Bronnen van gegevens voor aquariumscience

1.4. Bronnen van gegevens

Dit is een vrij lange en ingewikkelde, eigenzinnige, redactionele tirade over de vele informatiebronnen die men kan gebruiken om de aquariumhobby te onderzoeken en hoe ze bijna allemaal erg onbetrouwbaar zijn. Lees alleen verder als je de uitgebreide en saaie meningen van een oude zuurpruim wilt horen:

Hyphessobrycon eques - Longfin
Hyphessobrycon eques – Longfin

Deze artikelen gebruiken als gegevensbron

Deze artikelen zijn grotendeels gebaseerd op wetenschap en logica, geen advies op sociale media, anekdotisch “het werkte geweldig voor mij” of de winst gedreven hype van sommige marketeers. Let op het gebruik van “LOGICA” hierboven. Het is niet nodig om een citaat in een journal of een experimenteel resultaat te hebben om een conclusie te trekken voor elk gegeven onderwerp. Meestal is gewoon “gezond verstand” gebruiken behoorlijk toereikend.

Het water dat we drinken en waarin de watervissen leven, is bijvoorbeeld typisch in contact geweest met tonnen stenen terwijl het in een meer ligt, in een beek tuimelt of door de grond sijpelt. En dit water is niet giftig. Dus concluderen dat vrijwel alle stenen niet giftig zijn, is heel logisch en correct. Men heeft geen experiment of een tijdschriftartikel nodig.

Corydoras adolfoi
Corydoras adolfoi

De auteur gebruikt drie manieren om uitspraken op deze artikelen te rechtvaardigen:

 • Simpele logica en gezond verstand
 • Testen met statistische analyse
 • Tijdschriftartikelen en boeken

Deze website is ontworpen om grotendeels concepten naar voren te brengen die zijn gebaseerd op feiten die zijn bewezen door wetenschappelijke experimenten en/of wetenschappelijke logica.

wetenschap
1.4. Bronnen van gegevens 73

Objectief wetenschappelijk bewijs is doorgaans gebaseerd op onbevooroordeelde experimenten. Er zijn veel artikelen in verschillende wetenschappelijke tijdschriften en een groot aantal technische boeken over commerciële viskweek (aquacultuur) die op het aquarium kunnen worden toegepast. Doorgaans voeren deze universitaire wetenschappers meerdere “replicerende” experimenten uit waarbij één behandeling wordt uitgevoerd tegen geen enkele behandeling (de “controle”) en/of andere behandelingen en conclusies worden getrokken. Deze waarnemingen zijn betrouwbaar en vormen daarmee een deel van de basis van deze website.

Trichopodus trichopterus opaline blauwe gourami
Trichopodus trichopterus opaline blauwe gourami

Opinie en anekdotisch bewijs

Dit is een blog, geen artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. Dus naast wetenschap gebruikt de auteur af en toe:

 • mening
 • anekdotisch bewijs

De meningen van de auteur worden gegeven waar er alleen meningen zijn, zoals de artikelen over vis bezetting en gegevensbronnen. En af en toe gebruik ik wat anekdotisch bewijs wanneer dat anekdotisch bewijs gewoon extra gewicht toevoegt aan de wetenschap. Ik probeer meningen en anekdotisch bewijs te identificeren wanneer ik ze gebruik.

Een vooroordeel hebben
Een vooroordeel hebben

En de auteur geeft toe dat hij een zekere vooringenomenheid heeft tegenover sommige organisaties en individuen die gepassioneerde meningen gelijkstellen aan het recht om nieuwkomers in de hobby te bekritiseren. Ik heb gemerkt dat ik, om mijn bloeddruk onder controle te houden, deze “vispolitie” gewoon moet blokkeren wanneer ik ze zie. Helaas hebben nieuwkomers in de hobby ze niet geblokkeerd en krijgen ze dus vrijwel dagelijks de woede van deze mensen.

Corydoras albino Longfin
Corydoras albino Longfin

Tests door de auteur

Er zijn een hele reeks tests die de auteur gedurende een paar jaar heeft uitgevoerd. Deze tests werden allemaal heel eenvoudig gehouden, zodat iedereen die dat wilde ze kon repliceren. De conclusies van deze testen waren vaak nogal verrassend. Deze testen omvatten:

 • Test van bacteriën in een flesproducten zoals Stability
 • Test slibetende bacteriën in een fles zoals Pristine
 • Verschillende testen van Prime en Safe waterbehandelingsclaims
 • Verschillende tests van Purigen
 • Testen van ammoniak ontgiftende chemicaliën
 • Test van waterconditioners
 • Test van Biohome en De*Nitraat denitrificerende beweringen
 • Aquariumfilters testen
 • Test van filtermedia op ammoniakoxidatie
 • Test filtermedia op waterhelderheid
 • Test het effect van het reinigen van een sponsfilter
 • Test bufferende substraten en koraalversieringen
 • Test verschillende aquarium indraai methodes

Al deze tests maakten gebruik van een beproefde wetenschappelijke methode om één reeks experimenten met de testmaterialen te behandelen, terwijl een andere reeks zonder behandelingen als controles werd gehouden. Vervolgens worden de resultaten met elkaar vergeleken. We hebben statistische software gebruikt om de meeste experimentele conclusies te testen. Deze software is zeer krachtig en vereist geen replica’s of een enkele variabele. Deze computersoftware kan veel invoervariabelen met nul replica’s behoorlijk succesvol analyseren en heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop experimenten worden uitgevoerd.

Desmopuntius rhomboocellatus – Meloen Barbeel
Desmopuntius rhomboocellatus – Meloen Barbeel

Verschillende van deze tests zijn herhaald door hobbyisten en de resultaten komen overeen met wat deze tests onthulden. Deze tests zijn ook doorgegeven aan enkele fabrikanten van producten die niet werkten en ze konden allemaal geen testgegevens leveren die de testresultaten weerlegden.

Dus hopelijk is deze website een betrouwbare bron van informatie. Maar merk op dat ik constant fouten in mijn redenering vind, dus als je er een ziet, stuur me dan een correctie.

Een opmerking over foto’s

De foto’s in deze artikelen zijn gratis van internet gehaald zonder rekening te houden met copyright of credits. Auteursrecht is niet van toepassing op sites met ‘redelijk gebruik’. “Fair use” zijn sites waar de auteur op geen enkele manier wordt betaald voor zijn werk. De site en het gebruik ervan mogen alleen voor educatieve doeleinden zijn. En de gebruikte hoeveelheid materiaal moet “redelijk” en “beperkt” zijn. Deze website voldoet aan al die criteria.

Trichopodus leerii - Diamant Goerami
Trichopodus leerii – Diamant Goerami

Andere gegevensbronnen:

De meeste van deze andere gegevensbronnen over de aquariumhobby zijn helaas erg onnauwkeurig, waardoor een hobbyist meer dan 50% van de tijd de verkeerde kant op wordt gestuurd. Enkele van deze bronnen zijn:

Napraten

Met de komst van internet, aquariumforums en socialemediagroepen kan iedereen overal commentaar op geven. En het is de menselijke natuur om te proberen te helpen. Dus eindigt iedereen met napraten (dwz gedachteloos herhalen) wat ze op internet hebben ‘gehoord’. Dit heeft geleid tot een enorme hoeveelheid oprechte maar slecht geïnformeerde desinformatie die simpelweg door geen enkele wetenschap wordt ondersteund. De wetenschap is inderdaad vaak in tegenspraak met het nagepraatte “advies”.

‘Napraten’ is wat gemakkelijk tweederde van de informatie op sociale media eigenlijk is. Dit maakt sociale media een zeer slechte bron van informatie. Er zijn honderden forums, blogs en Facebook-groepen over aquaria. Gemakkelijk 70% van het advies dat op deze forums wordt gegeven, is oprecht maar onjuist (sommige dagen denk ik dat het meer op 100% lijkt!).

