Cycling Test

2.13. Indraai test

Er werd een reeks tests in emmers uitgevoerd om te zien welke voedingsregimes de snelste opstart cycli opleverden. De tweede reeks tests werd in de emmers uitgevoerd om te zien welke waterparameters de beste indraai tijden opleveren.

Hierbij moet een kanttekening worden geplaatst. Deze tests werden uitgevoerd in dezelfde kamer waar zich verschillende functionerende kweek- en quarantainetanks bevonden die belucht waren door luchtsteen bediende sponsfilters. Deze luchtstenen zouden een zogenaamde aerosol van waterdruppeltjes hebben geproduceerd die zeer kleine hoeveelheden nuttige bacteriën bevatten. Deze bacterie zou langzaam alle onderstaande experimenten hebben geïnoculeerd. Om deze reden zal er waarschijnlijk een onvoorspelbare toename van deze aantallen zijn als je een nieuw aquarium in gebruik neemt zonder een goede inenting.

Buccochromis rhoadesii
Buccochromis rhoadesii

Test één samenvatting

De volgende resultaten werden verkregen (elk getal is een gemiddelde van drie tests):

A – 23 dagen, voedsel + urine+ fosfaat
A – 25 dagen, voedsel + urine
A – 25 dagen, ammoniumchloride + fosfaat

B – 35 dagen, er werd dagelijks slechts 2 ppm ammoniumchloride toegevoegd
B – 36 dagen, ammoniumchlorideoplossing toegevoegd volgens de aanwijzingen van Dr. Tim + fosfaat
B – 37 dagen, ammoniumchloride + Stability + Prime

C – 43 dagen, alleen ammoniumchlorideoplossing toegevoegd volgens de aanwijzingen van Dr. Tim
C – 52 dagen, alleen voedsel toegevoegd

De resultaten spreken redelijk voor zich. Omdat het enige tijd duurt voordat voedsel is afgebroken tot ammoniak, was het verrassend dat de twee snelste voedseltoevoegingen waren. Dit maakt het feit dat alleen eten het langst duurde enigszins verwarrend. Maar Moeder Natuur is onvoorspelbaar.

Bij het uitvoeren van statistieken over de gegevens worden de gegevens in drie groepen verdeeld die statistisch significant van elkaar verschillen. Deze drie groepen worden aangeduid met A, B en C.

Aulonocara Ruby Red Roter Kaiser
Aulonocara Ruby Red Roter Kaiser

Let op: we hebben indraaien met vissen niet getest. Het definiëren van het einde van de cyclus bij het indraaien met vissen is moeilijk omdat het niet goed is voor vissen om het aquarium elke dag tot 2 ppm ammoniak te vullen. Een dergelijke voedselbelasting zorgt voor veel bacteriën in het water en bacteriële toxines die niet goed zijn voor de vissen. En het toevoegen van een combinatie van een kleine hoeveelheid voedsel en een grote hoeveelheid ammoniak is niet realistisch.

Het is moeilijk te voorspellen wat indraaien met vissen zal doen. Naast het probleem met het definiëren van het einde van de indraai cyclus, is er het feit dat vissen talloze nuttige bacteriën in hun darmen hebben. Hun uitwerpselen vormen dus een uitstekend inoculum voor het op gang brengen van een cyclus. Ik zal dus geen oordeel vellen over het indraaien met vissen, behalve dat ik het niet langer doe.

Auloncara sp. ‘Stuartgranti’ Galleriya reef F1
Auloncara sp. ‘Stuartgranti’ Galleriya reef F1

Testapparatuur:

 • Home Depot emmers van 19 liter
 • Commercieel droog visvoer (Hikari)
 • 100 gram BASF-ammoniumchloride opgelost in 3,8 liter gedestilleerd water
 • Ammoniumchloride van Dr. Tim
 • Menselijke urine
 • Kaliumfosfaatpoeder gekocht via internet.
 • luchtpomp en luchtslangen
 • mini spons filters
Chalinochromis popelini
Chalinochromis popelini

Test Procedure:

Er werden emmers van 19 liter opgesteld met omgekeerd osmosewater. Het water had van nature een pH-waarde van 6,8 KH, nadat het een week had gestaan om te stabiliseren.

