The Mature Aquarium

2.14. Het volwassen aquarium

Een ‘volwassen aquarium’ (ook wel een ‘gerijpt aquarium’ of een ‘uitgebalanceerd aquarium’ genoemd) is een aquarium met veel diversiteit in de bruine smurrie in het filter, het aquarium en het substraat. In een volwassen aquarium zit deze bruine smurrie vol met kleine organismen die carnivoren zijn en die andere kleine organismen en voedingsmiddelen eten, inclusief ziekteverwekkers en opgeloste organische verbindingen in de waterkolom. Deze massa “afval” is een zeer complex ecosysteem dat het water in een aquarium idealiter vrij houdt van ziekteverwekkers en opgeloste organische verbindingen.

ALLE aquaria worden “volwassen” omdat de vissen en planten die worden toegevoegd allemaal enorme aantallen nuttige organismen op en in zich hebben. En een verrassend aantal organismen komt terecht op het stof in de lucht. Maar het kan een jaar of twee duren en er kunnen aanzienlijke hiaten in de biodiversiteit ontstaan.

De eenvoudigste manier om snel (in maanden) een volwassen aquarium te krijgen, is door simpelweg een KLEINE hoeveelheid (denk aan een afgestreken theelepel) vijvermodder en “dood spul” (detritus) aan ELK aquarium toe te voegen; met vis, zonder vis, met planten, zonder planten. En om gewoon te wachten. Binnen enkele weken tot enkele maanden heb je een volwassen aquarium. Een volwassen aquarium is doorgaans een zeer gezond aquarium. Om erachter te komen hoe je dit volwassen aquarium kunt krijgen, kun je verder lezen. Zoals gewoonlijk is deze verdere diepgang alleen voor de toegewijde aquariaan.

Protomelas taeniolatius Red Empress
Protomelas taeniolatius Red Empress

Een veel voorkomende misvatting

Vanwege een lange geschiedenis waarin is vastgesteld dat mensen in een zeer schone omgeving de minste ziektes zullen hebben, zijn wij als mensen geconditioneerd tot het idee dat ‘reinheid naast goddelijkheid staat’. En we breiden dat denken natuurlijk uit naar onze aquaria. De werkelijke waarheid is heel anders.

Waterige omgevingen zijn anders dan luchtomgevingen. Als je een oppervlak in een luchtomgeving steriliseert, zullen er doorgaans gedurende minimaal 12 uur weinig bacteriën op zitten. En zelfs dan zal het slechts een klein aantal bacteriën bevatten, tenzij iemand het heeft aangeraakt. Als je het water in een aquarium ‘steriliseert’ met bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid UV, zal het water binnen een uur opnieuw bevolkt zijn met hetzelfde aantal bacteriën als een uur daarvoor. En alle vissen hebben de meeste visziekteverwekkers op hun huid in zogenaamde ‘niet-pathogene’ aantallen, dus je kunt ze niet ‘steriliseren’.

De “beste” manier om een ​​aquarium te “steriliseren” is door de FILTERS in een aquarium erg “vies” te maken met veel diversiteit. Dit is precies het tegenovergestelde van wat er in de lucht nodig is. Hoe dit werkt, vergt inzicht in de biologie van het miniatuur-ecosysteem dat een ‘volwassen’ aquarium is.

Pseudotropheus sp. acei
Pseudotropheus sp. acei

Mijn volwassen aquariums

Toen ik 13 jaar geleden voor het eerst met mijn aquaria in Florida begon, ging ik bewust naar buiten en haalde een afgestreken theelepel bruin schuim en modder uit een plaatselijke vijver. Ik stopte het in mijn eerste aquarium, samen met aarde van een potplant, Black Kow-gecomposteerde koeienmest en een halfvolle pot met oud K2-filtermedia (gevuld met bruine smurrie) die ik uit Arizona had meegenomen. Ik deed dit om iets dat ‘biodiversiteit’ heet in mijn bruine filter smurrie te krijgen. Biodiversiteit is de sleutel tot een stabiel, gezond aquarium. De populatie van deze bruine smurrie in dit eerste aquariumfilter heeft al mijn volgende aquariumfilters geënt.