Zwaarddragers
Zwaarddragers

Het zou ongeveer drie basiswetten van de natuurkunde overtreden als een gekookt gesteente explodeert. Toch is het aantal mensen dat ervan overtuigd is dat gekookte stenen zullen ontploffen al snel 80% van de mensen in de hobby. En er verandert gewoon niets van hun mening met de feitelijke wetenschap. Hetzelfde geldt voor de mythe dat hitte witte stip geneest. Nagepraten mythen zoals deze lijken gewoon nooit te sterven. We hebben zo’n 150 mythen gevonden die dagelijks herhaaldelijk op Facebook-forums naar voren worden gebracht.

Hoe vaker een bepaalde mythe wordt herhaald, hoe meer ingebakken het wordt als de “waarheid”. Dit kan ertoe leiden dat zelfs zeer goede blogs slechte informatiebronnen zijn.

Hyphessobrycon columbianus
Hyphessobrycon columbianus

Illusoir waarheidseffect

Herhaling kan overtuigingen over de waarheid beïnvloeden. Mensen hebben de neiging claims als waarachtiger te beschouwen als ze er eerder aan zijn blootgesteld. Dit staat bekend als het ‘illusoire waarheidseffect’ en helpt verklaren waarom advertenties en propaganda werken en waarom mensen geloven dat nepnieuws waar is.

Zo gelooft volgens een recent onderzoek onder leraren in Groot-Brittannië en Nederland respectievelijk 48 procent en 46 procent ten onrechte dat mensen maar tien procent van hun hersenen gebruiken (Dekker et al. 2012; zie ook van Dijk en Lane 2020 ), grotendeels omdat ze herhaaldelijk hebben “gehoord” dat dit waar is.

Hetzelfde kan waarschijnlijk ook worden gezegd voor de mythe dat stabiliteit in aquariumwaterparameters van vitaal belang is voor de gezondheid van de vissen of de mythe dat overtollig eiwit in het voedsel een opgeblazen gevoel bij vissen veroorzaakt. Deze mythen zijn zo vaak nagepraat dat ze ingebakken zitten als onveranderlijke waarheden.

Betta splendens
Betta splendens

Anekdotisch bewijs

Een veelgehoorde opmerking in sociale media gewijd aan aquaria is “in mijn 25 jaar ervaring hebben mijn vissen altijd bla-bla-bla nodig”. Dit is wat in wetenschappelijke kringen bekend staat als “anekdotisch bewijs”. De definitie van anekdotisch per Webster is: “niet noodzakelijkerwijs waar of betrouwbaar, omdat het gebaseerd is op persoonlijke verslagen in plaats van op feiten of onderzoek.

Anekdotisch bewijs drogreden
Anekdotisch bewijs drogreden

Ik heb vierenvijftig jaar lang wel tien grote aquaria en ontelbare kleinere aquaria gehouden. Als wetenschapper erken ik dat mijn ‘ervaring’, hoe uitgebreid die ook is, niets meer is dan een bevooroordeelde anekdotische mening, het zijn geen objectieve wetenschappelijke conclusies op basis van experimenteel onderzoek. Er is een enorm verschil.

Hoewel ik zeer zelden wat anekdotisch bewijs aan deze blog toevoeg, probeer ik het altijd als anekdotisch bewijs te bestempelen, zodat de lezer een weloverwogen beslissing kan nemen over de juistheid ervan.

Neolebias trilineatus Afrikaanse Driebandzalm
Neolebias trilineatus Afrikaanse Driebandzalm

“Deskundig advies”

Er zijn een hele reeks YouTube-video’s, blogs en websites in de trant van “Ik heb vijftig jaar lang meer dan 100 aquaria commercieel onderhouden, dus ik heb duidelijk veel kennis van het houden van vissen”, “Ik heb al tien jaar een viswinkel en weet alles van tropische vissen”, of “Ik ben al twintig jaar discuskweker, dus ik ben een expert in alle aspecten van het houden van een aquarium“.

Ongeveer de helft van de informatie van deze bronnen is correct en de andere helft is onjuist. Het probleem is dat het aquarium een natuurlijk systeem is. Natuurlijke systemen zijn erg vergevingsgezind. Dus een van deze ‘experts’ had tien dingen verkeerd en tien dingen goed kunnen doen en Moeder Natuur zou hem in staat hebben gesteld om te slagen.

Trigonostigma heteromorpha - Kegelvlek Barbeel
Trigonostigma heteromorpha – Kegelvlek Barbeel

Een van de blogs van iemand die “vijftig jaar lang aquariums had onderhouden voor de kost” zei bijvoorbeeld dat, op basis van hun enorme ervaring, onder grind,filters potfilters en biologen veel moeilijker te onderhouden zijn dan op de hang-on-the-back filters omdat het is zo vervelend om de filtermedia eens per maand schoon te maken. En als je deze filtermedia niet één keer per maand reinigt, krijg je een “nitraatfabriek”.

Dit is het tegenovergestelde van wat de wetenschap ons vertelt over filters en filtermedia. Alle filtermedia mogen alleen worden gereinigd als de stroom door de media vertraagt. Als je eenmaal per maand een ondergrindfilter schoonmaakt, moet het aquarium eenmaal per maand worden ingedraaid. En alle filters zijn “nitraatfabrieken”. Dat is de belangrijkste functie van ELK filter: één gram ammoniak omzetten in 3,6 gram nitraat.

Boehlkea fredcochui
Boehlkea fredcochui

Zichzelf vervullende voorspelling

Als je op sociale media ondergrindfilters vermeldt, krijg je onvermijdelijk op zijn minst meerdere opmerkingen die zeggen dat ze één keer per week diepzuigen van ondergrindfilters lastig vonden EN dat ze ontdekten dat ondergrindfilters niet goed werkten. Deze goedbedoelende maar slecht geïnformeerde commentatoren maakten een “zichzelf vervullende voorspelling”.

De belangrijkste reden waarom een ondergrindfilter niet goed werkt, is als ze eenmaal per week WORDEN schoongemaakt. Een ondergrindfilter werkt ALLEEN goed als ze maar één keer per jaar of helemaal niet worden schoongemaakt. Een ondergrindfilter werkt niet OMDAT het vaak wordt schoongemaakt. Als het een ondergrindfilter gewoon met rust zou worden gelaten, zou het een geweldig filter zijn.

Zelfvervullende voorspellingen
Zelfvervullende voorspellingen
Danio malabaricus
Danio malabaricus

Correlatie impliceert geen oorzakelijk verband

Waarschijnlijk de grootste fout die hobbyisten maken, is om twee dingen te observeren die in hetzelfde tijdsbestek zijn gebeurd en daaruit af te leiden dat het ene het andere heeft veroorzaakt. Er is een oud gezegde in de wetenschap:

“Correlatie impliceert geen oorzakelijk verband”

Veel mensen op sociale media zeggen dingen als “Ik gebruik Purigen en mijn water is kristalhelder, dus Purigen geeft een geweldige waterhelderheid”, en “Ik voeg vitamines toe aan mijn visvoer en mijn vissen zijn gezond en vitaal, dus natuurlijk zijn vitamines erg goed voor de vissen”, “Toen ik begon, gebruikte ik ondergrindfilters en er gingen vissen dood, dus ik weet dat ondergrindfilters slecht zijn”, “Ik gebruikte Melafix en het genas de witte stip”, “Warmte heeft het altijd genezen”, “Aquariumzout genas de vinrot van mijn vissen”, “Indiase amandelbladeren hebben de zwelling in mijn betta genezen” ad. Infinitum.

correlatie impliceert geen oorzakelijk verband
1.4. Bronnen van gegevens 74

Al deze verklaringen zijn volkomen ongegronde conclusies. Het is alsof iemand zegt: “Ik eet veel vet voedsel en ik heb geen kanker, dus het is duidelijk dat vet voedsel beschermt tegen kanker“. Het feit dat twee dingen tegelijkertijd gebeurden, wil nog niet zeggen dat ze op enigerlei wijze verband houden.

