon niet werkten. Dit is een diepgaande analyse van deze test en de testprocedure. Het is erg lang en erg saai en alleen voor de mensen die nerds zijn zoals de auteur.

Andere testen

Er zullen altijd twijfelaars zijn die zeggen dat deze test nep is. Maar er zijn een paar andere tests van bacteriën in een flesproducten geweest. Deze tests bevestigden allemaal de onderstaande testresultaten.

 • Een Californische visdierenarts (cafishvet.com) testte in 2019 vijf producten met bacteriën in een fles en vond vijf fouten van de vijf merken:

  “Ons kantoor testte 5 verschillende producten toen we onze systemen in gebruik namen. Weet je hoeveel een significant verschil maakten? NUL .”
 • Een YouTube-videomaker, Girls Talk Fish, deed een zeer goed uitgevoerde test met Fritzyme 7-bacteriën in een fles waar het aquarium na 63 dagen nog steeds niet was ingedraaid. 63 dagen en nog niet ingedraaid!
 • Seachem testte zijn Stability bacteriën in een fles op hoe lang het duurt om in te draaien en ontdekte dat het tweeëndertig dagen duurde om in te draaien met Stability. De testresultaten zijn weergegeven in de onderstaande grafiek. Deze grafiek komt van de Seachem website! Dat klopt, Seachem’s eigen testgegevens zeiden dat Stability bacteriën 32 dagen nodig hadden om een ​​aquarium in te draaien!!!
 • Broken Aquarium testte Seachem Stability en Fritzyme-bacteriën in een fles en kreeg zeer vergelijkbare resultaten als de onderstaande test. Ze hadden een controle zonder bacteriën in een fles die eigenlijk iets sneller indraaiden dan de bacteriën in een flesproducten.

En er zijn GEEN TESTS gedaan door de fabrikanten of gepubliceerd in de literatuur die het gebruik van bacteriën in een fles ondersteunen. Dat klopt, GEEN!!!!!

Met de hierin beschreven test wordt de score dus Echt Testen 5, Fabrikanten 0.

Cyrtocara moorii Dolfijn Cichlide
Cyrtocara moorii Dolfijn Cichlide

Abstract

Er zijn een hele reeks “snelstart”, “startbacteriën”, “nitrificerende bacteriën”, “stabilisatiesystemen” en “bacteriën-in-een-fles”-producten die beweren het volgende te kunnen doen:

 • “Voeg meteen vis toe”
 • “Veilige onmiddellijke introductie van levende vissen”
 • “Maakt onmiddellijke toevoeging van vis mogelijk”
 • “Vermijd het nieuwe tanksyndroom”
 • “Voorkomt het nieuwe tanksyndroom”
 • “Snel indraaien van aquariums”
 • “Maakt onmiddellijke introductie van vis mogelijk”

Er zijn drie tests uitgevoerd met elf populaire bacterie-in-een-fles-producten (zeven hiervan werden tweemaal gerepliceerd voor nauwkeurigheid). Er werden tien andere behandelingen gebruikt. Bij de eerste twee proeven werd aan het begin van de cyclus een fosfaatmeststof toegevoegd. In de eerste twee tests duurde het 8 tot 12 dagen om gecomposteerde koeienmest, bruine smurrie van een aquariumfilter en tuingrond in te draaien; bij de commerciële “bacteriën-in-a-fles”-producten en de vier controles (geen behandeling) duurde het indraaien 26 tot 46 dagen.

Placidochromis Sp Jalo Reef
Placidochromis Sp Jalo Reef

Verrassend genoeg toonde een derde test aan dat de toevoeging van fosfaatmeststof erg belangrijk is als men met ammoniak indraait.

Hierbij moet een kanttekening worden gemaakt. Deze tests werden uitgevoerd in dezelfde kamer met verschillende functionerende kweek- en quarantainetanks met bellenbeluchting van door luchtsteen bediende sponsfilters. Deze luchtstenen zouden een zogenaamde aërosol van waterdruppels hebben geproduceerd die nuttige bacteriën bevatten. Deze bacterie heeft mogelijk langzaam alle onderstaande experimenten geïnoculeerd. Dit heeft wellicht snellere tijden gegeven om in te draaien dan in een minder gunstige omgeving. Er is geen manier om te weten of dit echt is gebeurd.

Test van bacteriën in een flesproducten

De drie tests kunnen in een tabelformaat worden gezet:

Fosfaat toegevoegd Geen
fosfaat
toegevoegd
Behandeling Dagen om in
te draaien #1
Dagen om in
te draaien #2
Dagen om in
te draaien #3
Gecomposteerde koeienmest 8 8 12
Sponsfiltersmurrie 12 10 14
Zwarte aarde 12 14 26
Dr. Tim’s One and Only 26 34 22
Glosso Dry Bacteria 30 46
Seachem Stability 32 38 48
Geen behandeling #1 32 40 36
Fluval Cycle 34 28 56
Tetra Safestart 36 28 46
Geen behandeling #2 36 40 52
Microbe-lift Special Blend 36
Microbe-lift Nite Out 38 40
Frizyme Turbo Start 38 32 56
API Quick Start 42 44 48
Aqueon Pure Balls 42
Colony 48 38 50

De tests hebben duidelijk aangetoond dat producten met bacteriën in een fles niet helpen om een ​​cyclus sneller tot stand te brengen dan wanneer niets wordt toegevoegd (er werden in totaal vier “niets”-controletests uitgevoerd die hetzelfde uitkwamen als het toevoegen van bacteriën in een fles producten ). Geen van hen zal iets doen om “het nieuwe tanksyndroom te vermijden”. En als men het toevoegen van vis wil vermijden tijdens de ammoniak- en nitrietpieken van het indraaien, zullen deze producten het niet mogelijk maken om “onmiddellijk vis toe te voegen”.