Een manier om deze biodiversiteit toe te voegen is door een theelepel vijvermodder (wat ik graag gebruik!), aarde van een potplant, compost (GEEN verse mest!), enz. in een sok (het type dat je aan je voeten trekt!). Plaats de sok in de filterinstroom van het nieuwe aquarium en laat deze een maand of twee staan. Eenvoudig! Of je kunt het allemaal rechtstreeks aan het aquariumwater toevoegen. Of je kunt het in het substraat begraven. Over een maand of twee haal je de sok eruit en je kunt niet eens meer zien dat je iets hebt toegevoegd. Bedenk dat er drie dingen nodig zijn voor een succesvol aquarium: geduld, geduld en nog eens geduld.

Pseudotropheus socolofi
Pseudotropheus socolofi

Een van de beste artikelen over dit onderwerp kwam van Swiss Tropicals, de leverancier van Poret Foam. Ze zeiden:

“Het bruine filterslib in een filter is voor het grootste deel levend en niet zomaar afval. Het verwijderen van deze modder doet meer kwaad dan goed. Het doel van de filtermedia is niet om deeltjes uit het water te filteren zoals vaak wordt aangenomen. De media dienen als habitat voor een breed scala aan micro-organismen, waaronder bacteriën, archaea, wormen, ciliaten, flagellaten en vele andere. Deze micro-organismen leven in een gemeenschap die gebaseerd is op biofilms. De biofilms worden gemaakt door bacteriën die extracellulaire polymere substantie (EPS) afscheiden, die vaak “slijm” wordt genoemd. De gemeenschap vormt een bioreactor die het afval verwerkt en omzet in voedsel en energie voor haar leden, en uiteindelijk in organische of anorganische producten die vervolgens door planten worden gebruikt, verdampen of worden verwijderd door waterverversing. Het kost een aanzienlijke hoeveelheid tijd om deze “filtergemeenschap” op te zetten; Daarom is het erg belangrijk om het niet te verstoren, tenzij het noodzakelijk is.”

Dit is het beste verslag dat een leverancier van aquariumproducten ooit heeft gemaakt. Het is 100% waar in al zijn beweringen.

Sciaenochromis fryeri
Sciaenochromis fryeri
Father Fish volwassen aquaria

Eén YouTube-videomaker. Father Fish gebruikt vijvermodder bij het opzetten van zijn aquaria en heeft een aantal uitstekende video’s over waarom de “biodiversiteit” die hierdoor ontstaat, zeer goed is voor elk aquarium. Ik vond zijn video nadat ik dit artikel schreef. Hij is al 70 jaar bezig met de hobby en maakt gebruik van vijvermodder! Het gaf mij een gevoel van validatie. Father Fish had een aquariumwinkel met ongeveer zestig diepe zandbodemaquaria gevuld met planten en vissen. Al zijn aquariums waren buitengewoon gezonde ‘ecosystemen’. Ze waren de definitie van ‘volwassen’ aquaria.

Father Fish heeft verschillende video’s gemaakt waarin hij van mening is dat er twee verschillende manieren zijn om succesvol te zijn met aquaria:

  1. De zeer tijdrovende, zeer moeilijke, ‘steriele’ omgeving waar dagelijks water wordt ververst, wordt gestofzuigd en alles zo ‘dood’ en steriel mogelijk wordt gehouden.
  2. Het ‘levende’ of ‘vuile’ volwassen aquarium met afval (dat wil zeggen ‘dood spul’ dat eigenlijk ZEER levend is) en veel verschillende organismen die een ‘natuurlijke’ biotoop draaiende houden. Dit type aquarium is VEEL eenvoudiger dan het eerste type.

Father Fish is een groot voorstander van de tweede methode en vertelt hobbyisten voortdurend dat het een vergissing is om te proberen een “schoon” aquarium te hebben. In plaats daarvan pleit hij voor een volwassen aquarium met veel biodiversiteit en veel ‘dood spul’. Naar mijn mening heeft Father Fish 100% gelijk. Father Fish stopt zijn ‘dode spul’ grotendeels in zijn diepe zandbedsubstraat. Ik stop mijn ‘dode spul’ in de filters, inclusief bodemfilters.

Hier is een van de diepe zandbedden van Father Fish:

Father Fish diep zandbed
Father Fish diep zandbed

Het ‘volwassen’ aquarium van Dan Hiteshew

Dan Hiteshew heeft op zijn site “Everyday Fishkeeping” (een goed YouTube-kanaal) een video over zijn aquariums die in de trant ligt van “een vuil aquarium is gelijk aan een gezond aquarium”. Hij maakt de video met een aquarium achter hem die elke vijver waar dan ook zou kunnen zijn. Het zit vol bruin afval en vuil. EN het zit vol met enkele van de gezondste vissen die je ooit zult zien.