Axelrodia riesei
Axelrodia riesei

Een andere website “expert omdat ze honderden aquaria hebben gehouden” zei dat metronidazol hole in the head geneest, aangezien deze persoon een vis had met hole in the head, hij gaf de vis metronidazol in het water en hole in the head verdween. Het is dus duidelijk dat metronidazol werkt. Deze website begreep niet dat “correlatie GEEN oorzakelijk verband impliceert!”

Correlatie is geen oorzakelijk verband
Correlatie is geen oorzakelijk verband

Er zijn honderden redenen waarom het gat in het hoofd ziekte spontaan zou kunnen zijn opgelost, behalve ‘metro’. Metro’ werkt alleen in de darm van een vis op het hexamita-organisme. Hexamita veroorzaakt niet direct een gat in het hoofd. Metronidazol heeft dus geen effect op het gaten-in-het-hoofdsyndroom.

Opgemerkt moet worden dat mensen elke dag “correlatie IS oorzakelijk verband” oordelen over alles in de wereld om hen heen. ALLES! Er is dus veel discipline voor nodig om het te voorkomen. Als iemand voorbeelden kan vinden waarin ik dit heb gedaan, stuur me dan een bericht.

Xiphophorus hellerii Zwaarddrager
Xiphophorus hellerii Zwaarddrager

Omgekeerde causaliteit

De andere veelgemaakte fout is te denken dat “Feit A” “Feit B” veroorzaakte, terwijl “Feit B” in werkelijkheid “Feit A” veroorzaakte. Het is heel gebruikelijk om opmerkingen te zien in de lijn van ‘Ik heb vanmorgen een dode vis gevonden. Het ammoniak gehalte in de tank was 1 ppm. Een ammoniak piek had mijn gewaardeerde vis gedood”. De vis stierf door een van de honderden oorzaken en begon te ontbinden (het gebeurt heel snel in een warm aquaruim!) en produceerde ammoniak.

Omgekeerde causaliteitsdrogreden
Omgekeerde causaliteitsdrogreden
Sahyadria denisonii Gouden Torpedo Barb
Sahyadria denisonii Gouden Torpedo Barb

De Bandwagon-denkfout

Als iemand een onderzoek plaatst dat zoiets aantoont als Indiase amandelbladeren waardeloos zijn in het aquarium, krijg je ongetwijfeld een opmerking in de trant van “Maar iedereen gebruikt Indiase amandelbladeren om hun betta’s gezond te houden!”. Dit is gewoon de veel voorkomende “Bandwagon Denkfout“.

Bandwagon-denkfout
Bandwagon-denkfout

In de argumentatietheorie is een “Bandwagon Denkfout” of “argumentum ad populum” een bedrieglijke redenering die gebaseerd is op de bevestiging dat iets echt is omdat de meerderheid dat denkt. Tieners gebruiken dit argument de hele tijd tegen hun ouders: “Maar AL mijn vrienden mogen het!”.

Corydoras pygmaeus
Corydoras pygmaeus

Bevestigings bias

Een VEEL voorkomende fout die we allemaal maken staat bekend als “bevestigings bias” (confirmation bias). We zien alleen “wat we willen zien” in alles om ons heen. Dingen als “Indiase Amandelbladeren zorgen voor gezondere Betta’s”, “mijn vissen aten veel gemakkelijker met knoflook geïmpregneerd voedsel dan regulier voedsel”, “VissenTBC is uiterst zeldzaam bij vissen”, “bodemfilters zijn slechte filters”, “Melafix genas mijn vissen van witte stip”, “Purigen gaf me kristalhelder water”; ad infinitum.

Bevestigings bias
Bevestigings bias

ALLE mensen filteren de gegevens die hun hersenen binnenkomen met dit soort cognitieve vertekening en ze doen het 24 uur per dag en zeven dagen per week. Het is vrijwel onmogelijk om het te vermijden. De auteur heeft zichzelf erop betrapt dat hij het keer op keer doet in tal van onderwerpen in deze blog. Gegevens die passen bij vooroordelen krijgen voorrang op gegevens die niet samenvallen met vooroordelen.

Ik was er absoluut van overtuigd dat carbonaat (KH) relatief onbelangrijk was voor indraaien. Toen een commentator op deze website erop wees dat ik een fout had gemaakt, moest ik verschillende artikelen op deze website herschrijven. Ik had “bevestigende vooringenomenheid”.

Als iemand een onderwerp vindt waar de auteur bevestigende vooringenomenheid heeft, geef me dan alsjeblieft een opmerking. Ik heb nu verschillende opmerkingen gehad die me corrigeerden en ik waardeer ze allemaal.

Betta splendens
Betta splendens

Vooringenomenheid van de experimentator

Merk op dat veel zeer goedbedoelende aquariumhobbyisten YouTube-video’s maken waarin ze een “experiment” doen en tot conclusies komen. Het lijkt er vaak op dat ze iets wilden bewijzen en dat ze hun “voorgevoel” inderdaad “bewezen”. Maar steevast zijn de conclusies die ze trekken onjuist. De hobbyisten lieten onbewust toe dat hun eerdere verwachtingen van invloed waren op hoe ze de gevonden gegevens interpreteerden.

Deze “experimenten” vertonen over het algemeen een hoge dosis onbedoelde “experimenteerderbias”, wat een vorm van bevestigingsbias is. “Experimenteerdersbias” treedt op wanneer een onderzoeker onbewust resultaten beïnvloedt vanwege eerdere verwachtingen. Het is moeilijk voor mensen om volledig objectief te zijn als ze niet worden beïnvloed door persoonlijke emoties, verlangens of vooroordelen. Experimenten door aquariumhobbyisten op het gebied van anoxische filtratie, “biocenose-manden” en diepe zandbedden laten allemaal grote hoeveelheden van dit soort vooringenomenheid zien.

Experimentator bias
1.4. Bronnen van gegevens 75

Deze vooringenomenheid is zo erg bij een paar onderzoekers dat wat ze concludeerden in directe tegenspraak was met wat hun eigen gegevens hen vertelden. Een voorbeeld van zo’n experiment was een experimentator op het gebied van denitrificatie tot stikstofgas die een controle had die onmogelijk enige denitrificatie kon uitvoeren. Toen de nitraatwaarden voor alle verschillende behandelingen hetzelfde waren, concludeerde hij dat denitrificatie zo gemakkelijk was dat zelfs wat een zogenaamd onmogelijke denitrificerende variabele was, denitrificatie opleverde. De waarheid was precies het tegenovergestelde. Denitrificatie was zo moeilijk dat geen van de experimenten het had gedaan.

We hebben een oprechte poging gedaan om dergelijke vooringenomenheid uit onze experimenten te verwijderen door controles te gebruiken en metingen te repliceren. Maar we realiseren ons dat dit HEEL moeilijk is om te doen. Dus als iemand een van de experimenten van de auteur ziet waarbij er zelfs maar een mogelijkheid van vooringenomenheid lijkt te zijn, wijs dit dan aan in de commentarensectie.

Epalzeorhynchos bicolor – Labeo bicolor
Epalzeorhynchos bicolor – Labeo bicolor

Het Dunning-Kruger-effect

Dan zijn sommige mensen op sociale media ervan overtuigd dat ze experts zijn, terwijl in feite al hun ‘expert’-kennis gewoon verkeerd is.

