Aquarium Fish-in Cycling

2.5. Aquarium indraaien met vissen

Als er tijdens het indraaien van het aquarium vissen in het aquarium zitten, wordt dit “indraaien met vissen” genoemd. Ik raad indraaien met vissen niet aan. Er is simpelweg geen reden om dat te doen. Het enige voordeel is dat het heel gemakkelijk is om het in de eenvoudigste vorm te doen (het in de meer gecompliceerde vorm doen is erg moeilijk). Maar vaak heeft men geen andere keuze dan in te draaien met vissen.

Redenen om niet aan indraaien met vissen te doen:

 • Het duurt doorgaans langer dan andere methoden
 • Er is een kleine kans dat de vissen in het aquarium worden beschadigd of zelfs gedood, vooral voor een beginner die te veel vissen plaatst en/of te veel voert.
 • Normaal gesproken is het water aan het einde van het indraaien niet glashelder.
 • Je kunt aan het einde van het indraaien niet veel vissen toevoegen, omdat niet veel nuttige bacteriën zijn geproduceerd.
 • Het aquarium heeft geen gerijpt filter. Het is bewezen dat gerijpte filters dodelijke uitbraken voorkomen zoals Witte Stip. Het uitvoeren van indraaien met vis verhoogt dus aanzienlijk het risico op dodelijke Witte Stip uitbraken.

Maar het indraaien met vissen is gemakkelijk en redelijk veilig als je de twee hoofdregels onthoudt: heel licht voeren en heel weinig vissen houden. Preventieve Witte Stip behandelingen zijn ook aan de orde (Ich-X en andere formaline/malachietgroene medicijnen doden geen nuttige bacteriën, zo blijkt uit feitelijk wetenschappelijk universitair onderzoek).

Indraaien met vissen kan frustrerend zijn omdat het vele maanden kan duren om een behoorlijke bezetting vis van behoorlijke grootte te krijgen. Daarom heb ik het ‘melkpak sponsfilter indraaien’ bedacht als een ‘omzeiling’ voor dit probleem. Dit wordt uitgewerkt in deze link:

2.5.2. Snel aquarium indraaien met vissen

We zullen het indraaien met vissen in twee lagen uitleggen. De eenvoudigste methode zal eerst worden gegeven, gevolgd door een tweede en meer gecompliceerde methode. Beide werken prima.

Melanochromis loriae Chizumulu
Melanochromis loriae Chizumulu

Niveau #1, Eenvoudig indraaien met vissen

De eenvoudige manier om in te draaien met vissen, is door de vis gedurende twee weken slechts de hoeveelheid van één oogbol per twee dagen te voeren, en vervolgens het voerniveau te verhogen naar één oogbol per dag gedurende twee weken. Verhoog vervolgens de voeding tot een permanent niveau van twee oogbollen per dag. Als je zes vissen hebt, is de hoeveelheid droog visvoer gelijk aan het volume van hun twaalf ogen samen. Ververs het water niet, zelfs niet als het troebel wordt. Doe niets anders dan licht voeren. En over zes tot acht weken is je aquarium ‘ingedraaid’. Eenvoudig! Zorg er wel voor dat je de filters niet schoonmaakt of vervangt, tenzij ze verstopt raken (de bruine smurrie is de nuttige bacterie) en het zal goed gaan met de vissen.

Dit is wat we vijftig jaar geleden deden en het werkte prima. Deze eenvoud is de reden waarom experts als Cory van Aquarium Co-op deze manier van indraaien aanbevelen.

Petrochromis red bulu
Petrochromis red bulu

Niveau #2, Complexe manier van indraaien met vissen

Om de veiligheidsfactor voor de vissen die worden gebruikt bij het indraaien met vissen te maximaliseren, moet het behoorlijk complex worden. Nogmaals, wij raden deze methode niet aan. Maar als je een aquarium hebt met vissen erin en je wilt zo veilig mogelijk zijn bij indraaien met vissen, dan werkt deze methode het beste.

