Cycling an Aquarium with Ammonia

2.4. Een aquarium indraaien met ammoniak

Er zijn een groot aantal beginnende hobbyisten die indraaien van een aquarium hebben gegoogled en ammoniak hebben bedacht als het perfecte voer voor visloos (geen vis in het aquarium) indraaien. Dit is grotendeels te danken aan de vastberaden inspanningen van één leverancier (Dr. Tim) van veel te dure oplossingen van ammoniumchloride.

De meeste ervaren hobbyisten, inclusief de auteur, doen niet aan indraaien met ALLEEN ammoniak als voer. Om welke reden dan ook lijkt indraaien met alleen ammoniak langer te duren en meer variabiliteit te hebben dan indraaien met voedsel. Dit lijkt te komen doordat nuttige bacteriën veel dingen nodig hebben om te metaboliseren en te vermenigvuldigen. Naast ammoniak hebben ze fosfaten, sulfaten, ijzer, kooldioxide, etc. nodig. Zuivere ammoniak levert deze voedingsstoffen niet, visvoer wel.

Bovendien bevat al het visvoer een aantal nuttige bacteriën. Er wordt dus een kleine hoeveelheid “zaadmateriaal” toegevoegd (inoculatie). Ammoniak bevat helemaal geen “zaadmateriaal”. De YouTube-videomaker “Girls Talk Fish” (geweldig kanaal!) probeerde een cyclus te doen met de ammoniakoplossing van Dr. Tim. Ze verhoogde het ammoniakgehalte tot 4 ppm en voegde vervolgens meer ammoniak toe toen het niveau daalde tot 0,5 ppm. Na negen weken (ja, 63 dagen) was de toegevoegde ammoniak er na 24 uur nog steeds. Het aquarium was zelfs na 63 dagen niet ingedraaid. Daarom stopte ze met de test. Dit is niet ongebruikelijk.

Metriaclima greshakei
Metriaclima greshakei

De andere genegeerde factor is dat er twee verschillende soorten ‘nuttige bacteriën’ zijn. De eerste zijn de autotrofe bacteriën die ammoniak omzetten in nitraat. Dit zijn de bacteriën die normaal gesproken als de enige nuttige bacteriën worden beschouwd.

Maar er is een tweede soort nuttige bacteriën. Dit zijn de heterotrofe bacteriën die afval in het filter afbreken in plaats van in de waterkolom. Deze bacteriën zijn essentieel voor de gezondheid van de vissen, omdat ze de “slechte” heterotrofe bacteriën in de waterkolom verslaan. Dit zijn de bacteriën die de vorming van troebel water voorkomen. Indraaien met ammoniak creëert deze bacteriën niet. Dit is een probleem voor methoden waarbij je indraait met ammoniak.

Maar veel hobbyisten houden van ammoniak omdat het “schoon” is. Dus we zullen het hier bespreken. Er zijn verschillende methoden om met ammoniak in te draaien:

Metriaclima estherae Red Zebra man
Metriaclima estherae Red Zebra man

Methode één: Huishoudelijke ammoniak

Koop wat huishoudelijke ammoniak. Kijk naar de ingrediënten om er zeker van te zijn dat het pure ammoniak is. In veel flessen ammoniak zit zeep die vissen doodt. Om een fles ammoniakreinigingsoplossing te testen, neemt u een waterfles en vult u deze voor de helft met water. Voeg vervolgens een theelepel schoonmaakammoniak toe. Schud de fles. Als er belletjes ontstaan die langer dan een seconde aanhouden, bevat de ammoniak zeep en kan deze niet worden gebruikt. Ace Hardware heeft een merk ammoniak zonder zeep.

Nadat het aquarium is opgezet en gevuld met water, voegt u een kwart theelepel fosfaatpoeder toe (kaliumfosfaat, natriumfosfaat of een van de verschillende calciumfosfaten, of een ‘bloei’-meststof met een hoog fosfaatgehalte, zoals Scott’s Super Bloom 12-55-6 , Flower Fuel 1-34-32 of Miracle-Gro Bloom Booster 15-30-15) per honderd liter water. Dit is nodig bij het indraaien met ammoniak.

Voeg vervolgens elke dag één druppel ammoniakvloeistof per 4 liter (ongeveer 1 ppm) toe aan het water. Voer geen waterverversingen uit. Er gaan 100 druppels ammoniak in een theelepel, dus een theelepel ammoniakoplossing zal ongeveer 400 liter water behandelen.