Dunning-Kruger-effect
Dunning-Kruger-effect

Een illustratie is op zijn plaats: een nieuwkomer in de hobby vroeg of ze onthard water konden gebruiken. Ik antwoordde als volgt:

Waterontharders vervangen alleen calcium (“GH-hardheid”) door natrium (“Salt”) in het water. Velen beschouwen een laag zoutgehalte als therapeutisch voor vissen. Dus dit natrium is in het slechtste geval volkomen onschadelijk“.

Een persoon reageerde vervolgens als volgt:

Dit advies klopt niet. Waterontharders halen de KH uit het water. Wanneer ze de KH verwijderen, kunnen ze vissen doden omdat de pH onstabiel wordt en enorm fluctueert. Dit is het veel voorkomende symptoom waarbij vissen gewoon omrollen en sterven. Gebruik dus nooit onthard water“.

Alles in deze opmerking klopt helemaal niet. En ik bedoel ALLES! Waterontharders verwijderen KH niet (RO-units verwijderen KH). En pH-fluctuaties zijn niet dodelijk voor vissen.

Corydoras aeneus Bronzen Corydoras
Corydoras aeneus Bronzen Corydoras

Deze commentator bekritiseerde verschillende berichten van de auteur op Facebook, altijd met vergelijkbare totaal verkeerde ideeën en “feiten” en noemde mijn opmerking altijd dom, onwaar of verkeerd. Noem me een dunne huid, maar ik haat het als een &!!^&*$% dit herhaaldelijk doet. Ik wil hier enkele “beschrijvende” termen gebruiken om hem te beschrijven, maar een lezer zegt dat ik dat niet zou moeten doen, dus dat doe ik niet. Verdomd!

Dit is een klassiek geval van het Dunning-Kruger-effect. Het Dunning-Kruger-effect is wanneer incompetente mensen, die weinig ervaring of training hebben, niet alleen hun incompetentie niet beseffen, maar zichzelf ook als veel competenter beschouwen dan alle anderen. Ik heb dit uiteindelijk geblokkeerd…. OK … OK … Ik zal het niet zeggen. Ik zal aardig zijn.

Dunning-Kruger Effect
1.4. Bronnen van gegevens 76

Het Dunning-Kruger-effect is een ZEER veel voorkomend fenomeen dat IEDEREEN doet. Onderzoekers in de psychologie hebben inderdaad ontdekt dat de overgrote meerderheid van de mensen precies dit doet bij bijna al hun inspanningen. De auteur deed dit over mycobacteriose bij mensen. Hij deed wat onderzoek, dacht dat hij het onderwerp begreep, schreef een artikel en had het helemaal bij het verkeerde eind. Oeps! Dit principe is belichaamd in het oude spreekwoord “Een beetje kennis is gevaarlijk”.

Dunning-Kruger-effect
Dunning-Kruger-effect
Nannostomus unifasciatus
Nannostomus unifasciatus 

Vis politie

Nieuwkomers in de hobby jagen op advies in sociale media helaas vaak “advies” van mensen die bekend staan als de vispolitie. Dit advies is in de vorm van ronduit gemene kritiek. Het advies is vaak correct, maar de manier waarop het wordt gegeven is gemeen en ongepast. Het weerhoudt nieuwkomers er vaak van om advies te zoeken op sociale media. Dit is erg jammer.

Vis Politie
Vis Politie

“Vispolitie” is heel gebruikelijk op sociale media en veroorzaakt vaak zeer ongelukkige reacties bij nieuwkomers door hen te bekritiseren. Er zijn constant opmerkingen van nieuwkomers die vragen waarom deze of gene persoon zo kritisch over hen moet zijn. Nieuwkomers in de hobby moeten erkennen dat de “vispolitie” mensen zijn die het leuk vinden om gemeen te zijn. Deze “vispolitie” moet door ALLE hobbyisten worden geblokkeerd of gewoon genegeerd.

Ik zit op de meeste aquarium-Facebook-forums. Als ik sommigen kritiek van de “vispolitie” zie, blokkeer ik ze gewoon. Ik heb ongeveer 100 mensen geblokkeerd. En het bekritiseren is op mijn account gestopt. Dus dat zijn honderd “vissenpolitie” van de waarschijnlijk 200.000 aquariumhobbyisten op verschillende Facebook-aquariumforums. Dit is een heel klein percentage van de hobby.

Corydoras eques
Corydoras eques

“Onwetendheid is gelukzaligheid”

Dan zijn er de interessante commentatoren die gewoon uit de bol gaan met verwarrende en tegenstrijdige kritiek, waardoor het duidelijk wordt dat ze het onderzoek in een post niet eens lezen. De auteur plaatste het volgende op een Facebook-forum:

“Zojuist vijf goed uitgevoerde experimenten opgemerkt die zijn uitgevoerd door Taricha en Dan P. Chemist op de Reef2Reef-blog begin augustus, waaruit duidelijk bleek dat Seachem Prime GEEN “tijdelijke ontgifting” van ammoniak uitvoert. Deze testen omvatten testen op levende wezens. In combinatie met de tests die zijn uitgevoerd op de locatie van de aquariumwetenschap “5.5.3.2.1. Prime, Safe and Ammonia”, waaruit ook duidelijk bleek dat Prime ammoniak niet tijdelijk ontgift, dat maakt de score Scientists 6 en Seachem 0.”

Betta splendens
Betta splendens

Het volgende was een antwoord:

“De hele studie is gebrekkig. Ammoniak en zijn gebonden vorm ammonium of NH4+. Beide verschijnen op een teststrip. Ze hebben NIET de juiste testmethode gebruikt. Ze moesten moleculaire spectroscopie gebruiken om deze test uit te voeren. Ze deden niet. Dit is geen peer-reviewed onderzoek. En de methodologie is fundamenteel gebrekkig. Het is alsof je met een magneet probeert te achterhalen of iets gestolen of gestreken is. Beide zijn magnetisch. Het tweede probleem is dat ze meegaan met de uitleg van Seachem, die ook verkeerd is. Hun product werkt, de persoon die op de e-mail reageert, lijkt niet te weten waar ze het over hebben. Dit kun je geen studie noemen. Het is gewoon een vermoeden en is gebrekkig om op te starten.”

Het is duidelijk dat deze persoon GEEN ENKEL deel van de blogs of artikelen waarnaar wordt verwezen heeft gelezen. Taricha en Dan P. Chemist HEBBEN DE juiste test gebruikt, de test die door SEACHEM! WORDT AANBEVOLEN!. En de uitleg van Seachem klopt niet, maar het product van Seachem werkt??? Hoezo? En dan: “Het is alsof je iets probeert te achterhalen door te stelen (sic) of te strijken met behulp van een magneet. Beide zijn magnetisch“. Dat “argument” is zoooo… kreupel en leeg.

Einstein Quote
1.4. Bronnen van gegevens 77

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid; en ik ben niet zeker van het universum.

Albert Einstein

Merk op dat er een alternatieve hypothese is met betrekking tot de oorsprong van deze opmerking. De manier waarop het is geschreven (gebruikte woorden, syntaxis) lijkt erg op andere opmerkingen van veel andere “supporters” van Seachem-producten. Veel zinnen en woorden komen rechtstreeks uit een brief die is geschreven door de advocaten van Seachem. Deze opmerking kan heel goed een opzettelijke verduistering zijn geweest van een nepaccount op de marketingafdeling van Seachem.

Oreichthys cosuatis
Oreichthys cosuatis

Marketinghype

Dan is er het fenomeen dat bekend staat als ‘marketinghype’ of ‘verkoopmanschap’. “Deskundig advies” en “wetenschap” gaan vanwege het winstoogmerk niet hand in hand. In aquariumproducten kan de marketing- en verkoopafdeling van een bedrijf vrijelijk “vals adverteren” zoveel ze willen, het is volkomen legaal.