 • Aan drie emmers werd dagelijks voedsel en urine toegevoegd, berekend om 2 ppm ammoniak per dag aan de emmer toe te voegen. Fosfaat werd ook alleen bij het opstarten toegevoegd.
 • Aan drie emmers werd dagelijks voedsel en urine toegevoegd, samenstelling om 2 ppm ammoniak per dag aan de emmer toe te voegen. Er is geen fosfaat toegevoegd.
 • Aan drie emmers werd dagelijks ammoniumchloride toegevoegd, berekend om 2 ppm ammoniak per dag aan de emmer toe te voegen. Bij de opstart werd ook fosfaat toegevoegd.
 • Aan drie emmers werd dagelijks slechts 2 ppm ammoniak toegevoegd.
 • Aan drie emmers werd ammoniumchloride toegevoegd volgens de aanwijzingen van Dr. Tim, dat wil zeggen: voeg alleen ammoniak toe als het ammoniakniveau daalt tot 0,5, en er werd fosfaat toegevoegd bij het opstarten
 • In drie emmers werd Stability en Prime gebruikt volgens de aanwijzingen van Seachem, waaraan dagelijks 2 ppm ammoniak werd toegevoegd.
 • Aan drie emmers is ammoniak toegevoegd volgens de aanwijzingen van Dr. Tim, d.w.z. voeg alleen ammoniak toe als het ammoniakniveau daalt tot 0,5.
 • Aan drie emmers was alleen voedsel toegevoegd, berekend genoeg om het ammoniakgehalte op 2 ppm te brengen.

Er werd geen inoculum gebruikt. Vervolgens werden de emmers ingedraaid. Vervolgens werden de emmers dagelijks getest op ammoniak en nitriet. Merk op dat dit acht emmers waren die elk drie keer werden gebruikt. De emmers, sponsfilters en slangen werden tussen elk gebruik allemaal met bleekmiddel gesteriliseerd om te voorkomen dat het inoculum werd overgedragen. De pH werd boven 7,0 gehouden door indien nodig zuiveringszout (Baking Soda) toe te voegen.

Aulonocara Baenschi ‘sunshine Aulonocara’
Aulonocara Baenschi ‘sunshine Aulonocara’

Resultaten

Door het nulpunt vast te stellen (technisch gezien is dit minder dan of gelijk aan 0,25 ppm) ammoniak en nitriet gedurende twee dagen (twee metingen) te definiëren als ingedraaid, werden de volgende resultaten verkregen:

Time to Cycle
TreatmentAverage Tank 1 Tank 2 Tank 3
Food + urine + phosphate23182626
Food + urine25282226
Ammonia + phosphate25322024
Only ammonia35423032
Dr. Tim’s + phosphate36403336
Ammonia + Prime + Stability37383043
Only Dr. Tim’s 43483842
Only food52425460
Aquarium Cycling Test Results

Men moet voorzichtig zijn met deze testresultaten. De drie kleuren vertegenwoordigen groepen die statistisch verschillend waren met behulp van geautomatiseerde JMP-statistische software. Het maken van een oordeel binnen elke groep is niet geldig.

Merk op dat deze test met opzet vrij eenvoudig is gehouden, zodat iedereen hem gemakkelijk kan dupliceren als hij dat wil. Een rigoureuze wetenschappelijke test onder laboratoriumomstandigheden kan door geen enkele hobbyist worden herhaald, dus dat is niet gedaan. Deze test was niet bedoeld om in sommige wetenschappelijke tijdschriften te worden gepubliceerd. Maar het grote verschil in de testresultaten maakt de conclusies onmiskenbaar en zeer geldig, ook al is de wetenschap niet zo rigoureus als sommigen zouden willen.