Merk op dat dit voor een 5%-oplossing van ammoniak is en dat huishoudelijke ammoniak doorgaans 5% tot 10% bevat. Als de schoonmaakoplossing aangeeft dat deze 10% ammoniak bevat, gebruik dan slechts één druppel oplossing per acht liter.

Metriaclima hajomylandi Chizumulu
Metriaclima hajomylandi Chizumulu

Methode twee: ammoniumchloridezout

Koop wat ammoniumchloride (of een ander ammoniumzout zoals ammoniumsulfaat, ammoniumfosfaat, ammoniumnitraat, ammoniumbicarbonaat of ammoniumcarbonaat) kristallen via internet. Deze chemicaliën worden gebruikt bij het bakken en zijn dus gemakkelijk verkrijgbaar bij Amazon.

Nadat het aquarium is opgezet en gevuld met water, voeg je een kwart theelepel fosfaatpoeder toe (kaliumfosfaat, natriumfosfaat of een van de verschillende calciumfosfaten, of een ‘bloei’-meststof met een hoog fosfaatgehalte, zoals Scott’s Super Bloom 12-55-6 , Flower Fuel 1-34-32 of Miracle-Gro Bloom Booster 15-30-15) per honderd liter water.

Een aquarium van 100 liter heeft elke dag 0,4 gram of ongeveer een halve gram (1 ppm) ammoniumzoutkristallen nodig (de hoeveelheid zal voor alle ammoniumzouten hetzelfde zijn), dat zijn niet veel kristallen. Het is een hoeveelheid die ongeveer zo groot is als een erwt. Voer geen waterverversingen uit.

Eén gram is ongeveer een vijfde van een afgestreken theelepel. We hebben het dus over 1/5 theelepel ammoniumkristallen voor een aquarium van 200 liter per dag om 1 ppm per dag te krijgen.

Metriaclima koningsi
Metriaclima koningsi

Methode drie: Ammoniumchloride-oplossing

Koop wat ammoniumchloride (of een ander ammoniumzout zoals ammoniumsulfaat, ammoniumfosfaat, ammoniumnitraat, ammoniumbicarbonaat of ammoniumcarbonaat) kristallen via internet. Deze chemicaliën worden gebruikt bij het bakken en zijn dus gemakkelijk verkrijgbaar bij Amazon.

Meet ongeveer 60 gram ammoniumzout (wat voor zout dan ook) af en doe het in een fles van 250 milliliter. Vul de fles met water. Schud tot het ammoniumzout oplost. Dit is grofweg een oplossing van ammoniak van elf procent.

Nadat het aquarium is opgezet en gevuld met water, voeg je een kwart theelepel fosfaatpoeder toe (kaliumfosfaat, natriumfosfaat of een van de verschillende calciumfosfaten, of een ‘bloei’-meststof met een hoog fosfaatgehalte, zoals Scott’s Super Bloom 12-55-6 , Flower Fuel 1-34-32 of Miracle-Gro Bloom Booster 15-30-15).) per 200 liter water. Dit is nodig bij het indraaien met ammoniak. Dit feit werd bevestigd door testen:

2.13. Test van indraai methoden

Voeg vervolgens dagelijks één druppel ammoniumzoutoplossing per acht liter (zeer grofweg ongeveer 1 ppm) toe aan het water. Voer geen waterverversingen uit. Blijf de oplossing elke dag toevoegen totdat het aquarium is ingedraaid. Er gaan 100 druppels oplossing op een theelepel, dus een theelepel oplossing zal 400 liter water behandelen.

Metriaclima lombardoi - Man
Metriaclima lombardoi – Man

Methode Vier: Dr. Tim’s Oplossing

Koop gewoon een fles Dr. Tim’s ammoniumchloride-oplossing via internet en volg de aanwijzingen op de fles. Die zijn:

“Voeg 4 druppels oplossing per vier liter toe om een ammoniak-stikstof (NH3-N) concentratie van 2 pp. te bereiken. Overschrijd de 5 ppm in het aquarium niet”

In de video’s van Dr. Tim verduidelijkt hij deze aanwijzingen met het punt om NIET elke dag ammoniak toe te voegen, maar om het water te testen en alleen ammoniak toe te voegen als de concentratie onder de 0,5 ppm daalt. In eerste instantie zal dit doorgaans ongeveer elke vijf dagen zijn, daarna zal dit afnemen tot elke dag. Als het dan na 24 uur tot nul daalt, zegt Dr. Tim dat je aquarium is ingedraaid.