Marketinghype dit is een hoed
Marketinghype: dit is een hoed!

Er is een mythe dat er “waarheid in reclamewetten” is. Er is ALLEEN waarheid in reclamewetten voor medicijnen voor mensen, honden en katten, punt uit. Niets anders is gedekt. Kijk maar eens naar wat ‘informatie’ die ’s avonds laat op tv wordt uitgedeeld over elixers waarmee je kunt afvallen en haar kunt laten groeien om de ‘marketinghype’ in actie te zien.

Marketingafdelingen van aquariumproducten zijn buitengewoon effectief in het schrijven van onzin vermengd met echte wetenschap in een zeer overtuigende mix van waarheid en fictie. Deze reclameclaims zijn gewoon pseudowetenschappelijke bedwelming die uitsluitend is ontworpen om waardeloze producten te verkopen. In dit artikel gaan we hier veel dieper op in:

1.3. Valse marketingclaims

Danio rerio - Zebra Danio
Danio rerio – Zebra Danio

Vrijwel alle Seachem-producten hebben enorme hoeveelheden nepmarketinghype die Seachem heeft geschreven. Het Helpforum van Seachem staat vol met “antwoorden” van “technici” van Seachem die niets meer zijn dan een marketinghype en “fout”. Gemakkelijk 80% van de beweringen van Seachem over zijn vele producten zijn gewoonweg onjuist.

En ja, ik geef toe dat ik sterk vooringenomen ben tegen Seachem. Ze dreigden me tenslotte met een aanklacht wegens smaad! Ik word niet graag bedreigd. Ik denk dat ik alles heel zorgvuldig zou kunnen schrijven om mijn vooringenomenheid te verbergen, of ik kan het gewoon toegeven en er klaar mee zijn. Dat laatste doe ik.

Sommige fabrikanten publiceren zelfs ‘wetenschappelijke artikelen’ op internet, fictie vermengd met echte wetenschap. Deze “artikelen” zijn meestal geschreven door een “dokter” of een “Ph.D.”. Merk op dat de graad niet authentiek hoeft te zijn. Iedereen kan vrij legaal beweren een Ph.D. te zijn.

Valse doctoraten
Valse doctoraten

Sommige forum-individuen gaan zelfs zo ver dat ze een sociale media-identiteit hebben zoals “DrKleinzweck”, terwijl het duidelijk is dat ze geen doctoraat hebben, omdat ze gewoon wartaal uitkramen. Ik vermoed dat deze personen daadwerkelijk op de marketingafdelingen van fabrikanten zitten, omdat ze de beweringen over slangenolie lijken te spuien met een heleboel wetenschappelijke termen die er gewoon in de mix zijn gestrooid, een techniek die vaak door deze marketingafdelingen wordt gebruikt.

Hyphessobrycon megalopterus - Zwarte Fantoomzalm
Hyphessobrycon megalopterus – Zwarte Fantoomzalm

Vervolgens produceerden enkele leveranciers (Fritzyme en Cermedia) nep-experimentele gegevens en studies die “bewezen” dat hun producten werken. Deze “experimentele studies” kunnen door elke wetenschapper gemakkelijk worden ontkracht. Maar dergelijke nepstudies zijn volkomen legaal en overtreden geen wetten.

En sommige YouTube-videomakers doen “tests” die duidelijk zijn …. nou… je zou kunnen beweren dat deze tests gewoon nep zijn. Kaveman Aquatics heeft onlangs een video gemaakt waarin ze “bewezen” dat Seachem Matrix nitraten vermindert, ogenschijnlijk door anaërobe reductie tot stikstofgas. Kaveman Aquatics is een medewerker van Seachem. Kaveman Aquatics heeft een video gemaakt waarin te zien is dat Biohome (dat dezelfde structuur heeft als Matrix) geen vermindering van nitraten veroorzaakte. Kaveman is GEEN werknemer van Biohome.

HHHhhhmmmm ja…. Matrix vermindert nitraten wanneer varkens vliegen. Ik ging de “nauwkeurigheidsscore” van Kaveman Aquatics YouTube verlagen (zie hieronder) op basis van deze nieuwste video, maar zijn score was al 3%.

How to Do a Study
1.4. Bronnen van gegevens 78

En distributeurs van deze ‘gehypete’ producten verzamelen alle hypes van de verschillende fabrikanten en publiceren dit alsof het een feitelijke gids is. Toch publiceren andere ondernemende individuen ‘recensies’ waar ze het duurste product hype met links naar waar het product kan worden gekocht. Als u op de link klikt en het product koopt, krijgt de beoordelingssite een commissie. Zowel nieuwkomers als naïeve ervaren hobbyisten die Google kunnen worden een makkelijke prooi voor deze propaganda.

Hyphessobrycon amandae – Vuurtetra
Hyphessobrycon amandae – Vuurtetra

“Wetenschappelijke artikelen” geschreven door niet-wetenschappers

Er zijn een paar websites met zeer gedetailleerde en verwarrende “wetenschap” die geen correcte wetenschap is. De belangrijkste hiervan is “American Aquarium Products”. Ik heb veel artikelen van American Aquarium Products gelezen, en ze doen maar al te vaak uitspraken die deugdelijk en goed onderzocht lijken, maar blijk geven van een ernstig verkeerd begrip van de wetenschap die ze bespreken.

Hobbyisten worden sterk gewaarschuwd dat deze fouten maar al te vaak egoïstisch lijken te zijn, en sommige van hun verkooppraatjes zijn voor producten die ik slangenolie zou noemen. American Aquarium Products verkoopt aquariumproducten. Dus proberen ze je natuurlijk dure artikelen van hun website te laten kopen.

Devario maetaengensis
Devario maetaengensis

Het artikel van American Aquarium Products (23 pagina’s!) over redox lijkt een oprechte poging te zijn van iemand die het duidelijk boven zijn pet gaat om een zeer gecompliceerde reeks interacties heel eenvoudig te maken. Ze brengen alles terug tot één getal, een “redoxpotentiaal”, en brengen alles in verband met dat getal. Moeder Natuur is gewoon niet zo simpel.

Er vinden op elk moment miljarden soorten reducerende/oxiderende reacties plaats in een aquariumecosysteem en de complexiteit gaat veel verder dan een enkel getal. Redoxmeters hebben beperkt nut in onderzoek als een eenvoudige indicatortest van zuurstofniveaus in organische sedimenten. Ze hebben weinig nut in een aquarium.

Gewoon een slecht idee
1.4. Bronnen van gegevens 79

En American Aquarium Products verwijst constant naar tests die ze zogenaamd hebben uitgevoerd zonder enige indicatie te geven van wat de tests waren of hoe ze werden uitgevoerd. Dit laat een in het ongewisse over hun waarheidsgetrouwheid. De enige test die ik op deze site kon vinden die enigszins voldeed aan standaard wetenschappelijke methoden, was een redelijk goed uitgevoerde test op witte stip kiemrust. Deze test toonde aan dat het witte stip organisme gedurende een lange periode in een aquarium sluimert (ze zeiden niet precies hoe lang) en kan uitbreken als het filter wordt verwijderd of zeer goed wordt schoongemaakt, samen met andere stressfactoren.

Epalzeorhynchos bicolor Labeo Bicolor
Epalzeorhynchos bicolor Labeo Bicolor

Het ‘Google’-probleem

Een grote waarschuwing over Google (en alle andere zoekmachines!). Veel nieuwkomers (en veel oude pro’s) gebruiken Google bij het inrichten van een nieuw aquarium om de beste uitrusting en benodigdheden te vinden. In 2017 kon men op Google onpartijdige beoordelingen van apparatuur vinden die dingen deden zoals het geven van de capaciteit in kubieke inches van een potfilter. Deze sites bevatten geen links naar producten en waren over het algemeen onbevooroordeeld.