De toevoeging van fosfaat bleek erg interessant te zijn. Het heeft de cyclustijd zeker geholpen om fosfaat toe te voegen. Het lijkt er ook op dat Dr. Tim’s One and Only merk bacteriën fosfaat bevat. En het lijkt erop dat mestcompost en sponsfiltersmurrie aanzienlijk fosfaat bevatten, maar zwarte aarde heeft geen fosfaat. Maar er zouden meer tests nodig zijn om die gegevens te verstevigen.

Merk op dat deze test opzettelijk heel eenvoudig is gehouden, zodat iedereen hem gemakkelijk kan dupliceren als ze dat willen. Een rigoureuze wetenschappelijke test onder laboratoriumomstandigheden kan door geen enkele hobbyist worden herhaald, dus dat is niet gedaan. Deze test is niet ontworpen om in een wetenschappelijk tijdschrift te worden gepubliceerd. Maar de statistische software van JMP werd gebruikt die bewees dat de conclusies waar waren. Deze moderne computersoftware is ZEER krachtig en kan eenvoudigweg niet worden betwist.

Merk op dat verschillende mensen deze test nu op kleinere schaal hebben gedupliceerd en vergelijkbare resultaten hebben gekregen. Het enige punt dat door deze hobbyisten werd gevonden, was dat commerciële grondmengsels uit de tuinwinkel NIET veel nuttige bacteriën bevatten en de cyclustijd NIET versnellen. Deze grond is namelijk gesteriliseerd, waardoor alle nuttige bacteriën worden gedood.

Neolamprologus multifasciatus
Neolamprologus multifasciatus

Testapparatuur

 • Home Depot 20 liter emmers
 • 200 gram BASF ammoniumchloride opgelost in 500 milliliter Frey Scientific Ammonium Hydroxide, 6 Molar
 • kaliumfosfaatpoeder, internetaankoop
 • luchtpomp en luchtleidingen
 • mini sponsfilters
Sponsfilter
De gebruikte sponsfilters

Test procedure

Emmers van 20 liter werden opgezet als aquaria met water met omgekeerde osmose en sponsfilters. Alle emmers hadden een hoge fosfaatmeststof (een klein snufje kaliumfosfaatpoeder), een keer toegevoegd volgens een relevant onderzoeksartikel (“Identification of Bacteria Responsible for Ammonia Oxidation in Freshwater Aquaria”, Timothy A. Hovenec, et. al. 2001). Vervolgens werden verschillende bacteriële waterbehandelingen uitgeprobeerd.

Gecomposteerde mest (Black Kow), zwarte aarde uit een achtertuin en bruin knijpen uit een sponsfilter waren de niet-commerciële behandelingen. Twee emmers hadden niets toegevoegd (de “controles”).

De emmers werden vervolgens vier dagen zonder testen met ammoniak (2 ppm ammoniumchloride/ammoniumhydroxide per dag) gecirculeerd. De emmers werden vervolgens om de dag getest op ammoniak en nitriet. De pH werd ook gemeten en boven 7,0 gehouden door zuiveringszout toe te voegen wanneer de pH daalde. Nitraat hebben we niet gemeten omdat dit GEEN betrouwbare indicator is dat een aquarium ingedraaid wordt.

Protomelas Fire Blue Magunga
Protomelas Fire Blue Magunga

Resultaten

Door “ingedraaid” te definiëren als nul (technisch is het < 0,25 ppm) ammoniak en nitriet gedurende vier dagen (twee metingen), werden de resultaten in kolom “dagen tot cyclus #1” hierboven verkregen. Merk op dat indraaien een zeer variabel proces is en dat deze definitie dus belangrijk is. Velen voegen bacteriën in een fles product, wat vissen en wat voedsel aan een aquarium toe, krijgen op een dag nul ammoniak en kondigen met trots aan de wereld aan dat de bacteriën in een fles product geweldig werkten. Omdat heterotrofe bacteriën iets doen dat “assimilerende denitrificatie” wordt genoemd, is dit heel goed mogelijk. Maar het is een tijdelijk fenomeen en zal niet blijven duren.

Elk bacterie-in-een-fles-product werd gebruikt volgens de aanwijzingen op de respectieve verpakking. Dit is een eenvoudige test die iedereen kan doen. Interessant.

Merk op dat, technisch gezien, omdat voltooiing van het indraaien werd gedefinieerd als twee nulmetingen met een tussenpoos van twee dagen, er vier dagen van elk resultaat kunnen worden afgetrokken om de echte “tijd om in te draaien” te geven.

Voor degenen met een statistische neiging hadden de negen metingen (N=9) die bacteriën-in-een-fles waren in de eerste test een gemiddelde van 35,3 met een standaarddeviatie van 6,1. Dat betekent dat alle drie de compost-, “smurrie”- en de vuilmonsters in de eerste test significant verschilden van de bacteriën-in-een-fles-monsters (p<0,01) volgens het JMP-softwarepakket.

Neolamprologus pulcher
Neolamprologus pulcher

Testreplicatie

De test werd vervolgens herhaald met vijf veranderingen aan het gebruikte inoculaat;

 • Black Kow-mestcompost werd vervangen door zwarte compost van een tuincomposthoop.
 • Grond uit een tuin werd vervangen door zwarte aarde van een potplant uit de supermarkt
 • Knijpen uit een sponsfilter werd vervangen door vuil dat van sommige Matrix-filtermedia was afgewassen
 • Microbe-Lift Nite-Out II werd vervangen door Microbe Lift Special Blend
 • Glosso Factory Dry Format Bacteria is vervangen door Aqueon Pure WC-balls

De sponsfilters werden gedurende drie dagen grondig gereinigd en gesteriliseerd in een warme 10% bleekoplossing. Het bleekmiddel werd vervolgens geneutraliseerd met natriumthiosulfaat.