De veiligste manier om in te draaien met vissen, is door twee verschillende ammoniaktestkits te kopen. Koop eerst de “Seachem Ammonia Alert”, een test die aan de zijkant van het aquarium wordt gemonteerd.

Seachem ammonia alert
Seachem ammonia alert

Deze test meet het vrije ammoniakgas (NH3) dat zich in het water bevindt. Dit is de giftige ammoniakverbinding. Het doel tijdens het indraaien met vissen is om deze kleur binnen het saaie groen van het bereik “Alert 0,05 ppm” te houden. Als de kleur naar blauw verandert (het “Alarm 0,2 ppm”), moet er een waterverversing van 50% worden uitgevoerd om de vissen te beschermen. Als de kleur in het gele bereik blijft, zal het aquarium niet indraaien omdat er geen voedsel is voor de nuttige bacteriën.

OB Peacock Marmalade
OB Peacock Marmalade

De tweede test is de “Totale Ammoniaktest”. Dit is gewoonlijk een API-vloeistoftest. Het meet voor een groot deel het relatief onschadelijke ammonium (NH4+) in het water. Wanneer het 24 uur na het toevoegen van voer naar 0,25 ppm of minder (geel of heel licht geelgroen) gaat, is het indraaien met vissen normaal gesproken behoorlijk voltooid.

API ammoniak test kit
API ammoniak test kit

Tijdens het indraaien met vissen zal de totale hoeveelheid ammoniak doorgaans slechts stijgen tot 0,5 tot 1,0 ppm. Dan zal het nitriet stijgen naar 1 of 2 ppm (soms gebeurt dit niet, de cyclus slaat meestal de nitrietfase over). Dan kan het nitraat oplopen tot 5 tot 10 ppm (soms is er geen nitraat aanwezig omdat bacteriën nitraat kunnen opnemen en/of de voedselbelading net onvoldoende is om nog leesbare nitraten op te leveren). Normaal gesproken voeren hobbyisten waterverversingen uit om het nitraat op 40 of 80 ppm te houden. Wanneer de ammoniakwaarde daalt tot 0,25 of minder en de nitrietwaarde (als die er is) nul heeft bereikt, wordt het aquarium als “ingedraaid” beschouwd.

Veel mensen zijn behoorlijk ‘succesvol’ door vissen in het aquarium te plaatsen en het aquarium ‘in te draaien met vissen’. Vispoep bevat soms een aantal nuttige bacteriën en kan een aquarium in slechts veertien dagen ‘indraaien’. Maar de meeste van de keren dat ik een aquarium indraaide met vissen (lang geleden), duurden vier tot zes weken om “in te draaien”.

Het probleem met dit ‘indraaien met vissen’ is de definitie van indraaien. Velen beschouwen indraaien als ‘klaar’ als er geen ammoniak meer in het water van een aquarium met vissen zit. Omdat enkele vissen slechts kleine hoeveelheden ammoniak uitstoten, kan dit vrij snel gebeuren. Maar “lang geleden” beschouwde ik een aquarium ingedraaid als het water helder werd. En helder water duurt veel langer. Ik raad iedereen aan die indraait met vissen, de cyclus als voltooid te definiëren wanneer het water helder is.

Melanochromis chipokae male
Melanochromis chipokae male

Aanwijzingen voor het indraaien

“Indraaien” is het kweken van kolonies van zeer langzaam groeiende bacteriën die semi-giftige visplas (ammoniak) omzetten in een niet-giftige verbinding (nitraat). Deze kolonies groeien op het oppervlak van de media in het filter. Het volgende is wat u moet doen als u vissen in een aquarium heeft die wordt opgestart en ingedraaid:

 • Zet gewoon het filter aan en laat het aan staan. Maak het filter niet schoon en vervang de patroon en/of het filtermateriaal pas als het filter verstopt raakt of uit elkaar valt. Het vervangen van cartridges of media in een filter is voor filterfabrikanten niets anders dan een grote geldverdienende onderneming. De nuttige bacteriekolonies die door het cyclische proces gedurende weken worden gekweekt, bevinden zich in de filterpatroon of de filtermedia. Als je de cartridge of filtermedia één keer per maand vervangt of grondig reinigt, start je het hele cyclusproces opnieuw.
 • Meet eerst en vooral de zuurgraad van het water. Dit wordt de “pH” genoemd. Het is te meten met een testkit. Als de pH in water dat minimaal één dag belucht is lager is dan 6,5, moet je deze op 7,5 brengen. Dit komt omdat nuttige bacteriën niet werken bij een pH lager dan 6,5. Deze vereiste werd bevestigd door testen. De processen die nodig zijn om de pH te verhogen worden in deze link uitgelegd:

4.4.5. Het verhogen van de pH

 • Als de pH in water dat minimaal één dag belucht is hoger is dan 8,5, moet deze met zuur worden verlaagd. Dit komt omdat boven de 8,6 de ammoniakproductie van vissen iets giftiger is. Alles groter dan 2 ammoniak is giftig voor vissen bij een pH-waarde hoger dan 8,5. Bovendien vertragen de nuttige bacteriën boven een pH van 8,6. Het verlagen van de pH wordt behandeld in deze link:

4.4.4. Verlagen van de pH

Melanochromis johanni
Melanochromis johanni
 • Probeer wat “smurrie” (bruine biomedia) van een bestaand aquariumfilter te krijgen om het nieuwe filter te “enten”. Ook de grond rond potplanten uit de aquariumwinkel of zwarte tuinaarde uit de tuin kan men gebruiken als “ent materiaal” van nuttige bacteriën. Let op: commerciële grondmengsels uit het tuincentrum werken NIET omdat ze gesteriliseerd zijn. Compost is vaak verrijkt met grote hoeveelheden ammoniak, dus dit kan niet worden gebruikt bij vissen in het aquarium.
 • Gewoon het filtermateriaal, de aarde of de compost wassen en in het water in het nieuwe aquarium persen. Gooi het inentingsmiddel vervolgens in het water. Het water zal vertroebelen, maar binnen een paar dagen zal het helder zijn. Klik op het volgende voor meer informatie:

2.11. Inoculeren voor indraaien

 • Koop geen ‘instant start’-bacteriën in een fles zoals Seachem Stability. De veel voorkomende “bacteriën-in-een-fles” werden getest en geen enkele werkte. Klik op de volgende link voor meer informatie:

2.8. Bacteriën-in-een-fles

 • Voeg geen chemicaliën toe. De “ammoniak-ontgiftende” chemicaliën die je zogenaamd onmiddellijk een tank laten laten indraaien, zoals Prime, Safe en Amquel, zijn ook een grote oplichterij en werken niet. Uit tests bleek dat de door Seachem aanbevolen combinatie van Stability en Prime ervoor zorgde dat het indraaien gemiddeld 15 dagen langer duurde. Prime is een reductiemiddel en ammoniak wordt geoxideerd door nuttige bacteriën. Reductie is het tegenovergestelde van oxidatie. Prime interfereert dus met de nuttige bacteriën. Klik op de volgende link voor meer informatie:

2.9. “Instant Indraaien” Chemicaliën

Otopharynx lithobates Off 3 Peaks
Otopharynx lithobates Off 3 Peaks
 • Voeg zoveel mogelijk beluchting toe (ofwel een wavemaker die schokkerige golven aan het oppervlak creëert, ofwel meerdere luchtstenen). Nuttige bacteriën hebben veel zuurstof nodig.
 • Voer de vissen gedurende twee weken om de dag één oogbol droog commercieel visvoer. Voer vervolgens twee weken lang elke dag één oogbol. Ga dan naar twee oogbollen per dag als permanent voerniveau (het dubbele voor juvenielen).
 • Planten verwijderen ammoniak, nitriet en nitraat uit het water. Omdat tijdens het indraaien ammoniak en nitriet nodig zijn om de nuttige bacteriegroei te voeden, zal het toevoegen van planten aan het aquarium tijdens het indraaien voorkomen dat het aquarium ingedraaid raakt.
 • Voeg een theelepel tafelzout of aquariumzout toe voor elke 40 liter water om de nitriettoxiciteit te verminderen.
 • Het wordt aanbevolen om de pH altijd boven de 7,0 te houden door baking soda (natriuimbicarbonaat) toe te voegen wanneer de pH tijdens het indraaien daalt

Dit is geen kritisch proces. Je HOEFT GEEN van deze dingen te doen. Deze dingen geven de vissen gewoon de beste kans om te overleven zonder schade op de lange termijn.