Men kan deze sites niet meer vinden op Google. De enige sites die men zal vinden als men zoiets als “capaciteit aquariumfilters” googelt, zijn bevooroordeelde “Review” -sites met winstoogmerk met links naar elk product dat ze beoordelen. Deze sites met winstoogmerk geven u geen zinvolle gegevens waarmee je potfilters kunt vergelijken. Ze geven je alleen wat de fabrikant beweert dat zijn pompvolume per uur is. Deze statistiek is nutteloos om te bepalen hoe goed een filter is.

Google en elke andere zoekmachine zijn zeer bevooroordeelde, winstgevende machines geworden. Als je op de links op deze “Review”-sites klikt en het product koopt, krijgen zowel de schrijver van de site als het zoekmachinebedrijf (dwz Google!) een commissie.

Corydoras schultzei
Corydoras schultzei

Neem bijvoorbeeld een Google-zoekopdracht met de trefwoorden “aquarium pH”. Als je naar het resultaat van de Google-zoekopdracht kijkt, krijgt je een hele reeks sites met het woord “pH” blauw gemarkeerd en onderstreept. Klik op die link en je wordt doorgelinkt naar een Amazon-site met een Seachem pH-buffer. Als je dat product koopt, verdienen de Aquarium pH-site en Google geld. Is het winstoogmerk niet prachtig? Onnodig te zeggen dat de websites over “Aquarium pH” niets dan lof zullen hebben voor Seachem-buffer en alle Seachem-producten.

Meestal zijn er hier en daar ook advertenties voor zaken als “Live Aquarium Bio Media”. Nogmaals, klik op deze advertenties en koop iets, en Google en de mensen met de website gaan geld verdienen. Denk je dat deze website de resultaten gaat tonen van tests die aangeven dat dergelijke media waardeloos zijn? En deze op winst gerichte websites zijn nu de ENIGE beoordelingswebsites die beschikbaar zijn op Google!

Diamant Tetra
Diamant Tetra

Om deze koppeling te illustreren hoeft men slechts één “review” van vijf soorten biomedia te bekijken. Dit is de website: https://fishkeepingforever.com/best-aquarium-bio-media/ Deze site beoordeelt vijf biomedia, allemaal dure commerciële media met links naar Amazon-sites waar de media kunnen worden gekocht. Vervolgens beveelt de site de “beste” biomedia aan:

“Onze eerste keuze zou Biohome Filter Media zijn”

Klik op het vetgedrukte blauwe “Biohome Filter Media” en je wordt naar een Amazon-site gestuurd waar ze dit zeer dure materiaal verkopen. Koop wat en zowel de website als Google krijgen een commissie. Deze site wordt alleen gedreven door winst en is niets anders dan een valse marketinghype.

Nannostomus marginatus
Nannostomus marginatus

Het is geen toeval dat de Biohome-media zowel de aanbevolen media als de duurste media zijn die zijn beoordeeld. De website krijgt een procentuele korting op alle verkopen, dus hij zal natuurlijk de duurste media aanbevelen. En iedereen en zijn oom zullen sites zoals deze op Facebook napraten, denkend dat de informatie correct is.

Om het nog erger te maken, raadt deze fishkeepingforever-website aan om de biomedia elke één tot twee jaar te vervangen, omdat deze “verslijten”. Dat verbijstert gewoon de geest. Keramische media gaan “verslijten”? Wanneer varkens vliegen! Sommige keramische media vallen uit elkaar in het aquarium, maar dat is een ander probleem.

Oranje Zeilvin Yucatan Molly
Oranje Zeilvin Yucatan Molly

De website, aquariumscience.org, bestaat al meer dan vijf jaar. Het heeft meer dan 400 artikelen. Het is bezocht door honderdduizenden hobbyisten (meestal 1000 per dag, die elk gemiddeld twee artikelen bekijken). Toch wordt het slechts ongeveer een keer per week geopend via de zoekfunctie van Google. Deze site heeft geen winstgevende links waar Google van kan profiteren. Het wordt dus gewoon genegeerd door het zoekalgoritme van Google.

Opgemerkt moet worden dat de Bing-zoekmachine deze site vijf tot tien keer vaker vindt dan de Google-zoekmachine. Denk dat het Bing-algoritme niet zo winstgericht is als het Google-algoritme.

Nannostomus beckfordi
Nannostomus beckfordi

“Anti-wetenschap” Beweging

De afgelopen jaren is er een nieuw fenomeen ontstaan, met als middelpunt Californië. Het is de “anti-wetenschap” beweging. Het loopt in de trant van “Alle onderzoeksdocumenten die door wetenschappers op welk gebied dan ook zijn opgesteld, inclusief aquacultuur en aquaria, zijn nep en worden uitsluitend gedaan om de winst van de kapitalistische bedrijven te vergroten.”. Dit ongeloof in alles wat ‘wetenschap’ is, is het ‘in’-ding geworden. Dit is slechts een uitbreiding van de vele complottheorie-paranoia. Er is gewoon geen manier om tegen dergelijke standpunten aan te vechten en we zullen het ook niet proberen.

Pethia nigrofasciata – Purperkopbarbeel
Pethia nigrofasciata – Purperkopbarbeel

“Natuurlijke” beweging”

En natuurlijk is er de “natuurlijke” beweging of de “terug-naar-lendendoek mensen”. Ze geloven vurig dat alle visziektes kunnen worden genezen met kruiden, sommige oliën zoals Melafix en Pimafix, en een beetje knoflook. Aangezien vissen meestal ernstig ziek zijn tegen de tijd dat hobbyisten symptomen opmerken, willen we deze mensen vragen: “Als een ouder familielid van u longontsteking zou hebben, zou u ze dan behandelen met kruiden, of zou u ze naar het ziekenhuis sturen voor antibiotica? ”. We krijgen zelden een antwoord.

Er is een forum waar een van de beheerders zogenaamd een “professionele gediplomeerde mariene bioloog” is. Toen we postten dat koper kan worden gebruikt om te doden, schoot hij ons af en zei, en ik citeer:

Koper zal uiteindelijk in de oceaan terechtkomen waar het het zeeleven zal vergiftigen. Geen enkele verantwoordelijke hobbyist mag ooit koper in het aquarium gebruiken“.

Elke mariene bioloog zou weten dat de meeste mariene organismen koper nodig hebben om bepaalde enzymen te maken die essentieel zijn voor hun bestaan. Aan veel visvoer is een kleine hoeveelheid koper toegevoegd, omdat uit sommige onderzoeken is gebleken dat het helpt bij vissen. Deze persoon is dus geen zeebioloog. Hij is eerder waarschijnlijk een van de marginale “terugkeer naar lendendoek” -personen die geloven dat het gebruik van alle chemicaliën op alle mogelijke manieren moet worden verboden.

Oreichthys crenuchoides
Oreichthys crenuchoides

Wetenschappelijke artikelen

Merk op dat zelfs wetenschappelijke artikelen enige expertise vereisen om het slechte werk eruit te halen. Ik was een professionele onderzoekswetenschapper die vaak verantwoordelijk was voor het lezen van artikelen in medische tijdschriften. En ongeveer 5% van de onderzoeksartikelen die ik heb gelezen in een aantal zeer prestigieuze ‘collegiaal getoetste’ tijdschriften komen tot conclusies die niet worden gerechtvaardigd door de gegevens in het onderzoek. Ik kwam ooit een medisch onderzoeksartikel tegen in het prestigieuze, collegiaal getoetste New England Journal of Medicine, dat absoluut onzin was. Wetenschappelijke artikelen in de aquariumhandel en aquacultuur zijn niet anders.