Emmers van 20 liter werden opgezet als aquaria met water met omgekeerde osmose en sponsfilters. Alle emmers hadden een hoge fosfaatmeststof (een klein snufje kaliumfosfaatpoeder), een keer toegevoegd volgens een relevant onderzoeksartikel (“Identification of Bacteria Responsible for Ammonia Oxidation in Freshwater Aquaria”, Timothy A. Hovenec, et. al. 2001). Vervolgens werden verschillende bacteriële waterbehandelingen uitgeprobeerd. Twee emmers hadden niets toegevoegd (de “controles”). De emmers werden vervolgens gecycleerd met ammonia (2 ppm ammoniumchloride/ammoniumhydroxide per dag).

De emmers werden vervolgens om de dag getest op ammoniak en nitriet. Dit zijn de resultaten in de kolom “dagen tot cyclus #2” hierboven. De resultaten waren statistisch significant op het 95%-niveau per JMP-software. Merk op dat deze software werkt met nul herhalingen en veel variabelen. Velen lijken te denken dat er minstens drie herhalingen nodig zijn en dat slechts één variabele nodig is voor een “goed experiment”. Met moderne computersoftware is dat gewoon niet waar.

Neolamprologus tretocephalus
Neolamprologus tretocephalus

Geen fosfaat test

De fosfaattoevoeging was een soort hersenloze toevoeging die niet eens genoemd werd in de oorspronkelijke beschrijving van dit experiment, omdat het niet zo belangrijk leek. Maar toen dacht de auteur dat het misschien een goed idee zou zijn om te valideren dat het fosfaat onbelangrijk was. Het bleek dat het fosfaat belangrijk was. Oeps.

Emmers van 20 liter werden opgezet als aquaria met water met omgekeerde osmose en sponsfilters. Er werden geen fosfaten toegevoegd. Vervolgens werden verschillende bacteriële waterbehandelingen uitgeprobeerd. Voor niet-commerciële entstoffen keerden we terug naar de originele Black Kow-mestcompost, grond uit een tuin en knijpen uit een sponsfilter.

Twee emmers hadden niets toegevoegd (de “controles”). De emmers werden vervolgens gecycleerd met ammonia (2 ppm ammoniumchloride/ammoniumhydroxide per dag).

De emmers werden vervolgens om de dag getest op ammoniak en nitriet. De resultaten zijn de kolom “dagen tot cyclus #3” hierboven. ALLE behandelingen behalve drie behandelingen duurden gemiddeld 12 dagen langer als er geen fosfaat werd toegevoegd.

Het is duidelijk dat fosfaat belangrijker was dan aanvankelijk werd aangenomen. Het blijkt ook dat gecomposteerde mest, bruine smurrie uit een ingedraaid aquarium en Dr. Tim’s One and Only-bacteriën in een fles aanzienlijke hoeveelheden fosfaat bevatten. Let op het gebruik van de term “blijkt”. Terwijl statistische analyse zei dat de One and Only het inderdaad beter deed dan de andere producten, wat het verschil veroorzaakte, is slechts een gok. Maar de acht bacteriën in een flesproducten (behalve het Dr. Tim-product) en de twee “controles” duurden gemiddeld 12 dagen langer om in te draaien zonder fosfaattoevoegingen. Dit is een aanzienlijk verschil dat statistisch significant was op het 95%-niveau per JMP-software.

Merk ook op dat de exacte chemische stof die wordt gebruikt voor de toevoeging van de fosfaten waarschijnlijk niet van belang is. Men kan via internet kaliumfosfaat, natriumfosfaat of een van de verschillende calciumfosfaten kopen. Of je kunt eenvoudig een tuinmest met een hoog fosforgehalte toevoegen (dat is een meststof waarbij het middelste getal hoog is, zoals Scott’s Super Bloom 12-55-6, Flower Fuel 1-34-32 of Miracle-Gro Bloom Booster 15-30-15 ).

Nimbochromis fuscotaeniatus
Nimbochromis fuscotaeniatus

Analyse

Deze studie bewees onomstotelijk vier dingen en slechts vier dingen:

 • Bacteriën-in-een-flesproducten versnellen het aquariumcyclusproces niet, en er is geen significant verschil te zien tussen bacteriën in een flesproducten en aquaria die zonder toevoegingen worden ingedraaid.
 • Compost, bruine smurrie van een gevestigd filter en aarde versnellen het aquariumcyclusproces aanzienlijk.
 • De cyclustijd wordt verkort door de toevoeging van fosfaat aan het begin van de cyclus.
 • Dr. Tim’s One and Only nuttige bacterie-in-a-fles had wel enig positief effect op het indraaien en is een goede optie als men ‘schoon’ wil indraaien zonder aarde, compost of bruine smurrie.

Men moet voorzichtig zijn om niets anders in de studie te lezen. De test bewijst alleen de vier dingen hierboven en niets anders. Merk op dat deze conclusies zijn gebaseerd op analyse door statistische software van JMP en alle vier zijn wat wordt genoemd “significant op het significantieniveau van 95%”. Dit betekent dat deze vier conclusies door de test zijn bewezen. Merk op dat deze software werkt met nul herhalingen en veel variabelen. Velen lijken te denken dat er minstens drie herhalingen nodig zijn en dat slechts één variabele nodig is voor een “goed experiment”. Met moderne computersoftware is dat gewoon niet waar.

Lethrinops Yellow Collar Harbour Island
Lethrinops Yellow Collar Harbour Island

Andere diepgaande experimenteerders

Een YouTube-videomaker, Girls Talk Fish, deed een zeer goed uitgevoerde test met Fritzyme 7-bacteriën in een fles waar het aquarium na 63 dagen draaien nog steeds niet was ingedraaid. De referentie is de YouTube-kanaalvideo ” Girls Talks Fish” genaamd “How to Cycle a Tank Without Fish | Part 1 Cycling Experiments” – 7 nov. 2020. Nadat het proberen in te draaien met alleen ammonia niet werkte, voegde GirlsTalksFish FritzZyme7-bacteriën toe (min. 3:10). Na nog twee weken kreeg ze een uitslag van nitraat. Maar na 9 weken (63 dagen) oxideerde de tank nog geen 2 ppm ammoniak in 24 uur (min. 4:12). Ze stopte de test na 63 dagen. GirlsTalksFish zei zelfs over het hele proces dat ze zich ” zeer ontmoedigd voelde “.