Dan gaat naar buiten en haalt spullen zoals boomstammen en stenen uit zijn plaatselijke vijver en stopt ze rechtstreeks in zijn aquariums. Dit geeft hem een ​​zeer gezonde “biofauna” in zijn aquariums. Deze “biofauna” ziet er misschien heel “vies” uit, maar is heel gezond voor de vissen. Hier is Dan en zijn zeer gezonde maar beslist “vieze” aquarium (sorry voor de glans van zijn hoofd, ik wou dat Dan dat hoofd zou poederen. Nadat ik dit had geschreven, begon Dan zijn hoofd te bedekken met een doek. Bedankt Dan! Ik maakte maar een grapje !):

Dan's "volwassen" aquarium
Dan’s “volwassen” aquarium

Dan doet het ‘vuile werk’ rechtstreeks in zijn aquarium, grotendeels op zijn planten en in afval. Ik doe het “vuile werk” liever in het filter. Hoe dan ook, het zal prima werken, aangezien Moeder Natuur erg flexibel is.

Filtratie in het volwassen aquarium

Merk op dat aquaria zoals Hiteshew’s of Father Fish’s die geen conventionele filters en filtermedia gebruiken om het grootste deel van hun biofiltratie uit te voeren, het afval, plantoppervlakken en/of diepe zandbedden gebruiken om de filtratie uit te voeren.

Maar het uitvoeren van de biofiltratie met afval, plantoppervlakken en/of diepe zandbedden lijkt zeer gezonde vissen te opleveren. Nogmaals, dit wijst er alleen maar op dat Moeder Natuur ZEER flexibel is. Pas als Moeder Natuur uit een aquarium en een filter wordt gehaald, ontstaan ​​er problemen.

Merk op dat ik voor zowel de Father Fish- als de Dan Hiteshew-aquaria een hoop biofiltratie zou toevoegen. Ofwel een groot potfilter gevuld met pannensponzen, ofwel een bioloog gevuld met gefluïdiseerde K1. Ik ben gewoon een groot voorstander van overfiltratie in ALLE aquaria. Merk op dat zowel de aquariums van Father Fish als Dan een zorgvuldige aanpassing van de filterpomp vereisen om de oppervlakte-agitatie laag te houden. Hierdoor blijven de planten gezond.

Tropheus Bemba Flame
Tropheus Bemba Flame

Vijvermodder gebruiken

Het is het beste om het aquarium te enten met vijvermodder, tuingrond, potgrond, champignoncompost, mestcompost, wormenmest en/of bruine smurrie uit een bestaand aquarium. Volgens het boek “Biology of Plants”, door Raven et. al. 1992, een enkele gram grond (een vijfde theelepel) bevat zo’n 2,5 miljard bacteriën van enkele duizenden soorten, 400.000 schimmels van 200 soorten, 50.000 algen van 500 soorten, 30.000 protozoën van 400 soorten en 5.000 metazoën van 50 verschillende soorten. Een gram vijvermodder zal een zeer vergelijkbare populatie hebben.

En sommige nieuwere onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van DNA-analyse zeggen dat deze cijfers een factor tien TE LAAG ingeschat zijn. Bijna AL deze organismen zijn zeer nuttig in een aquarium. De weinige organismen die niet nuttig zijn, zullen gemakkelijk door de andere bewoners onder controle gehouden kunnen worden.

OB Aulonocara
OB Aulonocara

Deze gunstige biodiversiteit zal honderden soorten matig snel vermenigvuldigende protozoa (eencellige) carnivoren omvatten, zoals ciliaten, gastrotrichs, flagellaten en raderdiertjes. En de populatie van organismen in de modder zal enkele langzamer vermenigvuldigende metazoans (meercellige organismen) omvatten, zoals ringwormen (denk aan kleine bruine of witte regenwormen), kleine platwormen, schaaldieren (roeipootkreeftjes, ostracoden, enz.) en dingen als beerdiertjes.

Het kan maanden duren voordat deze metazo-carnivoren een nuttige populatie bereiken. Het zal nog maanden duren voordat de populaties van deze kleine gemeenschap van protozoën en metazoën zich ‘uitvlakken’ en stabiel worden. Wanneer het stabiel wordt, zal het ZEER goed werk leveren om de gezondheid van het aquarium te stabiliseren.