Melanotaenia boesemani, Boesemani Regenboogvis
Melanotaenia boesemani, Boesemani Regenboogvis

De grootste fout bij het indraaien met vissen

Terwijl u dit proces uitvoert, moet u niet in paniek raken als de ammoniak- of nitrietwaarde naar 0,5, 1 of zelfs 2 ppm gaat en waterverversingen uitvoeren (zie de grafiek hierboven). Nuttige bacteriekolonies hebben ammoniak en nitriet nodig als voedselbron. Als je water ververst, zal er weinig groei van de nuttige bacteriekolonies zijn en zal het aquarium erg lang nodig hebben om in te draaien.

Maar ammoniakniveaus van meer dan 4 ppm met voedsel als bron van de ammoniak kan iemand in de problemen brengen. Dit komt niet door ammoniak. Het zijn eerder de bacteriën die zich voeden met het voedsel en de ontlasting in de waterkolom. Deze bacteriën zijn zeer slecht voor de vissen en kunnen ziekten veroorzaken. We raden daarom aan om het water 50% te verversen wanneer de API-ammoniaktest 4,0 bereikt tijdens het indraaien met vissen, ongeacht de pH.

Ga gewoon door zonder water te verversen, tenzij gasvormige ammoniak (Seachem Alert-test) 0,2 ppm bereikt, ammoniak en ammonium (API-test) 4, of nitriet 2 ppm bereikt (bij 7,6 pH). Vergeet niet dat indraaien drie dingen vereist:

Geduld, geduld en geduld.

Merk op dat als je voer goudvissen, “eerlijke prijs goudvissen”, gewone goudvissen of komeetgoudvissen hebt en indraait met vissen, de niveaus van ammoniak en nitriet die veilig kunnen worden overschreden, zeer hoog zijn. Dat komt omdat de goudvis in China al bijna duizend jaar wordt grootgebracht in kleine aardewerken bassins en keramische kommen. En deze Chinezen hadden geen idee wat indraaien of de stikstofcyclus is. Er heeft dus “onbedoelde genetische selectie” plaatsgevonden en deze vissen zijn verbazingwekkend wat betreft de mate van vervuiling waarin ze zullen gedijen.

Albino Pundamilia nyererei
Albino Pundamilia nyererei

Houd er ook rekening mee dat het vaak voorkomt dat het water troebel of zelfs groen wordt. Raak niet in paniek als dit gebeurt. Het zal de vissen doorgaans geen pijn doen. De troebelheid of groene kleur zal binnen een paar weken verdwijnen en de vissen zullen het meestal prima overleven. Houd er rekening mee dat als je het water gaat verversen met troebel of groen water, je de zaken alleen maar erger zult maken en dat de vertroebeling maanden kan aanhouden. Vergeet niet dat indraaien drie dingen vereist: geduld, geduld en nog eens geduld.

Parathelphusa ferruginea
Parathelphusa ferruginea

Bewust indraaien met vissen met goedkope vis

Dit onderwerp zal ongetwijfeld veel protest oproepen van de PETA-groep ‘red de vis’. Maar het gebruik van goedkope voedervissen om een aquarium op te zetten is volkomen acceptabel. Voer goudvissen zijn vooral nuttig voor dit proces, omdat ze “onbedoeld selectief zijn gekweekt” om grote hoeveelheden afval in het water aan te kunnen zonder problemen.