Ik kwam een artikel tegen van het gerespecteerde University of Florida Ornamental Fish Research Center waarin werd geconcludeerd dat metronidazol in het water Hexamita doodde. Het enige probleem was dat de hexamita in de controle (geen metronidazol) ook stierf. De conclusie was dus niet gerechtvaardigd.

Black Molly
Black Molly

Ik kwam ook een paper tegen van het Kentucky University Aquaculture Center, waar de biologen de chemie die betrokken is bij de API-ammoniaktest niet kenden of begrepen. Ze concludeerden ten onrechte dat ClorAm-X ammoniak verwijderde. In werkelijkheid interfereerde de ClorAm-X gewoon met de testoplossing. En dit werd gepubliceerd in een gerenommeerd tijdschrift!

Er zijn verschillende “universiteiten” die een heleboel “natuurlijke” bewegings-“wetenschap” schrijven en deze in de wetenschappelijke tijdschriften laten publiceren als legitieme wetenschap. Deze papers zijn afval.

Trichopodus leerii – Diamant Goerami
Trichopodus leerii – Diamant Goerami

Uitzonderingen op de regel

Als het op aquaria aankomt, zijn er gewoon geen absolute waarden. Zo benadruk ik herhaaldelijk dat kristalhelder water essentieel is voor een goede gezondheid van vissen. Toch heeft Father Fish een aantal zeer gezonde vissen in behoorlijk dof, met vuil gevuld water. Er zullen altijd “uitzonderingen die de regel bevestigen” zijn, vooral als het gaat om aquaria.

De uitzondering die de regel bevestigt
De uitzondering die de regel bevestigt

Zonder nadenken herhalen van informatie in boeken

Vóór het internet hadden we boeken (voor het jongere publiek zijn boeken die oude dingen met veel vellen papier en zwarte letters erin). Het advies in boeken is vaak eenvoudigweg nagepraat advies dat in oudere boeken wordt gegeven, wat op zijn beurt weer nagepraat advies is dat in nog oudere boeken wordt gegeven. Ik heb dit soort links getraceerd door een reeks van vijf boekartikelen tot ik het basisartikel vond. Het basisboekartikel was geen experiment, het was anekdotisch: “Ik heb gemerkt dat toen ik ….” Dat is wat ‘napraten’ was vóór sociale media. Ik heb gemerkt dat boeken die niet verwijzen naar tijdschriftartikelen (in tegenstelling tot boeken) als voetnoten terwijl ze worden geschreven, veel onjuiste informatie bevatten.

Aan de andere kant is er het boek “The Ecology of the Planted Aquarium” van Diana Walstad, dat uitgebreid ingaat op talloze onderzoeksartikelen. Ik gebruik deze bron uitgebreid op deze website. Mevr. Walstad heeft uitstekend werk verricht bij het onderzoeken van dit boek. Het is alleen jammer dat mevrouw Walstad maar één type aquarium heeft onderzocht, namelijk het low-tech beplante aquarium. Als mevrouw Walstad alle aquaria had onderzocht en gepubliceerd, zou het resultaat ongelooflijk zijn geweest. Het was echt verfrissend om zo’n grondige (en EERLIJKE!) professionele onderzoeker te vinden.

Sahyadria denisonii - Gouden Torpedo Barb
Sahyadria denisonii – Gouden Torpedo Barb

En dan zijn er veel boeken geschreven door dierenartsen die aannemen dat het anekdotische bewijs dat ze hebben verzameld op de een of andere manier wetenschappelijk bewijs is, simpelweg omdat ze dierenartsen zijn. Anekdotisch bewijs is niet betrouwbaar, ongeacht de expertise van de persoon die het advies geeft. De meeste dierenartsenboeken bevelen zout aan voor de behandeling van een hele reeks kwalen die zout eenvoudigweg niet behandelt. En vrijwel allemaal bevelen ze aan om metronidazol toe te voegen aan het water van een vis met hole-in-the-head ziekte. Het toevoegen van metronidazol aan het water zal niets doen voor een vis met hole-in-the-head ziekte.

Hyphessobrycon rosaceus
Hyphessobrycon rosaceus

Soms vragen nieuwkomers: “Welk goed boek kan ik krijgen dat de wetenschap achter aquaria vertelt?”. Helaas is het antwoord dat zo’n boek niet bestaat. Gemakkelijk 50% van de “wetenschap” die ik heb gevonden in boeken over de aquariumhobby (en ik heb ze allemaal) is gewoon verkeerd. Hoewel het boek van mevrouw Walstad het dichtst bij een nauwkeurig beeld komt, heeft ze slechts onderzoek gedaan naar één type low-tech beplante tank en ging ze niet in op wat er nodig is in 90% van alle aquariums. Dus haar boek is alleen nuttig voor die overwogen low-tech beplante tanks zonder CO2.

Misschien is dit gewoon overmoed van mijn kant, maar ik moedig mensen die een “Science of Aquariums”-boek willen, aan om gewoon door deze artikelen te bladeren. Deze artikelen zijn het equivalent van een boek van 1.400 tot 2.800 pagina’s over de wetenschap van aquaria.

Oliotius oligolepis – Eilandbarbeel
Oliotius oligolepis – Eilandbarbeel

“Gesponsorde” boeken

Er is een groot probleem met de adviezen over aquariumproducten die worden gegeven in boeken waarvan de auteurs uit Europa komen. Enkele grote leveranciers van aquariumproducten in Europa (Tetra is de grootste) “sponsoren” de publicatie van boeken over aquaria op verschillende manieren. Tetra had vroeger een eigen uitgeverij.

Sommige Europese auteurs werken rechtstreeks voor grote leveranciers, terwijl weer anderen spreekgeld, “onderzoeksbeurzen” en andere gelden krijgen van de grote leveranciers. Dit betekent dat het advies dat in de boeken wordt gegeven vaak erg onnauwkeurig is. Ik heb veel van dergelijke boeken in mijn bibliotheek en ze geven allemaal advies dat duidelijk bedoeld is om producten te promoten. Het advies is NIET wetenschappelijk onderbouwd.

Als een boek geen lijst heeft van de tijdschriftartikelen die het gebruikte om een aquariumproduct in de beschrijving af te sluiten (vooral een opmerking over hoe dit of dat voedsel niet aan vissen mag worden gevoerd), wees dan zeer sceptisch. En let vooral op als een van de auteurs van het boek ergens in Europa vandaan komt.

Puntius titteya – Sherry Barbeel
Puntius titteya – Sherry Barbeel

Valse Facebook-accounts

Er is nog een probleem met deze Facebook-forums en -groepen. Dit is hoe bepaalde leveranciers van goederen voor de aquariumhobby Facebook-forums gebruiken om een vals en misleidend positief verhaal over hun producten te creëren. We behandelen dit interessante onderwerp in deze link:

1.4.1. Facebook nep-accounts

Rasbora einthovenii
Rasbora einthovenii

Youtube filmpjes

YouTube-video’s zijn geweldige informatiebronnen ALS je je verschillende dingen realiseert: Ten eerste doen maar heel weinig mensen die YouTube-aquariumvideo’s publiceren wetenschappelijk onderzoek om hun beweringen te staven. Bijna geen van hen zijn wetenschappers. Veel van wat door sommigen wordt gezegd, zijn nagepraat mythen (ze vertellen je ALLEMAAL dat stabiliteit belangrijk is, en het is niet belangrijk!).

Merk op dat het bijna allemaal zeer goedbedoelende, eerlijke mensen zijn die het lijken te proberen. De meesten van hen hebben gewoon de wetenschap verkeerd. Een persoon die zegt dat hij een visdierenarts is, heeft bijvoorbeeld een video over virale hemorragische septikemie en zegt dat het veel voorkomt bij aquariumvissen. Newsflash, virale hemorragische septikemie is NOOIT gevonden in tropische aquariumvissen. Het komt alleen voor bij een vijftigtal soorten wilde koudwater-zoet- en zeevissen. Oeps!