Vrouwelijke Black x Blue ramirezi hybrid
Vrouwelijke Black x Blue ramirezi hybrid

Test twee samenvatting

Er werd nog een test uitgevoerd om te zien welk type water en welke ammoniaktoevoegingen het beste zijn voor het indraaien van een aquarium. Uit de test kwamen vier dingen naar voren:

 • Uit de test bleek dat een pH van 6,0 de cyclus geheel stopte.
 • Uit de test bleek dat het gebruik van het Seachem Stability and Prime-regime de tijd tot voltooiing van het indraaien met 12 dagen verlengde.
 • Uit de test bleek dat het gebruik van het regime van Dr. Tim, waarbij alleen ammoniak werd toegevoegd als het niveau 0,5 bereikte, de cyclustijd met 11 dagen verlengde
Leptobotia elongata
Leptobotia elongata

Testapparatuur:

 • Home Depot emmers van 19 liter
 • 100 gram BASF-ammoniumchloride opgelost in 3,8 liter gedestilleerd water
 • Kaliumfosfaatpoeder gekocht via internet.
 • luchtpomp en luchtslangen
 • mini spons filters
Polypterus ornatipinnis
Polypterus ornatipinnis

Test Procedure:

Er werden 15 emmers (eigenlijk acht emmers tweemaal opgesteld) opgesteld met omgekeerd osmosewater. Aan elke emmer werd een snufje kaliumfosfaat toegevoegd, omdat uit eerdere tests was gebleken dat deze toevoeging noodzakelijk is als men alleen ammoniaktoevoegingen gebruikt. Het water had van nature een pH-waarde van 6,8 KH, nadat het een week had gestaan om te stabiliseren.

 • Aan drie emmers was niets gedaan (de “controles”), waaraan dagelijks 2 ppm ammoniak werd toegevoegd.
 • Drie emmers werden met zoutzuur naar beneden gebracht tot een pH van 6,0, waaraan dagelijks 2 ppm ammoniak werd toegevoegd.
 • Drie emmers werd de pH tot 8,0 en KH tot 10 gebracht met behulp van zuiveringszout waaraan dagelijks 2 ppm ammoniak werd toegevoegd.
 • Er werden drie emmers opgezet met pH 6,8 water en Stability en Prime daarin gebruikt volgens de aanwijzingen van Seachem, waaraan dagelijks 2 ppm ammoniak werd toegevoegd.
 • Drie emmers hadden een pH van 6,8 en ammoniak toegevoegd volgens de aanwijzingen van Dr. Tim, d.w.z. voeg alleen ammoniak toe als het ammoniakniveau daalt tot 0,5.

Vervolgens werden de emmers ingedraaid. Vervolgens werden de emmers dagelijks getest op ammoniak en nitriet. De resultaten werden vervolgens afzonderlijk behandeld als vier afzonderlijke tests. De pH-waarden werden tijdens de test op peil gehouden door toevoeging van zuiveringszout, met uitzondering van de lage pH-test.

Lethrinops Gold Harbor (Monkey Bay)
Lethrinops Gold Harbor (Monkey Bay)

Resultaten van de eerste test: Lage pH

Door het nulpunt vast te stellen (technisch gezien is dit minder dan of gelijk aan 0,25 ppm) ammoniak en nitriet gedurende twee dagen (twee metingen) te definiëren als ingedraaid, werden de volgende resultaten verkregen:

Lage pH-test

Tijd om in te draaien
BehandelingGemiddeldAquarium 1Aquarium 2Aquarium 3
6.8 ph, 0 KH25322024
6.0 pH, 0 KH>70>70>70>70
Tijd om een aquarium met een lage pH te laten indraaien

Deze test laat duidelijk zien dat een lage pH de indraai cyclus geheel stopt. Merk op dat er organismen zijn die “archaea” worden genoemd en die ammoniak bij een lage pH zullen oxideren. Het duurt slechts 4 tot 24 maanden voordat ze uitgroeien tot omvangrijke kolonies.