Als ik voervissen zou gebruiken bij het indraaien met vissen, dan zou ik één voer-goudvis per 80 liter toevoegen en ze een week lang drie keer per dag voeren met een hoeveelheid die ze in vijf minuten kunnen eten (dat is een GROTE HOEVEELHEID voer!). Na de eerste week zou ik nog een goudvis per 80 liter toevoegen. Na de tweede week zou ik nog een goudvis per 80 liter toevoegen.

Vervolgens zou ik, na zes weken GEEN waterverversing en GEEN schoonmaak van wat dan ook, de goudvis naar een vijver overbrengen en het aquarium twee weken laten draaien. Deze twee weken zonder vis moeten ervoor zorgen dat de niveaus van eventuele visziekteverwekkers kunnen dalen tot verwaarloosbare/niet-pathogene niveaus. Dat wil zeggen, als de goudvis asymptomatische dragers van iets zou zijn, zou een ziekteverwekker na twee weken zonder gastheer hoogstwaarschijnlijk dalen tot een niveau dat normaal gesproken het immuunsysteem van een vis van zich af zou schudden. Bovendien zorgden deze twee weken ervoor dat de zaken tot rust kwamen en dat alle nuttige organismen in de bruine smurrie gezonde populaties bereikten. Hoe ‘volwassener’ een aquarium is, hoe gezonder de vissen en hoe minder problemen je ziet. Merk op dat dit op geen enkele manier, vorm of manier “noodzakelijk” is.

Dit geeft je een zeer volwassen, goed ingedraaid aquarium van 80 liter die elke hoeveelheid vis kan verwerken die je erin wilt stoppen. Als het aquarium bijvoorbeeld 200 liter groot is, zou ik in eerste instantie vier voer-goudvissen toevoegen en twee voer-goudvissen elke week gedurende twee weken. Dat gezegd hebbende, dit is NIET hoe ik met een aquarium indraai. Ik gebruik de ‘Hoe ik een aquarium indraai’-methode van visloos indraaien met ammoniak en voedsel

2.3. Hoe ik een aquarium indraai

Placidochromis milomo Super VC10
Placidochromis milomo Super VC10

Aquarium indraaien met vissen wetenschap

Voor een nog diepgaandere analyse van indraaien met vissen kun je naar deze link gaan:

2.5.1. Aquarium indraaien met vissen wetenschap

Snel aquarium indraaien met vissen

Een probleem waar velen mee te maken krijgen, is hoe je redelijkerwijs een aquarium indraait met vissen om binnen drie tot zes weken een behoorlijk aantal vissen toe te voegen. Als je het indraaien met vissen goed uitvoert, voer je slechts een klein aantal vissen een beetje. Dus hoe kom je in minder dan vier tot zes maanden aan een behoorlijk aantal vissen? Verschillende commentatoren op deze website hebben deze vraag gesteld. Daarom heb ik de ‘melkpak sponsfilter cyclus’ bedacht. Dit wordt uitgewerkt in deze link:

2.5.2. Snel aquarium indraaien met vissen

Geloof Volharding Effect

Nu is er een psychologisch fenomeen dat het ‘geloof volhardingseffect’ wordt genoemd en dat zeer sterk is. Het ‘Geloof Volhardings Effect’ houdt in dat als iemand gelooft dat kleine hoeveelheden ammoniak vissen van de ene op de andere dag kunnen doden en dat het indraaien met vissen wreed is voor vissen, hij of zij dat geloof hoe dan ook zal rationaliseren en ondersteunen. Het is onmogelijk dat ook maar enige mate van logica de bakstenen muren kan doordringen die het effect van geloof volharding in de geest opwerpt. Dus we zullen het niet proberen.

“Niets sterft moeilijker dan een leugen die mensen willen geloven”

Calvijn

Startpage Aquariumscience

Source: Aquariumscience.org – David Bogert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoekfilter

zoekfilter

Nieuws, Updates en Acties

Wil je op de hoogte gehouden worden van Nieuws, Updates en Acties op de AquaInfo website? Schrijf je dan hieronder in!