De resultaten van dit experiment kwamen nauw overeen met een ander experimenteel onderzoek van BrokenAquarium.com. De studie van Broken Aquarium had de “Control” -cyclus op 22 dagen, FritZyme op 27 dagen en Stability op 33 dagen.

test of bacteria in a bottle for aquariums
Test van bacteriën in een fles voor aquariums

Dit toont de nitrietresultaten voor de onderzoekers van Broken Aquarium.

De Broken Aquarium-tests lieten maar één ding zien:

 • Bacteriën-in-een-flesproducten versnellen het aquariumcyclusproces niet, en er is geen significant verschil te zien tussen bacteriën in een flesproducten en aquaria die zonder toevoegingen worden ingedraaid.

Wat interessant is, is de conclusie waar Broken Aquarium toe kwam:

 • ” Zowel hulpmiddelen als zelfs de controle kunnen allemaal worden gebruikt om te helpen bij de stikstofcyclus van een aquarium “.

Dit is gewoon grappig. Wat ze zeggen is dat niets toevoegen (de controle) ” allemaal kan worden gebruikt om te helpen bij de stikstofcyclus van een aquarium “. LOL Deze site wordt gesponsord door American Aquarium Products, die Stability en Fritz Zyme verkopen. De kracht van het winstmotief aan het werk.

Nimbochromis Livingstonii OB
Nimbochromis Livingstonii OB

Er zijn enkele oude tijdschriftstudies gedaan naar “bacteriën-in-a-bottle” en de formuleringen bleken niet effectief te zijn (Bower, CE en DT Turner. 1981. “Accelerated nitrification in new seawater culture systems: effectiveness of commercial additives and seed media from established systems”. Aquaculture. 24.1-9; Timmermans, JA en R. Gerard. 1990. Observations sur l’utilisation en etangs de suspensions bacteriennes du commerce. Bull. Fr. Peche Piscic. 316:28-30.) .

Wat hier interessant is, is dat de aquacultuurindustrie van miljarden dollars miljoenen dollars sponsort aan onderzoek naar producten die hen zullen helpen. Bacteriën in een fles producten, als ze zouden werken, zouden de aquacultuur zeker helpen. Toch heeft de auteur geen paper kunnen vinden waarin universitaire onderzoekers de nieuwere bacteriën in een flesproducten testten. Niet een!

Nu houden we niet van anekdotisch bewijs. Maar een Bill Walker maakte een opmerking in het opmerkingengedeelte van deze website die relevant was:

“Hallo Dave, heb je methode gebruikt om in te draaien met Dr. Tims ammoniak en Black Kow-enting (en wat miracle gro bloom). Elke dag 4 druppels per 20 liter toegevoegd, ongeacht de ammoniak / nitrietwaarde. Black Kow in een biozak die over de stroom van grote luchtsteen is geplaatst. Het aquarium is ingedraaid in 9 dagen. Dood eenvoudig.”

Negen dagen indraaien met ammoniak en Black Kow-compost. Interessant!

Nimbochromis polystigmata
Nimbochromis polystigmata

Neponderzoek en marketinghype

Er is veel nep “onderzoek” en “papers” beschikbaar op internet die duidelijk zijn gemaakt door de fabrikanten van gebottelde bacteriën. Ze zorgen voor hilarische lectuur als je de biologie van nuttige bacteriën begrijpt.

Het cultiveren van gunstige bacteriën

Om “bacteriën in een fles” te begrijpen, moet men de volgende punten over nuttige bacteriën begrijpen (synoniem met “nitrificerende bacteriën”);

 • Het is erg moeilijk en extreem duur om zuivere culturen van alleen nuttige bacteriën te maken en te onderhouden ($ 200 tot $ 400 voor kleine hoeveelheden gevriesdroogde media). Het is dus onmogelijk dat een commercieel bacterie-in-een-fles-product een “speciale” stam (of stammen) van nitrificerende bacteriën bevat. Gaat niet gebeuren.
 • Het is bijna even moeilijk en duur om alleen nitrificerende bacteriën te kweken en geen gewone heterotrofe bacteriën (“heterotroof” betekent organismen die koolhydraten en eiwitten eten).
 • Alle “bacteriën in een fles”-producten, als ze al bacteriën bevatten, zijn allemaal gemengde culturen van zeer kleine aantallen van vele stammen van dezelfde nuttige bacteriën en grote aantallen van een grote verscheidenheid aan andere “gewone” heterotrofe bacteriën en organismen.
 • Gunstige bacteriën reproduceren en leven grotendeels op oppervlakken, waaronder de oppervlakken van mulm en biofloc. De doorzichtige flessen “bacteriën-in-een-fles” hebben geen andere oppervlakken dan de fles zelf waarop nuttige bacteriën kunnen leven.
 • Gunstige bacteriën kunnen niet lang leven in omgevingen met zelfs een laag zuurstofgehalte.
 • Als “bacteriën in een fles” grote hoeveelheden bacteriën van alle soorten en slechts een kleine hoeveelheid lucht zouden bevatten, zouden de verschillende andere aanwezige bacteriën het zuurstofgehalte in de fles verlagen tot het punt waarop de nuttige bacteriën zouden sterven.
 • Dus “bacteriën in een fles” kunnen slechts een klein aantal bacteriën bevatten, waaronder een zeer klein deel van de nuttige bacteriën, met andere woorden, er kunnen niet veel nuttige bacteriën in een fles “bacteriën-in-een-fles” zitten.
Nimbochromis Venustus
Nimbochromis venustus

Wat zit er in Bacteriën in een fles-producten?

Zeven van de elf geteste producten hadden alleen identieke lichte “hooi”-geuren en geen kleur, wat pleit voor een gemeenschappelijke “private label”-productielijn. Het FritzZyme-product had een lichte, heldere perzikkleur ( NIET een bruine kleur zoals het zou moeten zijn!) maar geurde niet. Merk op dat nuttige bacteriën een zeer karakteristieke “aardse” geur en een bruine kleur hebben, maar geen van deze producten vertoonde dat.