Sunshine Pleco L14
Sunshine Pleco L14

Protisten

De vijvermodder die ik gebruikte om mijn eerste filter op een nieuwe locatie op te zetten, bevatte een heleboel wat sommigen ‘protisten’ noemen. Dit zijn kleine organismen zoals raderdiertjes, ciliaten en flagellaten. Deze organismen eten andere kleine organismen die door de waterstroom drijven. Hier zijn enkele typische protisten (honderd keer vergroot):

Typische organismen in een “volwassen” aquarium
Typische organismen in een “volwassen” aquarium

Deze protisten zijn erg belangrijk om het aquarium gezond te houden. Ze ‘eten’ letterlijk ziekteverwekkers en houden zo de uitbraken van ziekten onder controle. Deze protisten zijn allemaal zogenaamde “heterotrofe organismen”. De term ‘heterotroof’ betekent eenvoudigweg ‘eet normaal voedsel’, dat wil zeggen eiwitten, koolhydraten en vetten.

Heterotrofe bacteriën in het filter profiteren ook van het aquarium door de opgeloste organische verbindingen (DOC’s) te eten. Als deze DOC’s niet door bacteriën in het filter worden opgegeten, voeden ze pathogene en schadelijke bacteriën in de waterkolom en zorgen ze voor zieke vissen.

Heterotrofe filterorganismen

‘Heterotroof’ betekent een organisme dat normaal voedsel eet, zoals koolhydraten, eiwitten, planten en dieren. Wat aquarianen “nuttige bacteriën” noemen, zijn “autotrofe” organismen die chemicaliën zoals ammoniak eten. Alle kleine heterotrofe organismen, van bacteriën tot wormen, die in een filter verblijven, zullen goed zijn voor een aquarium, niet slecht. Om een ​​idee te krijgen van hun impact, is deze grafiek eenvoudig te conceptualiseren:

🠗 Waterverontreinigende stofAutotrofe biofiltratieHeterotrofe biofiltratie
Ammoniak en NitraatVerwijdert
Slechte bacteriënVerwijdert
Ziekteverwekkers zoals witte stipVerwijdert
Opgeloste organische stoffenVerwijdert
Uitwerpselen, niet opgegeten voedselVerwijdert
Drijvende algenVerwijdert
Tanninezuur, kleurstoffen, geuren
Biofiltratie Bacteriën

Zowel autotrofe als heterotrofe filtratie is belangrijk. Dit is de reden waarom “bruine smurrie” zo belangrijk is.

Protomelas taeniolatius OB Red Empress
Protomelas taeniolatius OB Red Empress

Een geïdealiseerd aquarium-’ecosysteem’

Om dit ‘volwassen aquarium’-concept in actie te illustreren, laten we een geïdealiseerde ziekte-uitbraak opzetten in een geïdealiseerd ‘volwassen aquarium’. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je een witte stip infectie hebt, beginnend bij een nieuwe vis en dat het witte stip-organisme zich snel heeft vermenigvuldigd en een hoge concentratie witte stip-trofonten in het aquariumwater heeft geproduceerd. Let op: trofonten zijn de kleine infectieuze stadia van de witte stip. De trofonten zwemmen rond in de waterkolom op zoek naar vissen om zich aan vast te klampen.

Laten we zeggen dat er in onze geïdealiseerde volwassen opstelling een soort raderdiertje is dat graag trofonten eet, genaamd “Beasty”. De “Beasties” zitten via kleine steeltjes vast aan het oppervlak van de bruine smurrie in ons filter. Ze hebben een hele reeks zwaaiende armen die de witte stip-trofonten opvangen terwijl het vervuilde water over het oppervlak van de filtermedia stroomt.

Pseudotropheus elegans Yellow Tail Acei
Pseudotropheus elegans Yellow Tail Acei

“Beasty” wordt gevonden in vijvermodder. Omdat we in onze eerste aquariumopstelling wat vijvermodder hebben gebruikt, hebben we hier en daar een paar “Beasties” in de bruine smurrie in onze filters. Deze “Beasties” beginnen zich gretig te voeden met de trofonten.