Let op: wij zijn het niet eens met de aanwijzingen. We hebben tests uitgevoerd waaruit bleek dat het sneller en beter was om elke dag een druppel Dr. Tim’s ammoniak per liter toe te voegen. Om de test en een diepgaande analyse van de methodologie van Dr. Tim te zien, ga naar deze link:

2.4.1. Dr. Tim’s Indraai methode

Metriaclima estherae Red Zebra
Metriaclima estherae Red Zebra

Overeenkomsten tussen alle ammoniak indraai methoden

Ammoniak kan in een paar dagen oplopen tot 8 ppm en hoger (het exacte niveau is afhankelijk van het inoculatie en de hoeveelheid voer). In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, stopt een niveau van meer dan 5 ppm of zelfs 20 ppm ammoniak de cyclus niet. Nitrieten kunnen al dan niet tot vergelijkbare niveaus stijgen (aquariums draaien gewoonlijk in zonder dat er nitriet zichtbaar is).

Voer geen waterverversingen uit.

Een waterverversing verwijdert het voedsel waar de nuttige bacteriën zich mee voeden en mee groeien. Een waterverversing zal de cyclus dus vertragen. Let op: dit geldt alleen als er GEEN vissen in het aquarium zijn.

Blijf elke dag ammoniak toevoegen, in welke vorm dan ook, totdat de metingen van ammoniak en nitrieten 24 uur na het toevoegen van de ammoniak nul ppm opleveren. Het aquarium is dan volledig ingedraaid.

Maar sommige mensen draaien in met ammoniak door 2 ppm ammoniak aan een aquarium toe te voegen en vervolgens te wachten tot de ammoniak is teruggebracht tot minder dan 0,5 ppm voordat ze meer toevoegen (de aanwijzingen van Dr. Tim). Dit zal werken, maar het levert alleen geen erg robuuste of omvangrijke kolonie nuttige bacteriën op. Als de pH van het aquarium hoog is (meer dan 8,0), kunnen de vissen problemen krijgen met deze methode.

Metriaclima sp cobalt red top
Metriaclima sp cobalt red top

Indraaien met urine

Wanneer iemand op Facebook vraagt “wat is het beste voer voor het indraaien van een aquarium”. Zal er altijd Iemand zeggen “plas in het aquarium” En iedereen zal een lachende Emoji geven om de grap. Feit is dat urine een zeer goede manier is om een aquarium in te draaien. Als je indraait zonder vissen met visvoer als ammoniakbron, raden we aan om bij het opstarten wat urine toe te voegen om de zaken te versnellen. Uit ervaring gesproken: het werkt!

Menselijke urine kan worden gebruikt om in te draaien, net zoals vloeibare ammoniak wordt gebruikt. 2 druppels per vier liter of één theelepel per 400 liter per dag kunnen worden gebruikt om een aquarium te laten indraaien. Mensen urineren ureum, geen ammoniak. Maar ureum wordt door bacteriën in het aquarium vrij snel (binnen 2 tot 4 dagen) afgebroken tot ammoniak, dus het werkt net als ammoniak. De vergelijking is:

CO(NH2)2 (Urea) + H2O + urease → 2NH3 +CO2

Het grote probleem hier is dat de concentratie ureum enorm varieert, afhankelijk van hoeveel een mens drinkt. Dit maakt het moeilijk om onder controle te houden. Maar de gemiddelde concentratie ureum is 2%, ongeveer de helft van de concentratie van de meeste flessen met schoonmaakammoniak. De helft van het ureum is op zijn beurt ammoniak.

Aan de positieve kant bevat urine aanzienlijke hoeveelheden fosfaat, iets wat nuttige bacteriën nodig hebben om te groeien.

Samenstelling van urine
Samenstelling van urine
Metriaclima zebra Dwarf Manda
Metriaclima zebra Dwarf Manda

Wat onderzoek heeft onthuld over indraaien

Heel veel universitaire onderzoekers hebben het volgende gevonden:

 • Als je het bruine water uit een bestaand sponsfilter kunt halen, giet dit dan in het water in het nieuwe aquarium en de cyclus zal in de snelst mogelijke tijd plaatsvinden.
 • Fosfaat blijkt bij testen heel belangrijk voor nuttige bacteriën. Dus nadat het aquarium is opgezet en gevuld met water, voeg je een kwart theelepel fosfaatpoeder toe (kaliumfosfaat, natriumfosfaat of een van de verschillende calciumfosfaten, of een ‘bloei’-meststof met een hoog fosfaatgehalte, zoals Scott’s Super Bloom 12-55- 6, Flower Fuel 1-34-32 of Miracle-Gro Bloom Booster 15-30-15) per honderd liter water.
 • Goede tuingrond uit de tuin of potplanten en gecomposteerde mest bevat 19 miljoen nuttige bacteriën per één klein grammetje. Dit is vele malen meer dan een hele fles bacteriën-in-een-fles die je in de winkel koopt. Dus een handvol aarde of compost zal een nieuw aquarium net zo goed inenten als de bruine smurrie van een sponsfilter. Aarde en compost die in aquariumwater worden gegooid, vertroebelen het water, maar het verdwijnt binnen een week of twee. Let op: commerciële grondmengsels uit het tuincentrum werken NIET (misschien zijn ze gesteriliseerd?).
 • De pH tijdens het indraaien moet hoger zijn dan 7,0 en MOET hoger zijn dan 6,5.
 • Nuttige bacteriën groeien het het beste bij een pH van 7,4 tot 7,8. met wat carbonaten. Dus het toevoegen van twee eetlepels baking soda per 100 liter versnelt het indraaien. Je zult baking soda moeten blijven toevoegen (natriumcarbonaat is beter) om de pH op peil te houden. Het toevoegen van een zak gemalen koraal aan het filter is zeer gunstig voor het indraaien.
 • Veel beluchting versnelt het indraai proces en houdt de geurtjes laag (indraaien kan stinken!).
 • Het optimale gehalte aan voedingsstoffen voor gunstige bacteriegroei is 400 tot 600 ppm ammoniak en 200 tot 400 ppm nitriet (volgens maar liefst 8 papers en twee boeken). Een hoog ammoniak- of nitrietgehalte verstoort de cyclus dus niet. Maar houd er rekening mee dat als een aquarium een klein filter heeft of slechte filtermedia heeft, een toevoeging van ammoniak van meer dan 2 ppm per dag, van het indraaien een zeer lang proces kan maken.
 • Nuttige bacteriën KUNNEN soms nitraat in hun lichaam opnemen als eiwit (“assimilatoire denitrificatie”). Dit kan nul nitraten opleveren in een ingedraaid aquarium. Planten kunnen ook nul nitraten opleveren in een ingedraaid aquarium. Het einde van de cyclus wordt dus gedefinieerd als wanneer de ammoniak is gestegen tot ten minste 1,0 en vervolgens 0,25 of minder bereikt 24 uur na het toevoegen van wat “voer” (ammoniak, voedsel of urine). Als er nitriet aanwezig is, moet deze op nul komen voordat het aquarium is ingedraaid. Er hoeft GEEN nitraat aanwezig te zijn.
 • Nitraatniveaus zijn niet van belang tijdens het indraaien. Wanneer zowel ammoniak als nitriet naar nul gaan (het officiële ‘einde’ van de cyclus), voer dan voldoende waterverversing uit om de nitraten op een redelijk niveau te brengen (ergens tussen de 40 en 160 ppm is een prima doel).
Metriaclima zebra gold kawanga
Metriaclima zebra gold kawanga

Veel voorkomende fouten

 • Als het aquarium eenmaal is ingedraaid, is het belangrijk om de bruine smurrie niet uit de filters te verwijderen of de filterpatronen te vervangen. “Indraaien van het aquarium” is een onjuiste definitie van indraaien. Men laat een filter indraaien. De bruine smurrie in het filter op het filtermateriaal bestaat uit nuttige bacteriën. Maak hem schoon en de cyclus begint opnieuw.
 • Planten verwijderen ammoniak, nitriet en nitraat uit het water. Omdat tijdens het indraaien ammoniak en nitriet nodig zijn om de nuttige bacteriegroei te voeden, zal het toevoegen van planten aan het aquarium tijdens het indraaien vaak voorkomen dat het aquarium ingedraaid raakt.
 • De meest voorkomende fout bij het indraaien is in paniek raken en het water verversen als het water troebel of groen wordt, of als het ammoniak- of nitrietniveau stijgt. Waterverversingen verwijderen het voedsel voor de nuttige bacteriën en stoppen de cyclus. Je moet het troebel of groen worden gewoon negeren. Voor meer informatie over dat onderwerp klik je op deze links:

6.2.3. Troebel water

16.7. Groen Water

Metriaclima zebra Makonde
Metriaclima zebra Makonde

“Snake Oil” Producten

Tijdens het indraaien heeft Prime of andere chemische toevoegingen geen zin. Je kunt ammoniak niet ‘ontgiften’ met chemicaliën. Meer daarover in:

2.9. “Instant Indraaien” Chemicaliën

En er was een proef met elf verschillende ‘bacteriën-in-een-fles’ waaruit bleek dat ze geldverspilling waren. Deze link geeft een overzicht van die test:

2.8. Bacteriën in een fles

Deze test zei dat het altijd 4 tot 6 weken duurt voordat zowel ammoniak als nitriet nul bereiken met deze bacteriën-in-een-fles-producten. De test zei dat er een enorm verschil zal zijn in de cyclustijd wanneer men nuttige bacteriën (BB) “zaait” met tuingrond, gecomposteerde mest of bruine smurrie uit het filter van een ander aquarium (6 tot 12 dagen voor een volledige cyclus!) .

De berekeningen van de verschillende methoden

Deeltjes per miljoen in een aquarium van 400 en 100 liter

 • Eén gallon weegt 8 x 454 gram = 3,632 grams
 • Honderd gallon weegt 363,200 grams
 • 363,200 grams/1,000,000 = 0.36 grams
 • Eén deel per miljoen in een aquarium van 100 gallon is ongeveer 0.36 gram
 • Vier delen per miljoen in een aquarium van 25 gallon is dat 0.36 grams
Metriaclima aurora
Metriaclima aurora

1, Berekening van de 5% ammoniakoplossing

 • Om 2 delen per miljoen ammoniak in een aquarium van 100 liter te krijgen, heb je 0,18 gram ammoniak nodig of 0,18 x 20 = 3,6 gram 5% ammoniakreinigingsoplossing
 • 8/0,05 = 56 druppels schoonmaakoplossing voor een aquarium van 100 liter om 2 ppm te verkrijgen.
 • Dus ongeveer één druppel 5% ammoniakschoonmaakoplossing per liter zal 4 ppm opleveren.

2. Berekening van de toevoeging van vast ammoniumchloride levert het volgende op:

 • 1 druppel water = 0,05 gram water
 • 1 theelepel = 5 gram water
 • 100 druppels in een theelepel
 • 1 kopje water is 227 gram
 • Voeg 58 gram ammoniumchloride toe en vul een kopje met water
 • 58/(227-58) = 34.3% ammoniumchloride
 • ammoniumchloride is 17/(17 +36) = 32% ammoniak
 • om de hoeveelheid ammoniumchloride te krijgen, vermenigvuldig je de benodigde hoeveelheid ammoniak met 100/32 = 3,1
 • Om 4 delen per miljoen ammoniak in een aquarium van 100 liter te krijgen, heb je 0,36 gram ammoniak nodig of 0,36 x 3,1 = 1,12 gram ammoniumchloride
Metriaclima pyrsonotos Red Top Zebra - Nakatenga
Metriaclima pyrsonotos Red Top Zebra – Nakatenga

3. Berekening van de ammoniumchloride-oplossing levert het volgende op:

 • 1 druppel water = 0,05 gram water
 • 1 theelepel = 5 gram water
 • 100 druppels in een theelepel
 • 1 kopje water is 227 gram
 • Voeg 58 gram ammoniumchloride toe en vul een kopje met water
 • 58/(227-58) = 34.3% ammoniumchloride
 • ammoniumchloride is 17/(17 +36) = 32% ammoniak
 • om de hoeveelheid ammoniumchloride te krijgen, vermenigvuldig je de benodigde hoeveelheid ammoniak met 100/32 = 3,1
 • Om 4 delen per miljoen ammoniak in een aquarium van 100 liter te krijgen, heb je 0,36 gram ammoniak nodig of 0,36 x 3,1 = 1,12 gram ammoniumchloride
 • Voor het gebruik van een oplossing van 34,3% ammoniumchloride in een aquarium van 100 liter is 0,86 x 100/34,3% = 2,5 gram oplossing nodig, of
 • 25/0,05 = 50 druppels om 4 ppm te krijgen in een aquarium van 100 liter, twee druppels per vier liter en één theelepel oplossing om 4 ppm te krijgen in een aquarium van 200 liter.

Startpagina Aquariumscience

Bron: Aquariumscience.org – David Bogert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoekfilter

zoekfilter

Nieuws, Updates en Acties

Wil je op de hoogte gehouden worden van Nieuws, Updates en Acties op de AquaInfo website? Schrijf je dan hieronder in!