De flesjes bacteriën waren allemaal een heldere vloeistof, met uitzondering van Dr. Tim’s One and Only. Dr. Tim’s is na schudden een licht witte melkachtige vloeistof. Gunstige bacteriën kunnen alleen op oppervlakken leven. Dus waar zijn de oppervlakken waarop deze nuttige bacteriën leven? Hoeveel bacteriën kunnen er in die fles zitten? Ter vergelijking: er zijn 19.000.000 nuttige nitrietoxiderende bacteriën in één gram grond per Gibbs (pagina 456).

Marketinghype

Veel van de “bacteriën in een fles” “fabrikanten” delen een gemeenschappelijke “marketinghype”. Ze verwijzen naar de vele zielen (zoals de onderzoekers hierboven) die hebben gemeld dat ze verschillende heilzame “bacteriën in een fles” hebben geprobeerd en geen goede resultaten hebben gekregen. Ze zeggen dat dit wordt verwacht omdat de “andere fabrikanten” BB-bronnen gebruiken die slechte BB-soorten hebben. Maar “hun soort” en ALLEEN “hun soort” van BB is “anders” en werkt heel goed. Als je deze hype gelooft, ga je gang en verspil je geld.

Aulonocara OB
Aulonocara OB

Een zeer populair product (Seachem Stability) beweert dat ze een enkelvoudige stam van nuttige bacteriën hebben geïsoleerd die veel beter is dan het product van iemand anders. Nog een ander product (Tetra Safestart) gaat zelfs zo ver dat het beweert dat ze hun bacteriestam hebben gepatenteerd. Nogmaals, het kweken van een enkele stam van nuttige bacteriën is erg moeilijk en duur. Je kunt pure culturen van veel nitrificerende bacteriën kopen voor $ 200 tot $ 400 voor een kleine hoeveelheid gevriesdroogde media.

Een concept dat door deze fabrikanten naar voren is gebracht, is dat er enkele “op de bodem gebaseerde ondersoorten” zijn die vijf tot tien keer langer leven dan de aquariumsoorten en in een aquarium kunnen dienen. Interessante lijn van marketinghype. De nuttige bacteriesoorten in het aquarium zijn zeer primitieve organismen die slechts een beetje vocht en wat zuurstof nodig hebben om te overleven. Voeg wat kooldioxide en wat ammoniak toe en ze zullen zich langzaam gaan voortplanten. Ze doen dit in ALLE omgevingen even goed.

Pseudeotropheus sp Aggressive Chizimulu
Pseudeotropheus sp. Aggressive – Chizimulu

Alle soorten komen voor in alle omgevingen, van beken tot bodem tot rioolwater tot oceanen (“The Isolation and Study of Nitrifying Bacteria”, 2012, William Gibbs). De soort die in aquaria wordt aangetroffen, is identiek aan de soort die in de bodem wordt aangetroffen (“Aquarium Nitrification Revisited: Thaumarchaeota are the Dominant Ammonia Oxidizers in Freshwater Aquarium Biofilters”, Sauder et. al. 2011). Er zijn geen aparte “bodemondersoorten”. Nu kan in de ene omgeving de ene soort relatief zeldzaam zijn, terwijl in een andere omgeving dezelfde soort de overheersende soort kan zijn. Maar alle soorten komen vrijwel overal voor.

Om dit te illustreren, kijken we naar het gebruik van alleen ammoniak en geen entmateriaal om een ​​aquarium in te draaien (dwz wat werd gedaan door de twee “controles” in de twee bovenstaande onderzoeken). Je kunt een nieuw aquarium opzetten met substraat en een filter, wat ammoniak toevoegen en alles aanzetten. In vier tot zes weken heb je grote kolonies nuttige bacteriën. Waar komen deze bacteriën vandaan? Ze zijn ontstaan ​​in stofdeeltjes en aerosolen in de lucht, waarvan kleine aantallen zelfs in chloorwater of op de handen aanwezig zijn. Alle soorten nuttige bacteriën komen overal voor.

Nitrificerende bacteriën vormen een probleem in watervoorzieningen die met chlooramines zijn behandeld. Ondanks de aanwezigheid van het chloor “eten” ze de ammoniak in het chlooramine op en creëren een biofilm. Dit vereist het reinigen van de lijnen met superchlorering.

Merk op dat veel tegenstanders van bacteriën-in-een-fles een negatieve bewering doen die niet waar is. Ze beweren dat nuttige bacteriën niet lang in een fles zullen leven, dus de producten zijn niet goed. Dit is niet waar. In het boek “The Isolation and Study of Nitrifying Bacteria”, W. Gibbs, ontdekte hij dat BB of nuttige bacteriën (wetenschappelijk gezien zijn dit “aërobe nitrificerende bacteriën”) gedurende zeven jaar 100% van hun potentie behouden in een fles.

Metriaclima estherae OB
Metriaclima estherae OB

Waarschijnlijke fabricagetechniek

Minstens zeven van deze elf ‘bacteriën in een fles’-producten zijn waarschijnlijk gemaakt via één techniek. Een hoeveelheid landbouwgrond (waarvan één jarenlang bemest met ammoniakmeststoffen) of eventueel het slib van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, wordt in een continue menger met hoge intensiteit met water gemengd.

De resulterende suspensie zal continu worden gefiltreerd tot bijvoorbeeld 20 micron. De resulterende vloeistof wordt dan verdund tot waar er slechts een zeer klein aantal bacteriën van alle soorten per volume water en fles aanwezig is. Als er te veel bacteriën aanwezig zijn, verbruikt het water de zuurstof in de fles en wordt de kweek “slecht”.

Waarschijnlijk worden de meeste “bacteriën in een fles”-producten allemaal gemaakt door een of twee leveranciers en eenvoudig in verschillende verpakkingen gedaan voor elke “fabrikant” (iets dat “private labeling” wordt genoemd). Dit is een goedkoop en eenvoudig proces met een enorme winstmarge.