Nematobrycon palmeri Keizer Tetra
Nematobrycon palmeri Keizer Tetra

Een andere goedbedoelende commentator vertelde hoe sedimentair gesteente vol zit met “onbekende protisten” en moet worden vermeden. Deze “onbekende protisten” zijn ALLEMAAL onschadelijk of heilzaam voor een aquarium. In de poriën van sedimentair gesteente vind je GEEN vispathogenen. Dezelfde commentator sprak over zwavellagen op een rots en hoe dat vermeden moet worden. Zwavel wordt zelden gevonden als een laag op een rots (wanneer zwavel een laag vormt op een rots rond een vulkanische fumarole heeft het een zeer korte levensduur, oxideert en verdwijnt binnen een paar maanden) en zou onschadelijk zijn, zelfs als het zou worden gevonden.

Deze commentator illustreert een dilemma dat ik heb. Deze YouTube-site is een zeer sympathieke man die oprecht mensen probeert te helpen in de hobby, zonder enige marketinghype. Hij haalt de wetenschap gewoon door de war. Dus ik haat het om hem hieronder een slechte “score” te geven. Maar ik moet eerlijk zijn in mijn evaluaties met betrekking tot NAUWKEURIGHEID.

Corydoras schwartzi
Corydoras schwartzi

Ook hebben veel van de videomakers “sponsors” die hen betalen om hun producten te hypen. Sommigen zijn “Seachem-ambassadeurs”. Sommigen van hen zijn verkopers van aquariumproducten. Eén videomaker is de ‘uitvinder’ en enige distributeur van veelgebruikte, veel te dure filtermedia. Eén videomaker werkt voor een leverancier van aquariumproducten. Een andere “dokter” is de fabrikant van een waardeloos “probiotisch” voer voor aquariumvissen. Deze mensen hebben duidelijke en vaak flagrante vooroordelen en ik heb er geen moeite mee om ze lage scores te geven.

Merk op dat Fritz, Seachem, Biohome en Xtreme fabrikanten zijn die YouTube-videomakers sommen geld lijken te betalen om hun producten te pushen. Wees dus vooral op je hoede voor video’s waarin producten van deze fabrikanten worden gepromoot.

Hemigrammus erythrozonus – Vuurneon
Hemigrammus erythrozonus – Vuurneon

Dus als ik de videomakers zou moeten beoordelen, is dit de ‘nauwkeurigheid’-score die ik ze zou geven (dit is slechts mijn MENING, niets meer!):

Alleen mijn MENING, niets anders. En merk op dat dit de NAUWKEURIGHEID-score is. Niet de “oprechtheid” score. Veel van deze YouTube-videomakers zijn heel oprecht, ze begrijpen de wetenschap gewoon verkeerd.

Als je nieuw bent in aquaria en de basis wilt, raad ik Cory ten zeerste aan bij Aquarium Co-op. Cory is waarschijnlijk de slimste, eerlijkste man in de branche. Hij verkoopt wel aquariumproducten, dus hij “schaduwt” af en toe de waarheid (hij verkoopt bijvoorbeeld Purigen- en keramische ringen en plugt ze zo goed in op zijn kanaal), maar dat komt zelden voor. En hij verkoopt eerlijk gezegd enkele van de beste dingen die er zijn. Ik ben dol op zijn teststrips, zijn luchtstenen, zijn verwarmingselementen en zijn sponsfilters. En NEE, ik ben op geen enkele manier verbonden met Aquarium Co-op.

Thayeria boehlkei – Hockeystick
Thayeria boehlkei – Hockeystick

Merk op dat sommige YouTube-videomakers relatief hoog op deze lijst zijn begonnen en vervolgens producten zijn gaan verkopen in samenwerking met Amazon. Ze zijn toen schaamteloos begonnen met het maken van “test”-video’s waarin producten zoals Fritzyme 7-bacteriën in een fles “perfect werkten” en “een tank in een dag indraaien”. Als je dat gelooft, ik heb een grote oranje brug in San Francisco die ik je wil verkopen… Goedkoop. Deze mensen zijn dus van de lijst gevallen,

Een andere redelijk gewaardeerde YouTube-videomaker begon met de verkoop van een $9.98 E-book over het kristalhelder houden van je water. Het E-book is zeven pagina’s onzin. Deze persoon is ook ver gedaald in de beoordeling.

Albino Koi Simpson Hi-Fin Zwaarddrager
Albino Koi Simpson Hi-Fin Zwaarddrager

Sommige YouTube-presentatoren met goede bedoelingen kiezen voor een benadering van “zeg nooit dat iets onjuist is” en “nooit een pluim maken”. Ze zeggen dingen als “Anoxische plenums zijn gewoon een andere manier om nitraten te verwijderen” etc. etc. Dit is blijkbaar om “de rust te bewaren” in de hobby. Ik kan gewoon niet zo genereus zijn. Deze goedbedoelende mensen kregen middelmatige beoordelingen.

Evenzo hebben sommige YouTube-presentatoren deze website gevonden en controleren ze deze website op feiten voordat ze video’s publiceren. Ze hebben zelfs foto’s van deze website gebruikt en in hun video’s naar deze website verwezen. Deze presentatoren zijn hoger op de lijst gekomen, wat waarschijnlijk gewoon overmoed van mijn kant is, maar het zij zo.

Showa Koi-zwaarddragers
Showa Koi-zwaarddragers

Een negatief bewijzen

Veel “experts” maken simpele, ingrijpende opmerkingen zoals “Biohome reduceert nitraten“. Dit is niet waar, maar bewijzen dat het niet waar is, is HEEL moeilijk. Het “bewijs” dat Biohome GEEN nitraten verlaagt, wordt een heel lang proefschrift. Het probleem heeft te maken met het zeer bekende statistische probleem van “het bewijzen van een negatief”.

Het zou heel gemakkelijk zijn om te bewijzen dat Biohome nitraten vermindert. Het is heel, heel moeilijk om te bewijzen dat Biohome onder bepaalde omstandigheden de nitraten niet verlaagt. Dit is waar de nee-zeggers naar voren komen en dingen zeggen als “je langzame flow filter was te traag, versnel het en de Biohome zal geweldig werken“.

Een negatief bewijzen
Een negatief bewijzen

Hetzelfde geldt voor letterlijk honderden claims zoals “Levendbarenden hebben hard water nodig“, “Prime ontgift ammoniak“, “Fritzyme 7 bacteriën in een fles zorgen ervoor dat je je aquarium in één dag kunt indraaien“, “zuurstofloze plenums werken geweldig”, “redox is erg belangrijk in het aquarium”, enzovoort. Het beantwoorden van deze beweringen vereist veel woorden om enigszins “een negatief te bewijzen”. Aldus de vele zeer langdradige artikelen op deze website. Sorry!

Deze breedsprakigheid heeft ertoe geleid dat deze artikelen bijna 700.000 woorden bevatten. Boeken bevatten normaal gesproken ongeveer 250 tot 500 woorden per pagina. Dus als deze website een boek zou zijn, zou het 1.400 tot 2.800 pagina’s aan informatie bevatten.

Antwoorden - Simpel maar fout - complex maar juist
Antwoorden – Simpel maar fout – complex maar juist

Startpagina Aquariumscience

Bron: Aquariumscience.org – David Bogert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoekfilter

zoekfilter

Nieuws, Updates en Acties

Wil je op de hoogte gehouden worden van Nieuws, Updates en Acties op de AquaInfo website? Schrijf je dan hieronder in!