‘Beasties’ kunnen zich niet zo snel vermenigvuldigen als het witte stip-organisme. In eerste instantie zijn er dus niet veel “Beasties” en kan de witte stip-infectie op gang komen. Maar dan beginnen de “Beasties” zich te vermenigvuldigen, en ze halen de witte stip in en overweldigen ze. De nieuwe golf van “Beasties” eet alle witte stip-trofonten op en de witte stip-besmetting stopt.

Als we de vijvermodder niet aan onze filters hadden toegevoegd, zouden we geen “Beasties” hebben gehad en zouden we de witte stip-plaag niet hebben gestopt. Daarom is biodiversiteit zo belangrijk. Het is de manier van Moeder Natuur om infecties te stoppen en te voorkomen dat dingen ‘uit de hand lopen’. Beschouw de biodiversiteit in het filter en/of in het aquarium als het buffersysteem van Moeder Natuur.

Symphysodon aequifasciatus Discus Cobalt Blue
Symphysodon aequifasciatus Discus Cobalt Blue

Ziekteverwekkers van vissen

In veel onderzoeken is gekeken naar ziekteverwekkers bij vissen op de huid en kieuwen en in de darmen en organen van vissen. Diana Walstad heeft veel van de onderzoeken beoordeeld. Uit AL deze onderzoeken bleek dat alle vissen gemakkelijk ongeveer 50% van de bekende ziekteverwekkers van vissen op of in hun lichaam hebben, ook al lijken ze gezond. De kans dat een vis een visziekteverwekker zoals zuigwormen, capillaria of epistylis heeft, is dus bijvoorbeeld 50%. Maar een vis zal maar heel weinig organismen op of in zijn lichaam hebben die deze ziekteverwekkers onder controle houden. De vis houdt de ziekteverwekkers via zijn immuunsysteem onder controle.

Nu kan het zijn dat vijvermodder visziekteverwekkers bevat. Stel dat de kans ook 50% is. Wat velen missen is dat die vijvermodder ook een hele reeks verschillende vleesetende organismen zal bevatten die een uitbraak van die ziekteverwekker onder controle houden. De kans dat dit gebeurt is zeer groot, namelijk 99%.

Een vispopulatie in een nieuw aquarium zonder een met modder geïnoculeerd filter heeft dus een zeer goede kans op een ziekte-uitbraak als de vissen overmatig gestrest raken. In een volwassen aquarium dat een gezonde populatie van verschillende vleesetende micro-organismen heeft ontwikkeld, is de kans op een dergelijke ziekte-uitbraak VEEL kleiner. Dit is voor mensen een heel moeilijk concept om te begrijpen. Namelijk dat “vies” vaak “beter” is in het aquarium.

Tateurndina ocellicauda - Pauwooggrondel
Tateurndina ocellicauda – Pauwooggrondel

Het volwassen aquarium opzetten

Het kost tijd en geduld om een ​​volwassen aquarium met alleen vissen op te zetten. Normaal gesproken denk ik in de trant van drie tot vier maanden voordat de tank volledig “volwassen” is. Het is belangrijk om al vroeg wat vijvermodder, filtersmurrie uit een ander aquarium, aarde van een potplant, compost en/of aquariumplanten in beeld te brengen. Vijvermodder is veruit de beste. Een stuk hout of zelfs een natte steen uit een plaatselijke vijver of beek is geweldig. Deze inoculatie zorgt ervoor dat een filter gevuld raakt met veel kleine nuttige organismen.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het indraaien en laten rijpen van een aquarium zonder vissen in het aquarium. Maar er is niets mis met indraaien en volwassen worden met vissen in het aquarium. Nadat het aquarium is “ingedraaid” (ammoniak en nitriet zijn nul) doe ik het volgende:

  • Meet de pH en ammoniak aan het begin van elke week. Ik doe slechts één keer per week metingen. Testkits kunnen duur worden. Let op: dit is GEEN noodzaak. Ik doe het alleen om mijn voortgang bij te houden.
  • Voeg elke dag een kwart gram (een afgestreken achtste theelepel, 0,5 ppm) ammoniumchloride per 190 liter toe als het ammoniakgehalte aan het begin van de week minder dan 4 ppm bedraagt. Voeg slechts één keer per dag toe en negeer tot het einde van de week waar de ammoniak terechtkomt. Doe dit niet als er vissen in het aquarium zitten, omdat dit de vissen stress kan geven.
  • Voeg elke dag één afgestreken theelepel per 190 liter eiwitrijk gehydrateerd voedsel toe. Ik gebruik gemalen visfilet, maar geplette hele garnalen kunnen ook. Ik beperk het gehydrateerde voedsel tot vis of garnalen, omdat rund- of varkensvlees niet in de vorm is die ik graag aan het aquarium toevoeg en te veel vet bevat. Een kwart theelepel per 190 liter commercieel droogvoer met een eiwitgehalte van meer dan 45% zal ook werken. Doe dit ongeacht het ammoniakgehalte. Doe dit niet als er vissen in het aquarium zitten, omdat dit de vissen stress kan geven. Als er vissen zijn, voer de vissen dan eenvoudigweg met wat voer.
  • In een aquarium met uitsluitend vissen moet u de verlichting 24/7 aanzetten om zoveel mogelijk algen in het aquarium te ontwikkelen. Als het aquariumwater groen wordt, negeer ik het gewoon. Over een paar weken zal het helder zijn. Als je een beplant aquarium wilt, maar de planten nog niet hebt toegevoegd, doe dan de verlichting niet aan. Verduister in plaats daarvan het aquarium tijdens de rijpingsperiode met een donkere deken. Als alternatief kan men doorgaan met het planten van het aquarium en de lichten vijf uur per dag laten branden.
  • Houd de pH boven 7,4 door natriumcarbonaat (of calciumcarbonaat) toe te voegen wanneer de pH daalt
  • Ververs het water niet, ongeacht het nitraatgehalte.
Symphysodon aequifasciatus Discus
Symphysodon aequifasciatus Discus

Het voedsel voegt opgeloste organische verbindingen aan het water toe. Deze voeden op hun beurt heterotrofe bacteriën. Deze bacteriën voeden raderdiertjes en trilhaardiertjes in het filter. Het maakt allemaal deel uit van het proberen een diverse ecologie te krijgen in een volwassen aquarium. Dit alles zorgt ervoor dat ik een “volwassen” aquarium krijg met een dikke laag bruine smurrie in het filter en veel algen (voor een beplant aquarium wil je geen algen).

Let op: deze lading is voor mijn ZEER zwaar gefilterde aquaria met goede filtermedia (potwassers, schuim of K1). Als iemand een aquarium heeft dat wordt gefilterd door een intern of hang-on-back patroonfilter, moet de belasting met 75% tot 90% worden verminderd. Een potfilter gevuld met keramische ringen moet mogelijk met 50% worden verminderd. Sommige filters en sommige filtermedia kunnen overbelast raken en er ontstaat een beerput.

OB Aulonocara
OB Aulonocara

Dit rijpingsproces levert mij bovendien kristalhelder water op. Kristalhelder water is bacterievrij water. En bacterievrij water zorgt ervoor dat vissen gezond blijven als ze aan het aquarium worden toegevoegd. Een “volwassen” aquarium is een zeer stabiel en zeer gezond miniatuur-ecosysteem. Hoe meer bruine smurrie in het filter en hoe meer algen er zijn, hoe stabieler het ecosysteem van het aquarium.

Merk op dat velen zich afvragen wat er gebeurt als bruine smurrie of algen afsterven. Technisch gezien sterven bacteriën in bruine smurrie en algen weliswaar af, maar de dode organismen worden altijd opgegeten en onmiddellijk opgenomen door andere organismen die net zo gunstig zijn voor het ecosysteem. In een goed belucht aquarium doen afstervende algen en bruine smurrie dus niets. Het proces is slechts een onderdeel van een gezond ecosysteem.

Ik zuig het grind niet af (ik gebruik onder-grindfilters in alle aquaria, behalve in mijn quarantaineaquariums). Ik maak de filters ook niet schoon, tenzij ze verstopt zijn.

Telmatochromis vittatus
Telmatochromis vittatus

Verlichting

Ik wil altijd dat de achterwand van elk aquarium waar ik vissen of garnalen heb, een muur is van dikke, weelderige algen. De meeste vissen en garnalen zullen langs deze muur “grazen”. De carnivoren zullen kleine schaaldieren uitkiezen, terwijl de alleseters (de meeste vissen zijn alleseters!) zowel de algen als de kleine schaaldieren zullen opeten. Voor het ontwikkelen van deze algenwand is het nodig dat het licht aan is. Ik laat hem gewoon 24 uur per dag aan staan.