Sommigen zullen het oneens zijn met het feit dat een lage pH-waarde de nuttige bacteriën afremt. Een bericht op sociale media van een nieuweling tot een hobby is relevant. Hij had zijn aquarium VIER MAANDEN (120 dagen!) laten indraaien en had nog steeds 1 ppm ammoniak (ingedraaid met vissen). Zijn pH-test was geel, wat betekent dat zijn pH ergens lager dan 6,0 was. ‘Genoeg gezegd.

Placidochromis milomo Super VC-10
Placidochromis milomo Super VC-10

Resultaat van de tweede test: gebruik van Prime en Stability

Uit deze test bleek duidelijk dat Seachem Prime bijdraagt aan de indraai tijd, zelfs met de toegevoegde toevoeging van Seachem Stability.

Tijd om in te draaien
BehandelingGemiddeldAquarium 1Aquarium 2Aquarium 3
6.8 ph, 0 KH25322024
Prime & Stability37383043
Tijd om een aquarium in te draaien met Prime en Stability

Hieruit bleek dat er gemiddeld 12 dagen aan de cyclustijd werden toegevoegd door gebruik te maken van Prime en Stability. Dit komt waarschijnlijk omdat Seachem Prime een reductiemiddel is. Gunstige bacteriën zijn autotrofen die ammoniak tot nitraat oxideren. Oxidatie in de chemie is het tegenovergestelde van reductie. Een reductiemiddel zoals Prime zal dus de nuttige bacteriën verstoren en vertragen.

Dimidiochromis compressiceps
Dimidiochromis compressiceps
Tijd om in te draaien
BehandelingGemiddeldAquarium 1Aquarium 2Aquarium 3
2 ppm ammoniak per dag25322024
Ammoniak wanneer 0,25 wordt bereikt (Dr. Tim’s36403336
Tijd om een aquarium te laten indraaien met ammoniak

Uit deze test bleek dat Dr. Tim’s regime van ammoniaktoevoegingen een cyclustijd opleverde die gemiddeld 11 dagen langer was dan het toevoegen van 2 ppm ammoniak per dag. Dit is niet verrassend. Nuttige bacteriën reproduceren zich, net als alle primitieve organismen, met een snelheid die recht evenredig is met de voedselvoorziening. Het regime van Dr. Tim betekent dat er gemiddeld ongeveer 1,1 ppm ammoniak in het aquarium zit, terwijl het regime van 2 ppm ervoor zorgt dat er gemiddeld ongeveer 4 ppm in de tank zit. Het regime van 2 ppm gaat dus sneller.

Pseudomugil gertrudae
Pseudomugil gertrudae

Merk op dat deze tweede indraaitest bewust vrij eenvoudig is gehouden, zodat iedereen deze gemakkelijk kan dupliceren als hij of zij dat wil. Een rigoureuze wetenschappelijke test onder laboratoriumomstandigheden kan door geen enkele hobbyist worden herhaald, dus dat is niet gedaan. Deze test was niet bedoeld om in sommige wetenschappelijke tijdschriften te worden gepubliceerd. Maar het enorme verschil in de testresultaten maakt de conclusies onmiskenbaar en zeer geldig, ook al is de wetenschap niet zo rigoureus als sommigen zouden willen.

Dit zijn eenvoudige tests die iedereen kan doen. Interessant. Merk nogmaals op dat deze tests niet veel ‘bewijs’ zijn. Moeder Natuur is onvoorspelbare en nuttige bacteriën zijn veel veerkrachtiger dan de sociale media hen toeschrijven. Er zijn dus andere resultaten te verwachten dan deze tests laten zien.


Startpagina Aquariumscience

Bron: Aquariumscience.org – David Bogert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoekfilter

zoekfilter

Nieuws, Updates en Acties

Wil je op de hoogte gehouden worden van Nieuws, Updates en Acties op de AquaInfo website? Schrijf je dan hieronder in!