Obliquidens
Obliquidens

Dr. Tim’s One and Only

Dr. Tim’s One and Only is anders. Deze beschrijving werd aanvankelijk gedaan met de eerste twee tests en Dr. Tim’s had geen statistisch significant verschil met de andere bacterie-in-een-fles-producten. Maar het uitvoeren van de statistieken met de derde test zei dat Dr. Tim’s significant beter was (90% betrouwbaarheidsniveau).

Het is mogelijk om met een productieproces te komen dat een fatsoenlijk product geeft dat een aantal nuttige bacteriën bevat. Niet veel maar wel wat. Het zou gaan om een ​​grote Mulm-reactor die gevoed wordt met ammoniumchloride, natriumfosfaat, natriumbicarbonaat, polyethyleen in poedervorm en micronutriënten. En het effluent van de reactor zou flink moeten worden verdund. Maar het zou kunnen worden gemaakt om een ​​product te produceren met een klein aantal nuttige bacteriën erin. Het zou kunnen zijn dat Dr. Tim zo’n proces gebruikt.

Mastacembelus dayi
Mastacembelus dayi

Seachem Stabiliteit

Laten we, om de ‘dubieuze’ beweringen over bacteriën-in-a-fles te illustreren, kijken naar Seachem Stability. Op het pakket staat:

“Stabiliteit zal snel en veilig het aquariumbiofilter in zoetwater- en mariene systemen tot stand brengen, waardoor de #1 oorzaak van vissterfte wordt voorkomen:” nieuw tanksyndroom.” Stability is speciaal geformuleerd voor het aquarium en bevat een synergetische mix van aerobe, anaërobe en facultatieve bacteriën die de afbraak van organische afvalstoffen, ammoniak, nitriet en nitraat vergemakkelijken.

De marketingafdeling van Seachem moet u zeker bewonderen. Zeer getalenteerde, ingenieuze schrijvers die een aantal grote wetenschappelijke termen gebruiken en ze soepel ‘worden’ tot iets dat correct klinkt. Het is gewoon pseudowetenschappelijke bedwelming van de eerste orde.

Wat hier echt hilarisch aan is, is dat Seachem indraai tests heeft uitgevoerd waarover het op zijn website rapporteerde, waar Stability 32 dagen nodig had om de cyclus te voltooien. Dit zijn de resultaten van hun testen:

Seachem stability test
Seachem Stability test

Ik denk dat de Seachem-mensen een andere definitie van indraaien en “nieuwe tanksyndroom” hebben dan de rest van ons. Merk op dat de resultaten van deze Seachem-test goed correleerden met de bovenstaande testresultaten.

Nu verhogen de Seachem-mensen hun winst enorm op dit product met hun aanwijzingen:

“Gebruik op de eerste dag van een nieuw aquarium 1 dopje (5 ml) voor elke 40 l (10 gallon). Gebruik vervolgens 7 dagen lang 1 dop voor elke 80 l (20 gallon) per dag. Vissen en andere in het water levende soorten mogen op elk moment worden geïntroduceerd zolang de dosering gedurende 7 dagen wordt aangehouden. Gebruik voor optimale prestaties van de biofilter 1 dop voor elke 40 l (10 gallon*) eenmaal per maand of bij elke waterverversing en bij het introduceren van nieuwe vissen of bij het mediceren van een aquarium.”

Dit is pure winstgedreven marketinghype van Seachem. Er kan een heel erg klein voordeel zijn aan de eerste toevoeging van Stability (hoewel testen zegt dat er geen voordeel is), maar het heeft gewoon geen zin om na verloop van tijd meer toe te voegen. En het toevoegen bij waterverversing is gewoon belachelijk.

Nitrificerende bacteriën vermenigvuldigen zich door zich in tweeën te splitsen, meestal één keer per dag. Dus waarom zou men meer bacteriën toevoegen na de eerste toevoeging. Dat slaat gewoon nergens op. Maar door deze maatregelen kwam er veel geld in de zak van Seachem.

Polar Blue Convict Cichlide
Polar Blue Convict Cichlide

Opgemerkt moet worden dat er een aantal producten zijn waardoor Seachem er als amateurs uitziet als het gaat om het verspreiden van klinkklare onzin. Dit zijn de claims voor Brightwell Aquatics MicrōBacter7:

“ Brightwell Aquatics MicrōBacter7 is een selectief complex van uiterst effectieve microben en enzymen die de concentraties van organische stikstof, ammoniak, nitriet, nitraat, fosfaat en organische koolstof in alle mariene en zoetwaterecosystemen snel verlagen, wat leidt tot een sterk verbeterde waterkwaliteit. “

Dit is gewoon een hoop pure bullshit.

Metriaclima elongatus gold bar Chizumiulu
Metriaclima elongatus gold bar Chizumiulu

Ik dacht dat dit de meest flagrante was van de vele valse beweringen over bacteriën in een fles, totdat ik dit tegenkwam:

BioDigest is een natuurlijk mengsel van levende bacteriestammen om nitraten en fosfaten te helpen verminderen en verwijderen door middel van bacteriële vertering. Gebruikmakend van een breed mengsel van heterotrofe bacteriën die samenwerken om het conversieproces te starten en vervolgens van andere bacteriestammen die in staat zullen zijn om de stikstofcyclus in elementaire stikstof te beëindigen. Het geconcentreerde mengsel verwijdert effectief afval uit uw aquarium door middel van een biologisch filtratieproces, waardoor uw aquarium met schoner water achterblijft dat de gezondheid van uw zoutwateraquarium aanzienlijk zal verbeteren.