Houd er rekening mee dat dit rijpingsproces bedoeld is voor aquaria die grotendeels uit visaquaria bestaan. Zwaar beplante aquaria vereisen iets andere benaderingen, afhankelijk van wat hun substraat is en welk type beplant aquarium ze zijn. Over het algemeen moet een aquarium dat in de toekomst wordt beplant, tijdens de rijpingsperiode worden afgedekt met zwart plastic en zonder verlichting. Zo krijgen algen geen ‘voorsprong’ op de planten. Als je klaar bent, verwijder je het zwarte plastic, voeg je de planten toe en laat je de lampen in eerste instantie vijf uur per dag branden.

Hemichromis exsul - Turkana Juweel Cichlide
Hemichromis exsul – Turkana Juweel Cichlide

Teveel van het goede

Het is natuurlijk altijd mogelijk om iets goeds te overdrijven. Je wil niet dat je aquarium een ​​beerput wordt. Een afgestreken theelepel vijvermodder. Kleine toevoegingen voedsel. Veel beluchting. Geduld, geduld en nog eens geduld. Als je bodemdieren zoals modderkruipers, goudvissen en corydoras hebt, vermijd dan dat er zich boven of in het substraat een ophoping van mulm ontstaat. In zeer zwaar gevulde commerciële visvijvers moeten ze elk jaar de bovenkant van de vijverbodem schoonmaken om de vissen gezond te houden. De mulm wordt gewoon te dik en begint hypoxische plekken te krijgen, wat niet goed is.

En als je van plan bent een garnalentank te hebben, benader dan de vijvermodder met een profylactische aanpak. Voeg praziquantel (bij voorkeur) en/of fenbendazol één keer per week toe aan het water gedurende minimaal drie weken voordat je garnalen toevoegt. Dit is om planaria te doden. Planaria zijn voor de meeste garnalenkolonies een doodvonnis, dus ik probeer ervoor te zorgen dat ze niet worden geïntroduceerd.

Als je in Azië woont waar de Aziatische bloedzuiger van nature aanwezig is, wil je je minimaal twee maanden elke twee weken behandelen met fenbendazol om te voorkomen dat deze bloedzuiger voet aan de grond krijgt.

O.B. Aulonocara
O.B. Aulonocara

Algemene mythen

Er zijn veel mythen die ontstaan ​​vanwege de tijd die het kost voordat een volwassen aquarium in de juiste versnelling komt en begint te werken. Eén forumlid gaf bijvoorbeeld toe dat hij gedurende de eerste drie maanden van zijn aquariumopstelling slechts elke twee weken een waterverversing van 25% uitvoerde. En hij had veel ziektes en sterfgevallen. Dus schakelde hij over op wekelijks 50% waterverversing en zijn ziekteproblemen verdwenen. Voor een gezond aquarium moet u dus uiteraard één keer per week een waterverversing van 50% uitvoeren.

“Correlatie impliceert geen oorzakelijk verband”. Wat er feitelijk gebeurde, was dat zijn aquarium gewoon volwassen werd en de ziekteverwekkers begon te verwerken. Met de waterverversingen had het niets te maken. Er zijn een hele reeks mythen die zo begonnen zijn.

Rineloricaria sp Red Lizard Catfish
Rineloricaria sp Red Lizard Catfish

De wetenschap verder uitgediept

Het creëren van een volwassen aquarium hangt nauw samen met het indraaien van een aquarium. Er zit veel wetenschap achter het indraaien voor degenen die nieuwsgierig zijn. Deze wetenschap wordt beoordeeld in de volgende links:

2.10. De stikstofcyclus

2.11. Inoculeren voor indraaien

2.12. Nuttige Bacteriën

Het onderwerp biofiltratie, een volwassen aquarium en indraaien zijn allemaal nauw met elkaar verbonden. Dus als je geïnteresseerd bent om diep in de wetenschap en de berekeningen achter alle aspecten van filtratie te duiken, is het volgende relevant:

6.2. Biofiltratie

6.2.1. Detritus uitgelegd

6.2.2. Bruine Smurrie

6.2.3. Troebel water


Startpagina Aquariumscience

Bron: Aquariumscience.org – David Bogert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoekfilter

zoekfilter

Nieuws, Updates en Acties

Wil je op de hoogte gehouden worden van Nieuws, Updates en Acties op de AquaInfo website? Schrijf je dan hieronder in!