 • Levende bacteriestammen
 • Nitraten en fosfaten effectief verminderd
 • Voorkomt verspreiding van draadalgen
 • Zet ammoniak om in nitrieten, nitrieten in nitraten en nitraten in stikstof

Opmerking: Prodibio maakt gebruik van glazen flacons die veel beter zijn dan plastic verpakkingen als het gaat om oxidatie en vervuiling. Lees de instructies “Hoe het product te gebruiken” die bij elke kit zijn meegeleverd om de glazen injectieflacons op de juiste manier te breken. Alle flacons zijn gevuld met argon of stikstof in plaats van zuurstof. Gebrek aan zuurstof in de injectieflacon zorgt ervoor dat de bacteriën inactief blijven totdat de vloeistof in het aquarium wordt gedaan. De opgeloste zuurstof in het aquarium zal de slapende bacteriën doen ontwaken.

ahhhhhhh ik kom gewoon woorden tekort. Elk woord hier is pure onzin. En mensen GELOVEN deze onzin!

Oreichthys Crenuchoides
Oreichthys crenuchoides

Microbe Lift speciaal mengsel

Er is één type bacterie in een fles die anders is, heel anders. Hierboven vermelden we dat als er te veel bacteriën in een fles aanwezig zijn, de zuurstof in de fles opgebruikt zal zijn en de bacteriën zullen afsterven. Microbe Lift Special Blend stopt opzettelijk veel “schuim” en bacteriën in de fles. Ze zeggen dan dat de vieze geur bij het openen goed is. Ze zeggen ook dat de lichte instorting die in de fles wordt gezien wanneer de zuurstof is opgebruikt, ook goed is.

Ze beweren dat de fles alle soorten bacteriën bevat, aëroob, anaëroob, slib-etend, nitrificerend en denitrificerend. Dit is gewoon lachwekkend. Aerobe nitrificerende nuttige bacteriën zullen sterven als de zuurstof in een fles op is. Ze beweren dat dit mengsel een onmiddellijke opstart van een aquarium mogelijk maakt zonder in te draaien en dat het mengsel ook nitraten zal afbreken tot stikstofgas. Deze lijn van onzin zorgt ervoor dat Seachem eruitziet als gepersonifieerde eerlijkheid.

Selenotoca multifasciatus
Selenotoca multifasciatus

FritzZyme

Er was zelfs één fabrikant die nep-onderzoekspapieren maakte van drie bekende universiteiten. Het was Fritz. Een van de ‘papers’ had zelfs echte professoren als auteurs van een ‘journal artikel’. Maar het “journal artikel” van het onderzoek was zo belachelijk en schond zoveel goede onderzoeksprincipes dat het duidelijk niet door de auteurs is gedaan. Door het valse “journal artikel” te vergelijken met echte papers van de genoemde professoren, werd de vervalsing duidelijk. Onderzoek van de papers van de betrokken universiteiten bracht dergelijke “papers” niet aan het licht. Dit was ongelooflijk onethisch, maar volkomen legaal.

Fritz heeft ook een YouTube-video waarin hun product wordt “getest” tegen drie andere “bacteriën in een fles” -producten in een 24-uurs “instant cycling-test”. De “test” toonde geen ammoniak in hun reageerbuis en aanzienlijke ammoniak in alle drie de andere reageerbuisjes. En Eenhoorns bestaan ​​echt. Zelfs bij de beste behandeling in de bovenstaande test (de compost) duurde het vijf dagen voordat de ammoniak tot nul daalde.

Fritz tilt marketinghype naar een niveau dat gewoon zeer onethisch is. Het is één ding om “de waarheid op te rekken” met enorme overdrijvingen. Het is heel iets anders om testgegevens en universiteits papers te vervalsen.

Protomelas spilonotus Chitdeze
Protomelas spilonotus Chitdeze

Onlangs kwam er een persoon op Facebook en zei:

“ Zojuist een aquarium in minder dan 32 uur ingedraaid met 3,5 PPM ammoniak en Fritz Turbo Start 700 bacteriën in een fles ”.

Dit draadje interesseerde mij en verschillende andere ervaren hobbyisten en ik volgde hem en gaf op verschillende punten commentaar. De persoon ging op verschillende raakvlakken uit, die allemaal het Fritzyme-product ondersteunden. Er leek iets “niet te kloppen”. “3,5 ppm”? “32 uur”? hmmm……. Waarom 32 uur en niet twee dagen? Waarom 3,5 en niet 4? In ieder geval was het beste wat we ooit hebben bereikt, zelfs met tonnen smurrie uit een lang bestaand aquarium, vijf dagen. De persoon deed vage beweringen die ik nog nooit eerder had gehoord, zoals dat de Fritz-producten “koude behandelingen” ondergaan die “de nuttige bacteriën behouden”. Toen drong het tot me door, HET IS FRITZ! Ik was waarschijnlijk zojuist naar binnen gezogen door iemand van de marketingafdeling van Fritz. aaarrrrghhhhhhhhhhhhh stom van me!

Een andere Facebook-uitwisseling is de volgende:

Ik: “ Per uitgebreide testen werken bacterie-in-een-fles producten niet.”

Commentator: “ Ze hebben niet ALLE bb in een fles getest. Ik heb de informatie en grafieken die je hebt gepost uitgebreid gelezen en Fritzyme maakte nooit deel uit van hun onderzoek.’

Ik: “ Huh? Kijk naar de grafiek hieronder. Fritzyme Turbostart is de vierde regel van onderen? “

Commentator: “lol. Ik denk dat ik het nog eens uitgebreid moet lezen. Ik zal dit toch zeggen. Ik ben het absoluut niet eens met hun bewering dat bb in a bottle nutteloos is en niet werkt. Ik en vele anderen hebben er veel succes mee gehad.”

Ik heb om voor de hand liggende redenen niet gereageerd. Nogmaals, het was waarschijnlijk de marketingafdeling van Fritz waarmee ik een “discussie” had.

Symphysodon aequifasciatus Discus
Symphysodon aequifasciatus Discus

Elke keer als ik de bovenstaande grafiek op Facebook plaats, krijg ik minstens twee commentatoren die iets zeggen in de trant van ” Die grafiek is verzonnen gegevens omdat ik in twee dagen veel aquariums met Fritzyme heb ingedraaid”. Ik krijg geen commentatoren over andere producten van bacteriën in een fles. Fritz is dus zeer actief aanwezig op de aquariumforums van Facebook.

Een populaire YouTube-videomaker heeft onlangs twee video’s gemaakt waarin hij beweert in één dag zijn aquaria te hebben ingedraaid met Fritzyme-producten. Deze videomaker verkoopt Fritzyme-producten via zijn website. Duh! Als je deze bewering gelooft, ik heb een witte pil die ik je wil verkopen. Het zal je veel aantrekkelijker maken voor het andere geslacht, je IQ met dertig punten verhogen en je twintig jaar jonger maken. Het is slechts $ 998 per pil. Negeer gewoon de letter BAYER op de pil. Eerlijk! Zou ik liegen?

EcoBio-Stone

Nog een andere grote zwendel is EcoBio-Stone

Eco bio stone scam
EcoBio Stone

Dit product beweert dat zijn ” unieke, mineraalrijke poreuze stenen voedingsstoffen en nuttige natuurlijke bacteriesporen bevatten die alleen ontkiemen als er organisch afval in het water aanwezig is “. Nitrificerende bacteriën vormen geen sporen. En dit product is een zeer dure vorm van wat hierboven werd getest. Het is een stuk poreus keramiek dat mogelijk een tijdje in het riool heeft gelegen. Maar dan denk ik dat er “elke minuut een sukkel wordt geboren”, dus…

Chemicaliën voor het opstarten van een aquarium

Er zijn tal van producten, zoals Seachem Prime, waarvan wordt beweerd dat ze ammoniak “ontgiften” tijdens het vissen in de cycli, waardoor men onmiddellijk grote hoeveelheden vis aan een aquarium kan toevoegen. Al deze producten zijn nep. Ze zijn getest via de door Seachem aanbevolen test en ze werkten niet. De test is te vinden via deze link:

2.9. Instant Start Chemicaliën

Pseudeotropheus elongatus Masimbwe
Pseudeotropheus elongatus Masimbwe

Wees sceptisch

Er zijn geen voorschriften die de claims voor aquariumproducten regelen, dus elke creatieve marketingpersoon kan alles zeggen wat hij wil om zijn producten te promoten. Dus scepsis is gezond bij het inrichten van een aquarium.

Merk op dat er waarschijnlijk een dertigtal “onmiddellijke start” -producten zijn, inclusief natte media in een zak en droge “gunstige bacteriën” in poedervorm. Deze gaan allemaal gewoon niet werken. Het enige product van verdienste zijn levende sponsfilters van de Angels Plus-website. Dit zijn sponsfilters die al minstens een maand in echte aquaria ronddraaien. Ze zullen aanzienlijke nuttige bacteriën bevatten.

Als je de beweringen wilt geloven en deze producten wilt kopen, voeg dan op zijn minst wat ammoniak toe (een theelepel urine per 200 liter is voldoende) en meet 48 uur later ammoniak en nitriet voordat je dure vis toevoegt. Voeg geen vis toe totdat de ammoniak en het nitriet beide nul zijn. Als u dat doet, vermijdt u de mogelijkheid om uw vissen schade toe te brengen.

Let op het gebruik van de term “mogelijkheid”. De reden dat er zoveel lovende getuigenissen zijn over hoe goed deze of gene bacterie-in-een-fles werkte, is omdat ammoniak en nitriet lang niet in de buurt komen van de gifstoffen die ze zouden zijn.

Waarschijnlijk kunnen nieuwelingen in 95% van de gevallen matige hoeveelheden vis aan een aquarium toevoegen zonder in te draaien en perfect succesvol te zijn. Dus 95% van de tijd kunnen nieuwelingen matige hoeveelheden vis en bacteriën-in-een-fles aan een aquarium toevoegen en succesvol zijn. De nieuweling denkt dat het bacterie-in-een-fles-product geweldig werk heeft geleverd, terwijl het in werkelijkheid geen effect had op het indraai proces.

Otopharynx lithobates black orange
Otopharynx lithobates black orange

Ga naar deze link om naar de overzichtspagina van dit artikel te gaan:

2.8. Bacteriën in een fles Producten


Startpagina Aquariumscience

Bron: Aquariumscience.org – David Bogert

One comment

 1. Heerlijk om te lezen! Ik erger me al jaren aan die aquarium business. Ik denk persoonlijk dat een zeer groot deel van wat in de winkels staat gewoon niet, of bijna niet werkt. Of is het is honderd jaar oude techniek in een flitsende verpakking met een modern kleurtje, voor een absurde prijs.
  Het is een grote geldklopperij, die duidelijk heel veel geld oplevert. Het is werkelijk ongelofelijk als je ziet wat ze je laten betalen voor een paar cent plastic! Die schuimfilter blokken zijn daar een mooi voorbeeld van. De productiekosten per blok zijn nog geen cent. Ik heb niks tegen winst maken, overigens, maar er zijn grenzen. Maar erger is als het gewoon niet doet wat het belooft, zoals de vele chemische toevoegingen. Uiteraard zijn er uitzonderingen: Het middel (een kunsthars) dat ik gebruik om nitraat uit mijn zeewater te filteren (van Aquatic Nature in dit geval) werkt uitstekend. Sommige fabrikanten van dat soort harsen vermelden dat het regenereerbaar is, maar dat is eigenlijk alleen bij gebruik in zoetwater! Ik heb ooit een fabrikant daar op geattendeerd en de reactie was: Sorry, foutje op de website. Jaja….
  De gemiddelde “aquariaan” is behoorlijk goedgelovig, dat is wel duidelijk, maar dat geldt eigenlijk voor de meeste consumenten. Alleen, voor de meeste producten zijn er consumentenorganisaties die spullen testen. Daar is in de aquarium wereld nog maar weinig sprake van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoekfilter

zoekfilter

Nieuws, Updates en Acties

Wil je op de hoogte gehouden worden van Nieuws, Updates en Acties op de AquaInfo website? Schrijf je dan hieronder in!